Metoda montażu

Metoda montażu
Metoda montażu

Dokonując wyboru najwłaściwszych metod montażu konkretnej konstrukcji należy mieć na uwadze, że przyjęta metoda musi spełniać następujące warunki:

  1. zapewniać dostateczną dokładność montażu nie obniżając wartości technicznej budynku przez zmniejszenie współczynnika pewności,
  2. zapewniać sprawny i szybki montaż (program uprawnienia budowlane na komputer),
  3. ograniczać do niezbędnego minimum stosowanie precyzyjnych metod pomiarów. sprzętu i urządzeń pomocniczych.

Metoda montażu zasadniczo powinna być stosowana przy konstrukcjach, które wykazują specyficzne cechy, odpowiadające warunkom występującym w technologicznym procesie montażowym. Poza wymaganiami statyki w konstrukcjach montowanych występują wymagania dodatkowe, które decydują o celowości technicznej i ekonomicznej budowy tego rodzaju obiektów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Proces technologiczny montażu przy budowie obiektów w głównej mierze zależy od prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tego obiektu i jej poszczególnych elementów. Niewłaściwy podział konstrukcji na elementy, wadliwa z punktu widzenia technologicznego struktura i wielkość poszczególnych elementów konstrukcyjnych może spowodować znaczne trudności w realizacji tego rodzaju obiektów i podnieść koszty budowy (uprawnienia budowlane).

Najważniejsze warunki, jakie powinny być uwzględnione przy realizacji obiektów wznoszonych metodą montażu, polegają na:

  • dokonaniu właściwego, zgodnego z zasadami montażu, podziału całej konstrukcji na poszczególne elementy,
  • zaprojektowaniu odpowiedniego kształtu elementów konstrukcyjnych, przez nadanie im cech ułatwiających montaż całej konstrukcji,
  • przyjęciu właściwej wielkości i ciężaru tych elementów zgodnie z warunkami występującymi przy ich produkcji, transporcie i montażu (program egzamin ustny).

Warunki te mogą być spełnione, jeśli przy projektowaniu konstrukcji budowlanych będą uwzględnione następujące zasady:

  • zasada najmniejszej liczby typów (rodzajów) elementów,
  • zasada najmniejszej liczby połączeń i spoin montażowych,
  • zasada zbliżonych ciężarów poszczególnych elementów,
  • Zasada najmniejszej liczby typów (rodzajów) elementów (opinie o programie).

Pracochłonność

Projektując konstrukcję obiektu, przy realizacji którego przewidziana jest metoda montażu, należy stosować w możliwie największym zakresie powtarzalność elementów występujących w tej konstrukcji, co prowadzi do ograniczenia ich liczby, zwiększając jednocześnie liczbę elementów’ jednego typu. Duża liczba typów i rodzajów elementów konstrukcyjnych poważnie wpływa nie tylko na trudności w bezpośrednim montażu, ale przede wszystkim wyraźnie niekorzystnie odbija się w przypadku prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej, gdzie główną rolę odgrywa możliwość zorganizowania seryjnej produkcji tych elementów, a więc tylko wtedy, gdy liczba elementów jednego typu jest znaczna (segregator aktów prawnych).

Zasada najmniejszej liczby połączeń i spoin montażowych. Pracochłonność wykonania montażu oraz stopień trudności i bezpieczeństwa montowanej konstrukcji w bezpośredni sposób zależna jest od rodzaju i liczby połączeń i długości spoin łączących poszczególne elementy w tej konstrukcji. Dlatego należałoby dążyć do projektowania elementów o kształcie i wymiarach (możliwie największych) dających przy montażu najmniejszą liczbę połączeń, biorąc pod uwagę, że maksymalne wymiary elementów montowanych ograniczone są parametrami wyznaczonymi przez urządzenia służące do produkcji tych elementów, do ich przewozu i do ich montażu na placu budowy.

Zasada zbliżonych ciężarów poszczególnych elementów. Warunek ten ma duże znaczenie z uwagi na konieczność pełnego wykorzystania zastosowanych głównych urządzeń montażowych. Urządzenia te muszą mieć udźwig wystarczający dla podniesienia najcięższego elementu konstrukcji, a zatem przy podnoszeniu innych elementów o mniejszym ciężarze udźwig tych urządzeń nie byłby w pełni wykorzystany (promocja 3 w 1). Najlepsze byłoby rozwiązanie, w którym wszystkie elementy konstrukcyjne posiadałyby jednakowy ciężar. W praktyce jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Przy projektowaniu omawianego typu konstrukcji należy więc dążyć do tego, ażeby ciężary wszystkich elementów (względnie większości elementów) były możliwie równe lub zbliżone do ciężaru najcięższego typu elementu danej konstrukcji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !