Metoda obliczeń

Metoda obliczeń

W przypadku połączeń ścinanych na gwoździe blach fałdowych z płatwiami konieczne jest uwzględnienie wpływu mimośrodowego obciążenia trzpieni gwoździ, wywołanego uginaniem się blachy w przęśle. Największą grubość blach można wówczas odczytać, zależnie od wielkości obciążenia oraz momentu bezwładności i rozpiętości blachy (program uprawnienia budowlane na komputer).

W połączeniach na wkręty samogwintujące blach ze sztywnymi płatwiami o przekroju dwuteowym lub skrzynkowym występuje znaczna swoboda obrotu, wynikająca z podatności podkładek gumowych. Swoboda ta zwiększa mimośrodowość obciążeń. Wobec raku danych dla oceny tego wpływu wydaje się celowe korzystanie również i w tym przypadku. Połączenia blach cienkich powinny mieć odpowiednią nośność, zdolność do przemieszczeń oraz sztywność.
Nośność połączeń projektowana jest zwykle na siły pierwszego rzędu, wynikające bezpośrednio z działania obciążeń zewnętrznych stałych i zmiennych, odchyłek elementów zabezpieczanych przed utratą stateczności oraz ze zmian temperatury (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Siły drugiego rzędu, spowodowane mimośrodami i obrotami połączeń oraz niezamierzonym działaniem tarczowym, uwzględniane są w obliczeniach nośności tylko wtedy, gdy zdolność do przemieszczeń połączeń jest niewystarczająca.

W tablicy 7-4 przedstawione zostały warunki, których spełnienie pozwala zapewnić nie tylko wymaganą nośność połączeń, ale również wskazaną formę zniszczenia (tabl. 7-2), a więc odpowiednią zdolność do przemieszczeń. Wzory do obliczania nośności połączeń (uprawnienia budowlane).
Wymaga się, aby przemieszczenia części łączonych w stanie nośności połączeń były nie mniejsze niż: An = 0,5 mm przy ścinaniu i A„ = 3 mm przy rozciąganiu (wyrywaniu).
Dla spełnienia tych wymagań łączniki należy dobierać odpowiednio do grubości łączonych blach albo też przy określonych rodzajach łączników - należy zachować warunek, aby grubość najcieńszej łączonej blachy nie przekraczała wartości g„iax.

Zdolność do przemieszczeń

W przypadku łączenia kilku warstw blachy z wartością gllwx należy porównywać sumę grubości blach przenoszących obciążenie w jednym kierunku. Najbardziej niekorzystnym połączeniem
pod tym względem jest styk czterech arkuszy blach w narożu. W takim styku występuje znaczny wpływ zginania trzpieni na nośność łączników.
Wymagana zdolność do przemieszczeń przy wyrywaniu może być uważana za spełnioną, gdy blacha fałdowa, wykonana ze stali o Re >240 MPa, ma grubość g < 1,5 mm, a szerokość bruzdy jest większa o co najmniej 14 mm od średnicy łba łącznika, który dostatecznie silnie osadzony jest w podłożu (program egzamin ustny).

Przekrycia z blach fałdowych, pełniące funkcję tarcz i przejmujące siły zewnętrzne normalne i styczne do swojej płaszczyzny, powinny mieć połączenia obliczane na siły działające prostopadle i równolegle do osi łączników.
Przekrycia z blach fałdowych, pełniące funkcję przegród i przejmujące siły zewnętrzne normalne do swojej płaszczyzny, mogą mieć połączenia obliczane tylko W pokryciach, w których nie wymagana jest szczelność, arkusze blach połączone są między sobą na nity jednostronne, a blachy z płatwiami i ryglami ściennymi, gdy grubość podłoża gi < 3 mm (np. dla profili cienkościennych zetowych) - na blachowkręty. Przy podłożu grubszym (gy >3 mm) stosowane są wkręty samogwintujące lub gwoździe (opinie o programie).

Blachy w pokryciach szczelnych i w ścianach powinny być łączone między sobą blachowkrętami. Dla uniknięcia przecieków wywoływanych zmianami temperatury połączenia powinny być wykonywane poprzez górną fałdę blachy (segregator aktów prawnych). Przy łączeniu blach w bruzdach zalecane jest stosowanie płatwi o podatnym cienkim środniku i stosowanie podatnych połączeń płatwi na podporach.

Wszystkie łączniki ze względu na warunki montażu i swoje wymiary są szczególnie narażone na działanie korozji elektrochemicznej. Dla uniknięcia skutków tej korozji łączniki powinny mieć zapewniony potencjał dodatni w stosunku do blach łączonych (np. stal austenityczna nierdzewna) lub mieć odpowiednio trwałą powłokę antykorozyjną (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !