Metoda pracy równomiernej

Metoda pracy równomiernej

Metoda pracy równomiernej nadaje się szczególnie do stosowania przy wszelkich obiektach jednokierunkowych, a więc drogach, sieci zewnętrznej kanalizacyjnej, wodociągowej itp. Organizacja pracy równomiernej przy obiektach charakteryzujących się kierunkiem podłużnym polega na równomiernym przesuwaniu się w kierunku biegu robót wszystkich zasadniczych procesów roboczych danej budowy. Wszystkie te procesy przesuwają się w okresie dnia roboczego o jednakową długość w kierunku biegu roboty (program uprawnienia budowlane na komputer).
Aby szybkość przesuwania się poszczególnych składowych czynności była w okresie jednego dnia jednakowa, trzeba niejednokrotnie zastosować dla pewnych powolniejszych czynności dwie, a nawet trzy zmiany, gdyż w innym przypadku trzeba by postęp robót przebiegał z szybkością najwolniej wykonywanej czynności, czego należy bezwarunkowo unikać. Natomiast nie zawsze będzie możliwy postęp robót z prędkością najszybciej wykonywanej czynności.

Jednokierunkowa budowa wykonywana metodą pracy równomiernej będzie przedstawiać w każdym dniu stałą długość, równą długości działek, na których odbywają się równocześnie wszystkie główne procesy robocze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy wykonywaniu budowli jednokierunkowych metodą pracy równomiernej działki stanowią pojęcie umowne i w takim znaczeniu, jak przy budowlach zwykłych, nie istnieją. Takie samo znaczenie umowne mają działki przy wszystkich budowlach żelbetowych realizowanych np. za pomocą deskowań ślizgowych (podnoszonych w sposób nieprzerwany, a raczej małymi skokami).
Wobec tego, iż w przypadkach powyższych brygady robocze przesuwają się nieprzerwanie wzdłuż obiektów, można taką organizację robót opartą na metodzie pracy równomiernej nazywać liniową (uprawnienia budowlane).
Takiego samego obliczenia dokonać można za pomocą wzoru podstawowego (program egzamin ustny).

Wielkość C można zastąpić wielkością A, która będzie miała wówczas znaczenie ogólniejsze, a mianowicie mogą się na nią składać oprócz oznaczenia, także czynniki poprzedzające przystąpienie do właściwych robót i inne, a mianowicie:
a - okres przygotowawczy, niezbędny do przystąpienia do robót zasadniczych, a więc do budowy prowizorycznych urządzeń na placu budowy, do budowy dróg tymczasowych, czasu przygotowania i dostawy materiału itp.,
b - czas, jaki upływa między początkiem procesu roboczego pierwszego (pierwszej brygady roboczej) a ostatniego,
c - czas wywołany warunkami (przerwami) technologicznymi, w zależności od charakteru określonej budowli jednokierunkowej (opinie o programie).

Realizacja budowy

Z kolei znowu z tego samego wzoru podstawowego obliczyć można długość jednokierunkowej budowli L zrealizowanej w określonym czasie i przy wyposażeniu w środki mechaniczne, umożliwiającym prędkość wykonania.

Przy realizacji budowli (obiektów) jednokierunkowych ważnym czynnikiem decydującym o prawidłowym, równomiernym przesuwaniu się zespołu maszyn i brygad roboczych jest mechanizacja kompleksowa. Jeśli np. przy budowie drogi z nawierzchnią asfaltową liczba maszyn i brygad roboczych, wykonujących podbudowę dojazdu, zapewnia przesuwanie się ich z prędkością 0,3 km na dobę, a liczba maszyn i brygad roboczych wykonujących nawierzchnię drogową (asfaltową) zapewnia prędkość ich przesuwania tylko o 0,2 km na dobę, wówczas między tymi dwoma głównymi rodzajami robót przy budowie drogi powstaje przerwa. Powoduje to załamanie równomiernego ciągu organizacyjnego i prowadzi do zmniejszenia prędkości wykonywania podbudowy drogowej do 0,2 km na dobę odpowiadającej szybkości przesuwania się maszyn i brygad roboczych wykonujących nawierzchnię drogową (segregator aktów prawnych).

Należy zauważyć, że konieczność stosowania mechanizacji kompleksowej przy realizacji budowli (obiektów) jednokierunkowych występuje bardziej wyraźnie niż przy budowie obiektów mieszkalnych, gdzie postęp robót ma charakter raczej „stopniowany”.

Wreszcie podkreślić należy, że zastosowanie mechanizacji kompleksowej przynosi w efekcie koncentrację robót, łatwe kierowanie robotami oraz lepsze wykorzystanie maszyn roboczych, brygad roboczych i środków transportowych.
Przykładowo obliczony będzie czas ułożenia przewodu o dł. 500 m z gotowych rur betonowych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !