Najważniejsze informacje na temat samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są osoby, które mają określone w przepisach wykształcenie oraz praktykę zawodową (https://uprawnienia-budowlane.pl). Na terenie Polski obowiązuje ustawa Prawo budowlane, w której określono, iż samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą pełnić wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane (program na komputer).

Najważniejsze informacje na temat samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Osoby mające takie uprawnienia mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli samodzielnie rozwiązywać różnego rodzaju zagadnienia inżynieryjne, związane z fachową oceną zjawisk czy zagadnieniami architektonicznymi bądź techniczno-organizacyjnymi (program na telefon).

Osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ponoszą odpowiedzialność zawodową za swoją pracę. Wynika to z faktu, że jedna pomyłka inżyniera, może doprowadzić do śmierci lub kalectwa wiele osób. Zawód ten jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego (opinie o programie). Osoby, które korzystają z obiektów budowlanych, ufają, iż są one wykonane w taki sposób, że nic nie zagraża ich bezpieczeństwu. Właśnie dlatego osoby podejmujące się tak odpowiedzialnych zadań, jak projektowanie czy kierowanie robotami budowlanymi, muszą mieć na uwadze to, jak ważną pełnią funkcję (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą takich czynności, jak:
• kierowanie robotami budowlanymi,
• kierowanie budową,
• projektowanie,
• nadzór autorski,
• nadzór inwestorski,
• sprawdzanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej,
• kierowanie, nadzór i kontrola w zakresie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych (promocja 3 w 1).

Jak już wspomniano, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne są uprawnienia budowlane. Dzięki nim wiadomo, że dana osoba jest w odpowiedni sposób wyszkolona, posiada odpowiednią praktykę zawodową oraz wykształcenie i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie (program egzamin ustny). Prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdza decyzja wydana przez organ samorządu zawodowego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !