Metody sztucznego przyśpieszenia dojrzewania betonu

Metody sztucznego przyśpieszenia dojrzewania betonu

W zakładzie stałym, który dysponuje odpowiednim wyposażeniem, mogą być uzyskiwane najwyższe marki betonu, co oczywiście zmniejsza przekroje i ciężary elementów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Należy przewidywać, że praktycznie uzyskiwane obecnie w zakładach stałych marki betonu w wysokościach od 400 do 600 kG/cm2 mogą być w przyszłości podwyższone do wielkości 1000 kG/cm2, a nawet ją przekroczyć. Postęp w tym kierunku może decydująco wpłynąć na sam charakter przyszłych konstrukcji prefabrykowanych.

Stosowane obecnie metody sztucznego przyśpieszenia dojrzewania betonu, jak naparzanie nisko- lub wysokoprężne, dojrzewanie w termobase- nach, podgrzewanie elektryczne, dojrzewanie w suchym gorącym powietrzu, metoda próżniowa itp., dają najlepsze wyniki techniczne i ekonomiczne w warunkach pracy zakładów stałych. Najbardziej zaś efektywne z tych metod, jak np. naparzanie wysokoprężne, już z charakteru niezbędnych urządzeń są w ogóle nierozdzielnie związane z organizacją i wyposażeniem zakładów stałych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Niezmiernie charakterystycznym przykładem, jak wielkie korzyści mogą być osiągnięte przy produkcji wyrobów betonowych w zakładach stałych są elementy gazo- i pianobetonowe wykonywane w autoklawach. Jak wiadomo, wymagany okres twardnienia tych betonów na otwartym powietrzu wynosi w warunkach letnich 3 miesiące. Naparzanie elementów gazobetonowych i pianobetonowych w autoklawach (komorach wysokiego ciśnienia) nie tylko skraca ten okres do około 12 godzin, lecz i podnosi do 100% końcową wytrzymałość tych materiałów (uprawnienia budowlane).
Należy tu też podkreślić, że straty materiałów budowlanych są w zakładach stałych ze względu na bardziej racjonalną gospodarkę znacznie niższe, aniżeli przy wykonawstwie na placu budowy.

Oszczędności betonu

Oszczędności betonu, jakie mogą być osiągnięte w konstrukcjach prefabrykowanych, wynikają z następujących okoliczności:
a) Uzyskiwane w zakładach stałych dzięki osiągnięciom nowoczesnej technologii wysokie marki betonów dają możność stosowania w konstrukcjach prefabrykowanych mniejszych przekrojów betonu, aniżeli w konstrukcjach monolitycznych (program egzamin ustny).

W szczególności dotyczy to prefabrykacji konstrukcji z betonów wstępnie sprężonych, w których stosowane są betony najwyższych marek. Produkcja elementów do konstrukcji wstępnie sprężonych, ze względu na specjalnie wysokie wymagania dotyczące jakości prefabrykatów, powinna z reguły odbywać się w zakładach stałych, posiadających wysoko wyszkolony personel i niezbędne wyposażenie mechaniczne.b) Prefabrykacja stworzyła możliwości stosowania korzystniejszych rodzajów konstrukcji oraz ekonomiczniejszego kształtowania przekrojów elementów aniżeli w konstrukcjach monolitycznych.

Szczególnie korzystne jest stosowanie słupów, dźwigarów i ram kratowych z betonów zwykłych i sprężonych, które w postaci prefabrykatów można formować z niezwykłą łatwością, w wykonaniu natomiast metodami monolitycznymi nie są stosowane ze względu na niezwykle duże trudności i wysokie koszty wykonania deskowań i rusztowań oraz samego procesu betonowania.
c) W konstrukcjach prefabrykowanych zostaje wyeliminowany wpływ skurczu betonu (opinie o programie).

Wyeliminowanie jego ma wpływ na zmniejszenie przekrojów nie tylko betonu, lecz i stali, szczególnie w takich ustrojach, jak wieloprzęsłowe lub wielopiętrowe ramy, gdzie wpływ skurczu betonu przy wykonaniu monolitycznym jest poważny. Wyeliminowanie wpływu skurczu betonu pozwala też na zmniejszenie lub nawet i całkowite wyeliminowanie szczelin dylatacyjnych, co upraszcza konstrukcję i eliminuje potrzebę stosowania podwójnych slupów i innych elementów przydylatacyjnych (segregator aktów prawnych).
Można przyjąć, że konstrukcje prefabrykowane zwykłe zużywają przeciętnie betonu o około 25% mniej aniżeli monolityczne, zaś konstrukcje prefabrykowane sprężone około 25% mniej niż konstrukcje prefabrykowane zwykłe.

Drewno należy u nas do materiałów deficytowych, a więc do materiałów, których podaż jest mniejsza od zapotrzebowania (promocja 3 w 1).

Z tego względu, zgodnie z zarządzeniami władz, stosowanie drewna w budownictwie powinno być ograniczone do minimum. Deficytowość drewna ma specjalnie ostry charakter z tego względu, że w związku z rozwojem budownictwa zużycie drewna osiągnęło u nas rozmiary przekraczające jego przyrost.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !