Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co warto o nim wiedzieć?

lan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym, który zalicza się do dokumentów jawnych. Oznacza to, że zapoznać się z nim może każdy, kto ma taką potrzebę (program na komputer). Dzięki temu potencjalny inwestor ma możliwość oceny przydatności działki, zanim zdecyduje się na jej zakup. Pracownik urzędu gminy lub miasta ma obowiązek udostępnić taką dokumentację i nie może żądać przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów czy powodów (program na telefon). Co więcej, istnieje też możliwość uzyskania wypisu oraz wyrysu planu zagospodarowania przestrzennego, ale wówczas konieczne jest uiszczenie stosownej opłaty, której maksymalny koszt to 200 zł. Aby można było otrzymać wypis i wyrys należy podać numer ewidencyjny działki wraz z jego obrębem oraz arkuszem mapy (program na egzamin ustny).

Konieczność opóźnienia prac budowlanych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może nałożyć na inwestora określone wymogi w zakresie budowy. Ważne kwestie to przede wszystkim geometria dachu, kubatura budynku czy jego lokalizacja na działce (promocja 3 w 1). Niekiedy w planie mogą też pojawić się szczegółowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych. Z tego względu przed zakupem projektu budowlanego należy przeanalizować dokumentację. W przypadku, gdy dany projekt nie będzie zgodny z ustaleniami planu, nie będzie można zrealizować inwestycji.
Inwestor jest zobowiązany do tego, aby projekt został przystosowany do obowiązujących wymogów prawa (segregator). Nie może to być jednak zbyt skomplikowane, ponieważ każda poprawka w projekcie to dodatkowy koszt oraz konieczność opóźnienia prac budowlanych. Na szczęście zdecydowana większość planów nie nakłada na inwestorów zbytnich wymagań. Dzięki temu budowa w zgodzie z obowiązującym planem zagospodarowania miejscowego zwykle nie stanowi większego problemu. Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy budowa jest planowana na terenie, co do którego plan jest dopiero tworzony lub podlega modyfikacji. Warto jednak pamiętać, że zmiany wprowadzone w miejscowym planie nie mogą uchylić pozwolenia na budowę (opinie).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !