Blog

11.01.2023

Mielenie na mokro

W artykule znajdziesz:

Mielenie na mokro

Badania Leszczenki wykazały, że zwykłe nieregulowane przemielanie w gniotowniku o niewielkiej wydajności (0,5 t/h dla gniotowników średniej wielkości CM-139) może być z powodzeniem zastąpione rozdrabnianiem w kombinowanej kruszarce CM-165A (połączenie kruszarki szczękowej z walcem) i w młynie stożkowym (schemat 5-2). Układ taki pozwala skrócić czas rozdrabniania z 6,5y-7 do 5-y5,2 h i znacznie zwiększyć wydajność młynów kulowych do przemiału mokrego, które przy takim sposobie przemiału odgrywają rolę urządzenia domielającego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Mielenie na mokro (oddzielne) materiałów nieilastych przeprowadza się w młynie kulowym z zastosowaniem mielników uralitowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Następnie produkty zmielenia miesza się z zawiesiną gliny i kaolinu. Ażeby przygotować szkliwo, przemiela się odważone wg przepisu: glinę, wypalony kolin, sproszkowaną kredę i mielony skaleń, dolomit, złom. Mieszanie drobno zmielonych materiałów skalnych i zawiesiny kaolinu i gliny trwa 0,5 h. Ciekłą masę porcelanową przecedza się przez podwójne sito wibracyjne (górne sito nr 018 lub 010, dolne 016 lub 014). Przy braku sit mosiężnych stosuje się sita z włókna poliamidowego (uprawnienia budowlane). Ponadto masę lejną przepuszcza się przez elektromagnesy i magnesy nieruchome. Na przykład, wskaźniki leiwa dla masy MK-24 są następujące : pozostałość na sicie nr 0045 nie większa niż 0,6%, gęstość mierzona areomet rem 1,40-1,60 Mg/m3 (g/cm3), dla masy 2 sucha pozostałość na sicie nr 0056-2,2-3,0%, gęstość taka sama (program egzamin ustny).

 Filtrowanie wymieszanej masy lejnej w prasie odbywa się w temperaturze masy, tj. 30-40°C. Gęstość masy lejnej według areometru wynosi l,4-rl,65 Mg/m3 (g/cm3). Przed filtrowaniem dodaje się 20-30% masy lejnej przygotowanej z odpadów strugania i suszenia. Ciśnienie w czasie przepompowywania do 1,8 MPa (18 at) (opinie o programie).

Wilgotność płatów

Wilgotność płatów wynosi 20-26%. Płaty ugniata się wstępnie w urabiarce próżniowej, np. ,.Kenia 450” i kęsy masy ceramicznej odkłada się na 3-4 doby do dołowni, w której dojrzewają w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 80-90%.

Polepszenie jednorodności półfabrykatów porcelanowych do wyrobu dużych izolatorów można osiągnąć przez zmniejszenie wymiarów’ ram filtracyjnych, np. do 400 x 400 mm. Małe wymiary płatów pozwalają uzyskać masę bardziej jednorodną pod względem wilgotności i formować ją bez wstępnego ugniatania; stosy piatów gotowej masy, pokryte folią polichlorku winylu, przechowuje się w ciągu 24 h na drewnianych podstawkach, a następnie masę przepuszcza się przez prasę próżniową (segregator aktów prawnych).

Małą średnicę płatów, których grubość wynosi ok. 22 mm, przyjęto również w wytwórniach japońskich NGK. Płaty o równomiernej wilgotności wykorzystuje się w oddziale formowania izolatorów, gdzie przez jednorazowe przepuszczenie masy przez prasę próżniową otrzymuje się półfabrykaty do formowania izolatorów. W fabrykach japońskich stosuje się do pras filtracyjnych tkaninę winylową, cieńszą i lżejszą od nylonowej tkaniny belting. Okres użytkowania pierwszej tkaniny wynosi 400 obrotów, tkaniny nylonowej 4000 obrotów.

Sposób starannego chronienia przed przesychaniem masy, galet i półfabrykatów pod foliami polichlorowinylowymi jest rozpowszechniony prawie wszędzie av europejskich, amerykańskich i japońskich fabrykach porcelany. PrzechoAvywanie pod nawilżonym płótnem jest niedopuszczalne ze Ayzględu na możliwość nadmiernego nawilżenia masy, co powoduje różną jej skurozliwość.

Praca okresowa zwykłej prasy filtracyjnej koliduje z ciągłym procesem produkcyjnym przygotowania masy. Niektóre badania, zdążające do wyeliminowania pracy okresowej prasy filtracyjnej, zakończyły się opracowaniem nowych urządzeń dla przemysłu. Zaproponowano elektroforetyczne odwadnianie porcelanowej masy lejnej za pomocą maszyny EFA-1,5 (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami