Samozerwalność

Samozerwalność

Wpływ wilgotności na wytrzymałość na rozciąganie jest mniejszy niż przy ściskaniu. Przeliczenie wytrzymałości do 15% wilgotności wykonuje się według wzoru Bauschingera, stosując współczynnik przeliczenia a = 0,01; normy radzieckie przyjmują dla drewna liściastego a = 0,015, w odniesieniu zaś do drewna iglastego nie przewidują przeliczenia wyników (program uprawnienia budowlane na komputer).

Między postacią złomu a wytrzymałością na rozciąganie podłużne zachodzi pewien związek, pozwalający na wyciąganie orientacyjnych wniosków; złom długowłóknisty wskazuje na dużą wytrzymałość, złom tępy lub krótkowłóknisty - na małą wytrzymałość. Prawidłowość ta występująca wyraźnie w zakresie twardych gatunków liściastych, zaciera się w drewnie iglastym, gdzie złom krótkowłóknisty ma często wytrzymałość wyższą niż długowłóknisty.
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien jest około 2,5 raza większa od wytrzymałości na ściskanie; różnice w przebiegu naprężeń i odkształceń między wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie podłużne przedstawia orientacyjnie podany wykres (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Mimo to w praktyce rzadko wykorzystuje się wytrzymałość na rozciąganie ze względu na małą wytrzymałość na ścinanie, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla rozciąganych elementów drewnianych. Prócz tego obecność sęków i skręt włókien wydatnie obniżają wytrzymałość na rozciąganie. Uwzględniając wymienione czynniki przy wytrzymałości na rozciąganie trzeba stosować wysokie współczynniki bezpieczeństwa (uprawnienia budowlane). Na rozciąganie pracują elementy konstrukcji i wiązań kratowych, niektóre połączenia drewna, elementy konstrukcji lotniczych, dyszle itd.
Odpowiednikiem współczynnika jakości wytrzymałościowej przy ściskaniu jest przy rozciąganiu samozerwalność; określa ona długość pręta (beleczki) o przekroju 1 cm2, przy której nastąpi zerwanie pod działaniem własnego ciężaru.

Samozerwalność drewna

Samozerwalność drewna pozwala wnioskować o wytrzymałości włókien drzewnych na rozciąganie podłużne; dlatego stanowi ona jeden z elementów jakościowej oceny drewna jako surowca dla przemysłu celulozowego (program egzamin ustny).
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien.
W zastosowaniu praktycznym unika się obciążania drewna w poprzek włókien; przyczyną tego je9t mała wytrzymałość drewna w kierunku poprzecznym oraz często występujące pęknięcia desorpcyjne, które powodują wydatne obniżenie wytrzymałości. Ze względu na małe zastosowanie praktyczne prowadzono w tym kierunku niewiele badań, wskutek czego liczby charakteryzujące wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne mają charakter danych orientacyjnych (opinie o programie).

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne charakteryzuje w pewnym stopniu skłonność drewna do pękania; drewno o dużej wytrzymałości łatwiej wytrzymuje naprężenia wewnętrzne i mniej pęka niż drewno o małej wytrzymałości.
Duża rozpiętość między wytrzymałością drewna litego na rozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien dała impuls do wyrównywania wytrzymałości drewna przez krzyżowanie włókien lub ustawienie ich pod odpowiednio dobranym kątem w stosunku do przylegających warstw drewna; w ten sposób powstały sklejki i różne rodzaje drewna warstwowego.
Karby zewnętrzne (nacięcia) i karby wewnętrzne (nawiercenia), zwłaszcza obciążone, powodują wydatne obniżenie wytrzymałości na rozciąganie (segregator aktów prawnych).

Zniszczenie i złom próbki wiąże się zawsze z karbem; przy małych karbach powstają złomy długowłókniste, przy dużych karbach złomy krótkowłókniste.
Wytrzymałość na rozłupanie zalicza się na ogół do grupy prób technologicznych. Ze względu jednak na duże analogie w założeniach i w sposobie przeprowadzenia próby wydaje się rzeczą właściwą rozpatrywać wytrzymałość na rozłupanie w łączności z wytrzymałością na rozciąganie poprzeczne.

Łupanie jest to dzielenie drewna na mniejsze części wzdłuż włókien za pomocą narzędzi w kształcie klina; przez odłupywanie zbędnych części można nadawać drewnu żądane kształty (ciosanie drewna). Z procesem technologicznym łupania wiąże się pojęcie łupliwości i wytrzymałości na rozłupanie (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !