Blog

Zagraniczne placówki zdjęcie nr 10
12.06.2021

Samozerwalność

W artykule znajdziesz:

Samozerwalność

Zagraniczne placówki zdjęcie nr 11
Samozerwalność

Wpływ wilgotności na wytrzymałość na rozciąganie jest mniejszy niż przy ściskaniu. Przeliczenie wytrzymałości do 15% wilgotności wykonuje się według wzoru Bauschingera, stosując współczynnik przeliczenia a = 0,01; normy radzieckie przyjmują dla drewna liściastego a = 0,015, w odniesieniu zaś do drewna iglastego nie przewidują przeliczenia wyników (program uprawnienia budowlane na komputer).

Między postacią złomu a wytrzymałością na rozciąganie podłużne zachodzi pewien związek, pozwalający na wyciąganie orientacyjnych wniosków; złom długowłóknisty wskazuje na dużą wytrzymałość, złom tępy lub krótkowłóknisty - na małą wytrzymałość. Prawidłowość ta występująca wyraźnie w zakresie twardych gatunków liściastych, zaciera się w drewnie iglastym, gdzie złom krótkowłóknisty ma często wytrzymałość wyższą niż długowłóknisty.
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien jest około 2,5 raza większa od wytrzymałości na ściskanie; różnice w przebiegu naprężeń i odkształceń między wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie podłużne przedstawia orientacyjnie podany wykres (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Mimo to w praktyce rzadko wykorzystuje się wytrzymałość na rozciąganie ze względu na małą wytrzymałość na ścinanie, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla rozciąganych elementów drewnianych. Prócz tego obecność sęków i skręt włókien wydatnie obniżają wytrzymałość na rozciąganie. Uwzględniając wymienione czynniki przy wytrzymałości na rozciąganie trzeba stosować wysokie współczynniki bezpieczeństwa (uprawnienia budowlane). Na rozciąganie pracują elementy konstrukcji i wiązań kratowych, niektóre połączenia drewna, elementy konstrukcji lotniczych, dyszle itd.
Odpowiednikiem współczynnika jakości wytrzymałościowej przy ściskaniu jest przy rozciąganiu samozerwalność; określa ona długość pręta (beleczki) o przekroju 1 cm2, przy której nastąpi zerwanie pod działaniem własnego ciężaru.

Samozerwalność drewna

Samozerwalność drewna pozwala wnioskować o wytrzymałości włókien drzewnych na rozciąganie podłużne; dlatego stanowi ona jeden z elementów jakościowej oceny drewna jako surowca dla przemysłu celulozowego (program egzamin ustny).
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien.
W zastosowaniu praktycznym unika się obciążania drewna w poprzek włókien; przyczyną tego je9t mała wytrzymałość drewna w kierunku poprzecznym oraz często występujące pęknięcia desorpcyjne, które powodują wydatne obniżenie wytrzymałości. Ze względu na małe zastosowanie praktyczne prowadzono w tym kierunku niewiele badań, wskutek czego liczby charakteryzujące wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne mają charakter danych orientacyjnych (opinie o programie).

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne charakteryzuje w pewnym stopniu skłonność drewna do pękania; drewno o dużej wytrzymałości łatwiej wytrzymuje naprężenia wewnętrzne i mniej pęka niż drewno o małej wytrzymałości.
Duża rozpiętość między wytrzymałością drewna litego na rozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien dała impuls do wyrównywania wytrzymałości drewna przez krzyżowanie włókien lub ustawienie ich pod odpowiednio dobranym kątem w stosunku do przylegających warstw drewna; w ten sposób powstały sklejki i różne rodzaje drewna warstwowego.
Karby zewnętrzne (nacięcia) i karby wewnętrzne (nawiercenia), zwłaszcza obciążone, powodują wydatne obniżenie wytrzymałości na rozciąganie (segregator aktów prawnych).

Zniszczenie i złom próbki wiąże się zawsze z karbem; przy małych karbach powstają złomy długowłókniste, przy dużych karbach złomy krótkowłókniste.
Wytrzymałość na rozłupanie zalicza się na ogół do grupy prób technologicznych. Ze względu jednak na duże analogie w założeniach i w sposobie przeprowadzenia próby wydaje się rzeczą właściwą rozpatrywać wytrzymałość na rozłupanie w łączności z wytrzymałością na rozciąganie poprzeczne.

Łupanie jest to dzielenie drewna na mniejsze części wzdłuż włókien za pomocą narzędzi w kształcie klina; przez odłupywanie zbędnych części można nadawać drewnu żądane kształty (ciosanie drewna). Z procesem technologicznym łupania wiąże się pojęcie łupliwości i wytrzymałości na rozłupanie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Zagraniczne placówki zdjęcie nr 16 Zagraniczne placówki zdjęcie nr 17 Zagraniczne placówki zdjęcie nr 18
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 19
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 20 Zagraniczne placówki zdjęcie nr 21 Zagraniczne placówki zdjęcie nr 22
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 32 Zagraniczne placówki zdjęcie nr 33 Zagraniczne placówki zdjęcie nr 34
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 35
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 36 Zagraniczne placówki zdjęcie nr 37 Zagraniczne placówki zdjęcie nr 38
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zagraniczne placówki zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami