Samozerwalność

Samozerwalność

Wpływ wilgotności na wytrzymałość na rozciąganie jest mniejszy niż przy ściskaniu. Przeliczenie wytrzymałości do 15% wilgotności wykonuje się według wzoru Bauschingera, stosując współczynnik przeliczenia a = 0,01; normy radzieckie przyjmują dla drewna liściastego a = 0,015, w odniesieniu zaś do drewna iglastego nie przewidują przeliczenia wyników (program uprawnienia budowlane na komputer).

Między postacią złomu a wytrzymałością na rozciąganie podłużne zachodzi pewien związek, pozwalający na wyciąganie orientacyjnych wniosków; złom długowłóknisty wskazuje na dużą wytrzymałość, złom tępy lub krótkowłóknisty - na małą wytrzymałość. Prawidłowość ta występująca wyraźnie w zakresie twardych gatunków liściastych, zaciera się w drewnie iglastym, gdzie złom krótkowłóknisty ma często wytrzymałość wyższą niż długowłóknisty.
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien jest około 2,5 raza większa od wytrzymałości na ściskanie; różnice w przebiegu naprężeń i odkształceń między wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie podłużne przedstawia orientacyjnie podany wykres (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Mimo to w praktyce rzadko wykorzystuje się wytrzymałość na rozciąganie ze względu na małą wytrzymałość na ścinanie, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla rozciąganych elementów drewnianych. Prócz tego obecność sęków i skręt włókien wydatnie obniżają wytrzymałość na rozciąganie. Uwzględniając wymienione czynniki przy wytrzymałości na rozciąganie trzeba stosować wysokie współczynniki bezpieczeństwa (uprawnienia budowlane). Na rozciąganie pracują elementy konstrukcji i wiązań kratowych, niektóre połączenia drewna, elementy konstrukcji lotniczych, dyszle itd.
Odpowiednikiem współczynnika jakości wytrzymałościowej przy ściskaniu jest przy rozciąganiu samozerwalność; określa ona długość pręta (beleczki) o przekroju 1 cm2, przy której nastąpi zerwanie pod działaniem własnego ciężaru.

Samozerwalność drewna

Samozerwalność drewna pozwala wnioskować o wytrzymałości włókien drzewnych na rozciąganie podłużne; dlatego stanowi ona jeden z elementów jakościowej oceny drewna jako surowca dla przemysłu celulozowego (program egzamin ustny).
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien.
W zastosowaniu praktycznym unika się obciążania drewna w poprzek włókien; przyczyną tego je9t mała wytrzymałość drewna w kierunku poprzecznym oraz często występujące pęknięcia desorpcyjne, które powodują wydatne obniżenie wytrzymałości. Ze względu na małe zastosowanie praktyczne prowadzono w tym kierunku niewiele badań, wskutek czego liczby charakteryzujące wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne mają charakter danych orientacyjnych (opinie o programie).

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne charakteryzuje w pewnym stopniu skłonność drewna do pękania; drewno o dużej wytrzymałości łatwiej wytrzymuje naprężenia wewnętrzne i mniej pęka niż drewno o małej wytrzymałości.
Duża rozpiętość między wytrzymałością drewna litego na rozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien dała impuls do wyrównywania wytrzymałości drewna przez krzyżowanie włókien lub ustawienie ich pod odpowiednio dobranym kątem w stosunku do przylegających warstw drewna; w ten sposób powstały sklejki i różne rodzaje drewna warstwowego.
Karby zewnętrzne (nacięcia) i karby wewnętrzne (nawiercenia), zwłaszcza obciążone, powodują wydatne obniżenie wytrzymałości na rozciąganie (segregator aktów prawnych).

Zniszczenie i złom próbki wiąże się zawsze z karbem; przy małych karbach powstają złomy długowłókniste, przy dużych karbach złomy krótkowłókniste.
Wytrzymałość na rozłupanie zalicza się na ogół do grupy prób technologicznych. Ze względu jednak na duże analogie w założeniach i w sposobie przeprowadzenia próby wydaje się rzeczą właściwą rozpatrywać wytrzymałość na rozłupanie w łączności z wytrzymałością na rozciąganie poprzeczne.

Łupanie jest to dzielenie drewna na mniejsze części wzdłuż włókien za pomocą narzędzi w kształcie klina; przez odłupywanie zbędnych części można nadawać drewnu żądane kształty (ciosanie drewna). Z procesem technologicznym łupania wiąże się pojęcie łupliwości i wytrzymałości na rozłupanie (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !