Mieszanie wielokrotne

Mieszanie wielokrotne

Świeża masa betonowa po pewnym zleżeniu do czasu ukończenia wiązania, może być ponownie mieszana. Zabieg ten na ogół podwyższa wytrzymałość (program uprawnienia budowlane na komputer). Korzystny wpływ powtórnego mieszania jest wyraźniejszy dla betonów wilgotnych niż plastycznych.

Im dłużej masa betonowa leżała, czyli im wyższa była dojrzałość betonu intensywniejsze musi być ponowne mieszanie. Dwukrotne mieszanie raz tuż przed ostatecznym ułożeniem i zagęszczeniem) jest lepsze od krotnego. Opisane zjawiska wiążą się ze zdzieraniem częściowo już powłoki ziarn cementowych tworzących zarodniki mineralne dodatkowym rozdrobnieniem niezhydratyzowanych jąder ziarn cementu jest zagęszczanie mechaniczne, głównie wibrowanie. W czasie mechanicznego zagęszczania a jest albo niezmienny lub prawie niezmienny (ubijanie, prasowanie, utrząsanie, wibrowanie i zagęszczanie kombinowane), albo obniża (odpowietrzanie, wirowanie, elektroosmoza i kombinacje z wibrowaniem alo prasowaniem).

Po zagęszczeniu betonu przy dalszym wibrowaniu zachodzą zupełnie odmienne zjawiska. Proces zagęszczania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Energia wibracji niszczy kohezję i siły kapilarne masy betonowej. Wskutek tego gęsta, zesztywniała masa, podobna do ciała stałego, upłynnia się, stając się podobną do cieczy. W pierwszym okresie wibrowania w masie betonowej powstają dwa rodzaje ciśnienia, przeciwstawne sobie:
a. opadanie cięższych ziarn wskutek przyciągania ziemi i upłynnienie masy; powstaje ciśnienie skierowane do wnętrza masy, powodujące zmniejszenie się objętości;
b. drgania cząstek względem położenia równowagi; powstaje ciśnienie ekspansywne skierowane na zewnątrz, powodujące zwiększenie się objętości.
Ciśnienie zanika bardzo szybko. Ciśnienie ekspansywne pe rośnie z biegiem czasu wibrowania, osiągając maksimum w chwili, gdy maksymalna ilość cząstek włącza się w czynne drgania. Następnie w miarę zagęszczania masy betonowej maleje, ale nie zanika (uprawnienia budowlane).

Grubsze ziarna

Ciśnienie pe działa na ścianki formy lub deskowania, co należy uwzględnić w projektowaniu. Według L’Hermite’a dla / = 50 Hz ciśnienie ekspansywne wynosi pe = 0,5-M,0 kG/cm2.
W wielu betonach, w początkowej 1/3 sekundy wibrowania następuje całkowitego zagęszczenia. Pozostałe 2/3 zagęszczenia trwa już 10-30 min.

Całkowite zagęszczenie betonu przez wibrowanie przebiega trzema fazami:
1) faza - formuje się makrostruktura betonu. Grubsze ziarna KRUSZYWA (>«2,0 mm) przemieszczają się ku dołowi, szczelnie otaczają się zaprawy zaznacza się współpraca kamieniwa i zaprawy w przenoszeniu energii drgań. Wolne przestrzenie wypełniają się masą betonową prawie całkowicie.
2) faza - formuje się mikrostruktura betonu (program egzamin ustny).

Drobne ziarna piasku (2,0 mm) układają się dość równomiernie między grubymi ziarnami kamieniwa. Pęcherze powietrza wypływają na powierzchnię. Beton zachowuje się jak jednolita gęsta ciecz, mimo początkowej konsystencji wilgotnej.
faza - ziarna kruszywa już nie przemieszczają się (opinie o programie). Energia wibracji udziela się najdrobniejszym cząstkom: ziarnom cementu i pyłów. Zlepione ziarna cementu zostają rozdrobnione. Po zniszczeniu sił elektrostatycznych,  tarcia między najdrobniejszymi cząstkami, woda może swobodnie ‘toczyć ziarna cementu, a nawet wniknąć w ich szczeliny i nierówności. Efekt zagęszczania zależy nie tylko od charakterystyki drgań wymuszających, ale przede wszystkim od rodzaju mieszanki betonowej (konsystencji ilość cementu, m, granulacja kruszywa, masa, kształt i rodzaj powierzchni poszczególnych ziarn) (segregator aktów prawnych).

Jeśli konsystencja mieszanki betonowej jest zbyt rzadka, następuje segregacja grubszego kruszywa, a zaprawa i powietrze zbierają się w górnej warstwie. Nadmiar wody powoduje występowanie zaprawy na powierzchni betonu już po kilku sekundach wibrowania (po dalszych sekundach (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !