Blog

Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 10
20.05.2022

Mieszanka betonowa

W artykule znajdziesz:

Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 11
Mieszanka betonowa

Formy rozformowuje się za pomocą agregatu samojezdnego, przesuwanego (pod nimi w dole) na szynach dzięki mechanizmowi z napędem elektromechanicznym, a podnoszenie form i działanie elementów oporowych odchylania realizuje się za pomocą układu hydraulicznego umieszczonego na agregacie rozformowującym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Mieszanka betonowa doprowadzana przy użyciu rozdzielacza powinna mieć konsystencję 12-14 cm. Obróbkę cieplną betonu (marki 150) wykonuje się przez automatyczne naparzanie według schematu odsysania z zastosowaniem eżektora, co zapewnia równomierne nagrzewanie oraz przyspieszenie i pozwala zmniejszyć zużycie pary.

Po upływie 1 godz. usuwa się elementy formujące przewody i jeszcze po 0,5-1 godz. kolejno - mały i duży wibrator. Następnie jeszcze przez l-r-2 godz. poddaje się wyroby obróbce cieplnej. Po tym podprowadza się pod formę agregat rozformujący, który podnosi ją (rozchylając zewnętrzne ścianki) i ustawia na odchylnych oporach, a wyrób zostaje za pomocą suwnicy przekazany na przenośnik wykończeniowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czas całkowitego cyklu roboczego formy wynosi 6 godz., co gwarantuje uzysk wyrobów jeden raz na zmianę (7 godz.) lub 3 razy w ciągu doby. Najdłuższy czas wykorzystywania wkładów wibracyjnych w roboczym cyklu formy wynosi 3 godz. 20 min., a ogólna liczba wkładów jest 2 razy mniejsza niż form.

Sterowania agregatem formującym i wibratorami wkładów dokonuje się z pulpitów stacjonarnych na 2 lub 3 formy (umieszczonych obok nich), a rozdzielaczami betonu z jego pulpitu (uprawnienia budowlane). Na komendę operatora z dowolnego pulpitu stacjonarnego agregat może zatrzymać się naprzeciw wskazanej formy i wykonać podnoszenie i opuszczanie formy, odchylić opory itd.

Stacjonarna produkcja bloków monolitycznych z wykonywaniem na jednym stanowisku kolejno wszystkich procesów technologicznych połączona jest z nieproduktywnym wykorzystaniem urządzenia skomplikowanego i o znacznych rozmiarach; utrudniona jest mechanizacja szeregu pracochłonnych procesów, co wpływa na zwiększenie wydatków na robociznę i przedłuża cykl produkcji bloku (program egzamin ustny). Dlatego są bardziej racjonalne schematy agregatowo-potokowe i taśmowe ze specjalizacją robót według etapów: przygotowanie, formowanie, obróbka cieplna i rozformowanie. Jednakże, nie bacząc na różne próby mechanizacji fabrycznej produkcji bloków, rzeczywiste wskaźniki techniczno-ekonomiczne budownictwa przestrzenno- -blokowego na razie są jeszcze mniej zadowalające niż budownictwa wielkopłytowego, co w znacznym stopniu zależy od wad technologii wytwarzania bloków i, w szczególności, ich formowania (opinie o programie).

Na urządzenie poligonów potrzeba mniej środków finansowych i czasu, niż na budowę fabryk. Dlatego poligony należy organizować w przypadkach, kiedy w ciągu stosunkowo krótkiego czasu trzeba zapewnić zaopatrzenie budowy w wyroby. Takie poligony organizuje się w pobliżu budowy i po jej zakończeniu likwiduje (segregator aktów prawnych).

Poligony organizuje się również w stałych wytwórniach dla podjęcia produkcji dużych i ciężkich elementów jak duże bloki fundamentowe, słupy, belki wieloprzęsłowe, elementy mostów składanych, estakad i budowli hydrotechnicznych itp., których wytwarzanie jest niecelowe na liniach technologicznych w oddziałach zamkniętych.

Poligony według przeznaczenia zespołu urządzeń czy wyposażenia można podzielić:

  • pod względem organizacji produkcji na: 1) kompleksowe w postaci samodzielnych zakładów, mających wszystkie niezbędne zakłady pomocnicze i służby, 2) wchodzące w skład innych przedsiębiorstw lub budowli;
  • pod względem przeznaczenia na: 1) stacjonarne - samodzielne lub wchodzące w skład fabryk wyrobów żelbetowych; 2) czasowe - budowlane, umieszczone w pobliżu budujących się obiektów i obsługujące potrzeby danej budowy; 3) przenośne - do produkcji lekkich elementów i przeznaczane do krótkotrwałego zaopatrywania małych budowli umieszczonych z dala od rejonów wielkich budów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 16 Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 17 Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 18
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 19
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 20 Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 21 Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 22
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 32 Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 33 Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 34
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 35
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 36 Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 37 Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 38
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbrojenie krawędzi płyt zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami