Blog

Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 10
30.05.2018

Mieszanka betonowa - co to jest?

W artykule znajdziesz:

Mieszanka betonowa - co to jest?


Mieszanka betonowa – co to jest?

 

Mieszanką betonową nazywane są kompletnie i jednorodnie wymieszane składniki betonu będące w stanie, który umożliwia zagęszczenie za pomocą wybranej metody. Mówiąc wprost, mieszanka betonowa to beton cementowy, który nie uległ jeszcze związaniu i stwardnieniu. W składzie mieszanki betonowej znajduje się kruszywo grube i drobne, woda, cement oraz ewentualne domieszki. Zanim mieszanka betonowa stwardnieje cechuje się poniższymi właściwościami:


• urabialność – wpływa na możliwość szczelnego, jednorodnego i łatwego wypełnienia mieszanką formy przy wybranej metodzie zagęszczania. Urabialność mieszanki betonowej zachowana jest od chwili jej wytworzenia na węźle betoniarskim do chwili, gdy zostanie wbudowana,
• konsystencja – cecha ta ma wpływ na łatwość przemieszczania się mieszanki w zależności od wybranego sposobu jej układania. Konsystencję mieszanki betonowej zawsze trzeba dobierać do formy transportu oraz kształtu elementu, w których ma być wbudowana. Pod uwagę należy wziąć również rozmieszczenie zbrojenia,
• zdolność do zagęszczenia – bardzo ważne jest maksymalne zagęszczenie mieszanki betonowej, ponieważ tylko wtedy można maksymalnie wyeliminować próżnię w jej strukturze przy jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej ilości powietrza, która wynika z dodania środków napowietrzających.


Absolutnie nie wolno zwiększać ciekłości mieszanki betonowej za pomocą wody, ponieważ powoduje to pogorszenie właściwości betonu. Konsystencję mieszanki można natomiast regulować dodając zaczyn cementowy lub wprowadzając domieszki upłynniające czy uplastyczniające.


Konsystencję mieszanki betonowej dzieli się na kilka rodzajów zależnych od sposobu zagęszczenie i formy, w którą będzie wbudowana:


• mieszanka wilgotna – mieszanki wibrowane i wibroprasowane,
• mieszanka gęstoplastyczna S1 – mieszanki wibrowane lub ręcznie ubijane,
• mieszanka plastyczna S1 – mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane,
• mieszanka półciekła S2/S3 – mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane,
• mieszanka bardzo ciekła S4 – mieszanki ręcznie sztychowane,
• mieszanka SCC S5 – betony samozagęszczalne.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 15 Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 16 Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 17
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 18
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 19 Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 20 Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 21
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 31 Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 32 Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 33
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 34
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 35 Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 36 Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 37
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koncepcja działania przegubów Freyssineta zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami