Mieszanka betonowa - co to jest?


Mieszanka betonowa – co to jest?

 

Mieszanką betonową nazywane są kompletnie i jednorodnie wymieszane składniki betonu będące w stanie, który umożliwia zagęszczenie za pomocą wybranej metody. Mówiąc wprost, mieszanka betonowa to beton cementowy, który nie uległ jeszcze związaniu i stwardnieniu. W składzie mieszanki betonowej znajduje się kruszywo grube i drobne, woda, cement oraz ewentualne domieszki. Zanim mieszanka betonowa stwardnieje cechuje się poniższymi właściwościami:


• urabialność – wpływa na możliwość szczelnego, jednorodnego i łatwego wypełnienia mieszanką formy przy wybranej metodzie zagęszczania. Urabialność mieszanki betonowej zachowana jest od chwili jej wytworzenia na węźle betoniarskim do chwili, gdy zostanie wbudowana,
• konsystencja – cecha ta ma wpływ na łatwość przemieszczania się mieszanki w zależności od wybranego sposobu jej układania. Konsystencję mieszanki betonowej zawsze trzeba dobierać do formy transportu oraz kształtu elementu, w których ma być wbudowana. Pod uwagę należy wziąć również rozmieszczenie zbrojenia,
• zdolność do zagęszczenia – bardzo ważne jest maksymalne zagęszczenie mieszanki betonowej, ponieważ tylko wtedy można maksymalnie wyeliminować próżnię w jej strukturze przy jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej ilości powietrza, która wynika z dodania środków napowietrzających.


Absolutnie nie wolno zwiększać ciekłości mieszanki betonowej za pomocą wody, ponieważ powoduje to pogorszenie właściwości betonu. Konsystencję mieszanki można natomiast regulować dodając zaczyn cementowy lub wprowadzając domieszki upłynniające czy uplastyczniające.


Konsystencję mieszanki betonowej dzieli się na kilka rodzajów zależnych od sposobu zagęszczenie i formy, w którą będzie wbudowana:


• mieszanka wilgotna – mieszanki wibrowane i wibroprasowane,
• mieszanka gęstoplastyczna S1 – mieszanki wibrowane lub ręcznie ubijane,
• mieszanka plastyczna S1 – mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane,
• mieszanka półciekła S2/S3 – mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane,
• mieszanka bardzo ciekła S4 – mieszanki ręcznie sztychowane,
• mieszanka SCC S5 – betony samozagęszczalne.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !