Moduł sprężystości doraźnej

Moduł sprężystości doraźnej

Moduł sprężystości doraźnej i opóźnionej odpowiadają reakcji sprężystej kolejno ciała tzw. pseudostałego (obejmującego wszystkie fazy wymienione na początku niniejszego paragrafu) oraz samego szkieletu stałego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przy odkształceniu o skończonej szybkości obserwujemy nieliniowe narastanie odkształceń z naprężeniami. W związku z tym możemy wyróżnić moduły trojakiego rodzaju:
moduł sprężystości E, przedstawiający nachylenie stycznej w punkcie początkowym krzywej,
moduł odkształcenia E, określony nachyleniem prostej łączącej początek wykresu z rozpatrywanym punktem krzywej,
moduł obciążenia Et, wyznaczony nachyleniem stycznej do krzywej w rozpatrywanym punkcie wykresu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Omówione krzywe i moduły są zależne od marki betonu, marka zaś związana jest w pierwszym rzędzie ze współczynnikiem wodno-cementowym, którego rolę przedstawiliśmy powyżej. Przebieg tych krzywych (e, o) zależny jest jednak również od szybkości obciążenia, toteż nie są one reprezentatywne dla odkształceń opóźnionych.
Odkształcenia skurczu i pełzania wywołują spadek naprężeń w uzbrojeniu sprężającym, zwany stratą sprężenia (uprawnienia budowlane).

W przeciwieństwie do żelbetu działają one w tym samym kierunku co siła sprężająca, w żelbecie natomiast (a także w uzbrojeniu pomocniczym w elementach sprężonych) wywołują w uzbrojeniu naprężenia ściskające. W słupach żelbetowych ściskanych, naprężenia te z reguły przekraczają granicę plastyczności stali. Zjawiska te wpływają również w sposób istotny na przyczepność uzbrojenia do betonu.

Relaksacja uzbrojenia

Postulaty ekonomiczne wymagają możliwie maksymalnego naprężania uzbrojenia (program egzamin ustny). Przy tych wysokich naprężeniach musimy się liczyć z relaksacją stali i nieodzowne staje się doświadczalne wyjaśnienie:
- czy spadek naprężeń w uzbrojeniu ma charakter ograniczony (co jest podstawowym warunkiem zastosowania stali),
- jak wielkich strat naprężeń należy oczekiwać,
- czy i w jakim stopniu możliwe jest zlikwidowanie względnie zredukowanie strat przez przeciążenie lub dociąganie uzbrojenia (opinie o programie).

Pierwsza z tych metod polega na chwilowym (trwającym kilka lub kilkanaście minut) naciągnięciu kabla powyżej przewidzianej wartości naprężenia wstępnego w trakcie sprężania. Druga metoda sprowadza się do dodatkowego naciągnięcia kabla po pewnym czasie, gdy można oczekiwać, że nastąpiła już większa część relaksacji. Możliwość zastosowania metod tego rodzaju wypływa z faktu, że relaksacja uzbrojenia, w odróżnieniu od pełzania betonu, jest procesem krótkotrwałym, trwającym godziny a co najwyżej kilka dni (pełzanie betonu zaś trwa kilka lat).

Wykresy w układzie (e, o) wskazują, że krzywą obciążenia doraźnego należy zastąpić całą rodziną krzywych, z których każda odpowiada odkształceniom po pewnym czasie t; jedna z tych krzywych dla czasu tu uwidoczniona jest na wykresach (segregator aktów prawnych). W przypadku pełzania, określonym naprężeniom towarzyszą odpowiednio zwiększone odkształcenia, w przypadku relaksacji, danym odkształceniom odpowiadają zmniejszające się naprężenia.

Relaksacja może być zdefiniowana w sposób ogólniejszy, jako spadek napięcia przy stałej szybkości narastania odkształcenia; szczególnym przypadkiem jest prędkość zerowa, tzn., zgodnie z definicją spadek naprężenia przy odkształceniu stałym.

W elementach sprężonych możemy założyć stałe odkształcenie tylko w pewnym przybliżeniu, gdyż równocześnie z relaksacją uzbrojenia następuje skurcz i pełzanie betonu; mówimy w tym przypadku o relaksacji złagodzonej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami