Blog

14.03.2022

Molo

W artykule znajdziesz:

Molo

Molo - (1) budowla hydrotechniczna wysunięta w morze (na wodę), przystosowana do ruchu pojazdów i pieszych, dostosowana do cumowania statków; (2) pomost spacerowy, wysunięty w morze, przystosowany do cumowania łodzi i małych statków pasażerskich molowość (roztworu) - stężenie molowe molino - miękkie, cienkie płótno bawełniane bielone, barwione lub drukowane molton - tkanina bawełniana, podobna do flaneli, dwustronnie drapana, o splocie płóciennym lub skośnym moluskocydy - środki chemiczne do zwalczania mięczaków, głównie ślimaków (program uprawnienia budowlane na komputer).

Moment aerodynamiczny - moment sił aerodynamicznych, wywieranych na opływane ciało względem dowolnego punktu moment bezwładności - (l)punktu materialnego (względem bieguna, osi lub płaszczyzny) - iloczyn masy i kwadratu odległości punktu od bieguna, osi lub płaszczyzny; (2) układu materialnego - suma momentów bezwładności poszczególnych punktów układu moment cyrkulacji - moment krążenia moment dewiacji (układu materialnego) - moment odśrodkowy moment dipola - moment źródła podwójnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Moment dipolowy elektryczny - iloczyn bezwzględnej wartości ładunku jednego z biegunów dipola i odległości między biegunami; m.d.e. jest wielkością wektorową, ma kierunek wzdłuż osi dipola i zwrot od bieguna ujemnego ku dodatniemu moment dipolowy magnetyczny - iloczyn strumienia indukcji magnetycznej przechodzącego przez przekrój poprzeczny magnesu i odległości biegunów (uprawnienia budowlane).

Moment elekromagnetyczny - moment dipolowy magnetyczny w przypadku obwodu z prądem; wielkość wektorowa równa iloczynowi natężenia prądu i powierzchni przez niego okrążanej moment główny układu sił, moment ogólny układu sił - wektor równy sumie geometrycznej momentów wszystkich sił układu względem środka redukcji

Moment gnący

Moment gnący, moment zginający - w dowolnie obranym przekroju poprzecznym pręta moment sił wewnętrznych względem osi leżącej w płaszczyźnie przekroju, powodujący jego zginanie. Moment hamujący - moment przeciwdziałający ruchowi obrotowemu moment ilości ruchu - moment pędu moment kierunkowy płata - moment odchylający płata moment krążenia, moment cyrkulacji - całka liniowa iloczynu elementarnego krążenia przez odległość odpowiedniego elementu rozpatrywanej linii od stałego punktu moment kwadrupolowy - wielkość charakteryzująca kwadrupol; m.k. jest miarą odstępstwa od symetrii kulistej układu ładunków moment magnetyczny - moment dipolowy magnetyczny (program egzamin ustny)..

Moment magnetyczny atomu - wielkość fizyczna decydująca o zachowaniu się atomu w zewnętrznym polu magnetycznym; stały dipolowy moment magnetyczny atomu związany z jego całkowitym momentem pędu złożonym z momentów orbitalnych i spinowych elektronów moment magnetyczny jądra - wielkość fizyczna charakteryzująca oddziaływanie jądra z polem magnetycznym, zdefiniowana wzorem p, = = gt /fiN, przy czym g, - czynnik g jądra (odpowiedni czynnik Landego dla jądra paramagnetycznego), I - spinowa liczba kwantowa, Hs - magneton jądrowy (opinie o programie)..

Moment napędowy - (1) moment obrotowy na wale silnika napędzającego; (2) mot. moment obrotowy doprowadzony do kół napędzanych pojazdu moment niszczący {pręta) - wartość momentu zginającego lub skręcającego, przy której zachodzi pęknięcie lub odkształcenie plastyczne uznane za niedopuszczalne (promocja 3 w 1). Moment obrotowy - moment działający na element względem osi obrotu tego elementu moment odchylający płata, moment kierunkowy płata - moment sił aerodynamicznych względem osi odniesienia, leżącej w płaszczyźnie symetrii płata, mającej kierunek prostopadły do cięciwy profilu środkowego płata moment odśrodkowy, moment dewiacji (układu materialnego) - wielkość charakteryzująca u- kład materialny równa sumie iloczynów mas poszczególnych punktów materialnych układu materialnego przez ich odległości od dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyzn (segregator aktów prawnych).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami