Obliczenie płyt i belek

Obliczenie płyt i belek

Obliczenie płyt i belek na sprężystym podłożu wykonuje się wówczas z uwzględnieniem zjawiska oddzielania się fundamentu od podłoża gruntowego. Przebieg obliczeń określa wtedy nie tylko przemieszczenia i siły, ale i wymiary strefy kontaktu belki lub płyty ze sprężystym podłożem (program uprawnienia budowlane na komputer).

W strefie kontaktu suma oddziaływań gruntu równa się całemu obciążeniu zewnętrznemu łącznie z ciężarem fundamentu. Obliczenie fundamentów w tej strefie przeprowadza się jak dla belki lub płyty na sprężystym podłożu. W strefie oddzielenia fundamentu od podłoża belka lub płyta pracuje tylko na obciążenia aktywne, jakie jest przyłożone w tej części. W przekrojach graniczących ze strefą oddzielenia i kontaktu momenty zginające i siły poprzeczne będą ciągłymi, czyli inaczej mówiąc, przy obliczeniu każdej z dwóch części belki lub płyty trzeba uwzględnić jako obciążenie bezpośrednio przyłożone również momenty zginające i siły poprzeczne powstałe na styku tych dwóch części (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Odkształcenia i siły podłużne w płytach fundamentowych od wpływu temperatur.

Obliczanie wydłużeń w płytach fundamentowych od wpływu temperatury jest zagadnieniem dość złożonym. Dla płyt stosunkowo długich można przyjąć możliwość poślizgu płyty po gruncie, a wtedy reakcje w gruncie nic mogą być większe niż siły tarcia.

Należy przy tym wziąć pod uwagę następujące możliwości:
- zamarznięcie gruntu pod płytą fundamentową,
- spieczenie gruntu pod płytą fundamentową.

Zamarznięcie gruntu pod fundamentami pieców jest zjawiskiem rzadkim z uwagi na to, że urządzenia te są przeważnie lokalizowane w zamkniętych pomieszczeniach. Niemniej należy się liczyć z taką ewentualnością, gdyż praktycznie jest to możliwe w czasie wykonywania fundamentu. Zamarznięcie gruntu pod płytą fundamentową zmniejsza łatwość poślizgu fundamentu po gruncie, a tym samym może zwiększyć w nim naprężenia. Sytuacja taka jest tym niekorzystniejsza, że rozruch pieca wiąże się z nieustalonym przepływem ciepła w fundamencie, a więc w przypadku, gdy występują maksymalne siły od wpływów termicznych (uprawnienia budowlane).

Naprężenia powstające w belce

W przypadku posadowienia płyty fundamentowej pieca na gruncie gliniastym o konsystencji plastycznej, po dłuższej nieprzerwanej pracy urządzenia, w czasie której na grunt będą przekazywane dość wysokie temperatury (ma to miejsce np. przy fundamentach z betonu lub żelbetu żaroodpornego), grunt ulegnie spieczeniu i zacznie przywierać do powierzchni płyty fundamentu. Następnie, gdy w czasie wygaszenia pieca płyta fundamentowa będzie stygnąć i kurczyć się, kurczeniu fundamentu będzie przeciwstawiał się grunt, co spowoduje powstanie w nim większych sił podłużnych niż gdyby je przyjmowano dla gruntu przy jego pierwotnej konsystencji (program egzamin ustny).

Naprężenia powstające w belce lub w płycie wskutek nieliniowego rozkładu temperatur wzdłuż grubości płyty. Nieliniowa zmienność temperatur w belce lub w płycie powoduje powstanie dodatkowych naprężeń. Nierównomierne nagrzanie powierzchni płyty fundamentowej (opinie o programie). Fundamenty urządzeń cieplnych (pieców grzewczych) nagrzewają się zwykle w partii środkowej więcej i następnie wykazują spadek temperatury w kierunku bocznych krawędzi. Wpływ takiego nagrzania fundamentu powoduje powstanie na jego ścianach bocznych naprężeń rozciągających, a w środku naprężeń ściskających. Naprężenia rozciągające muszą być przeniesione zbrojeniem obwodowym lub odpowiednim zewnętrznym opancerzeniem stalowym, naprężenia ściskające zaś przenosi sam beton.

Bliższe dane o obliczeniach płyt kołowych oraz płyt prostokątnych nagrzanych w części środkowej są zawarte w pracy (segregator aktów prawnych). W procesie wytapiania surówki żelaza w wielkim piecu oprócz rudy, topników i koksu duży udział bierze również powietrze. Wielki piec może pracować tylko przy nieprzerwanym dopływie powietrza. Spalenie w wielkim piecu 1 tony koksu wymaga doprowadzenia ok. 3000 ms powietrza, które dla zwiększenia produkcji surówki musi być nagrzane do temperatury 800-j-1100°C. Wtłacza się je do wielkiego pieca pod ciśnieniem ok. 2 atm, dzięki czemu może przejść przez słup materiałów (ruda, koks) zasypanych w piecu (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !