Momenty zginające filary

Momenty zginające filary

Momenty zginające filary w poprzek mostu mogą występować wskutek działania sił poziomych lub też, w mostach o dużej szerokości, wskutek zmian temperatury (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponieważ zazwyczaj nie dajemy słupom przegubów umożliwiających przesunięcie w poprzek filarów, przeto są one utwierdzone w obu skrajnych przekrojach - górnym i dolnym. Stąd w ich podstawach i wierzchołkach powstają momenty zginające o różnych wartościach bezwzględnych. Wzdłuż wysokości słupów momenty są zmienne liniowo, przyjmując zerową wartość w połowie wysokości (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dostosowując przekroje słupów do takiej zmienności momentów,
Robert Maillart projektował słupy o bocznych ścianach ukośnych, wytwarzając w połowie ich wysokości przegub sprężysty. Ponieważ jednak w większości przypadków słupy nie są silnie zginane w poprzek mostu, przeto zazwyczaj dajemy im jednakową szerokość przekrojów na całej wysokości (uprawnienia budowlane).

Zmienność momentów zginających wzdłuż słupów w płaszczyźnie równoległej do osi mostu zależy od sposobu osadzenia słupów w belce i w fundamencie. Zależnie od tej zmienności może zachodzić potrzeba czworakiego sposobu połączenia słupów z przęsłami i fundamentami:
1) obustronnie bezprzegubowego,
2) bezprzegubowego z pomostem i przegubowego z fundamentem,
3) bezprzegubowego z fundamentem i przegubowego z pomostem,
4) obustronnie przegubowego.
Jeżeli w moście zachodzi potrzeba odmiennego połączenia słupów z belkami i fundamentem w różnych podporach, to mimo różnych połączeń należy dawać jednakowy kształt wszystkim słupom. Zróżnicowanie bowiem kształtu słupów w różnych filarach byłoby nieuzasadnione architektonicznie.
Jeżeli w moście występują filary o wiotkich słupach bezprzegubowych, to słusznie jest dać wszystkie filary bez przegubów korzystając z tego, że są dostatecznie wiotkie, i że momenty w nich występujące są dostatecznie małe. W tym przypadku nie ma też potrzeby dawania słupom zmiennych przekrojów (program egzamin ustny).
Jeżeli zaś tylko część słupów w moście jest bezprzegubowa, a pozostałe słupy są przegubowe, to wówczas albo wszystkim słupom należy dawać kształt słupów bezprzegubowych, stanowiących podpory nieprzesuwne przęseł, albo też wszystkim słupom należy dawać kształt słupów przegubowych.

Pole przekroju poprzecznego betonu

Słupy przegubowo połączone z fundamentem i bezprzegubowo z belkami wymiarujemy zazwyczaj w następujący sposób. Pole przekroju poprzecznego betonu w przegubie obieramy jako iloraz maksymalnej siły ściskającej przez naprężenie graniczne. Mając to pole obieramy wymiary przekroju poprzecznego (opinie o programie). Grubość słupa wzdłuż mostu wyznaczamy tak, aby miał on dostateczną wiotkość i aby nie powstawały w nim nadmierne siły przy wydłużeniach termicznych przęseł.

Mając pole przekroju i grubość słupa wyznaczamy szerokość słupa w poprzek mostu. Na dolnej krawędzi belki odkładamy w obie strony od osi słupa odcinki równe grubości dolnego przekroju i łączymy wyznaczone punkty z krawędziami dolnego przekroju. Następnie w odległości 1/3 wysokości słupa od dolnej krawędzi belki wyznaczamy punkty na krawędziach słupa; od poprzednio wyznaczonych punktów na dolnej krawędzi belki odmierzamy w obie strony odcinki równe połowie grubości dolnego przekroju i punkty te łączymy z punktami położonymi na krawędziach słupa w 1/3 jego wysokości licząc od krawędzi belki. Po wyznaczeniu tych linij, przechodzimy do wyznaczania krawędzi głowicy słupa (segregator aktów prawnych). Na dolnej krawędzi belki oznaczamy krawędzie głowicy odmierzając równe odcinki od osi słupa — w lewo i w prawo.

Długość tych odcinków powinna być dostosowana do rozpiętości przęseł i do wysokości słupów. Nie powinna być ona większa od 2/3 wysokości słupa i mniejsza od 1/3 tej wysokości. Może być ona też uzależniona od rozpiętości belki w ten sposób, aby nie sięgała poza obszar momentów ujemnych. Następnie na osi słupa odmierzamy od dolnej krawędzi belki w dół odcinek równy grubości dolnego przekroju. Łącząc ten punkt z punktami poprzednio wyznaczonymi na krawędzi belki, kreślimy krawędzie głowicy (promocja 3 w 1). Między te krawędzie i krawędzie słupa wpisujemy łuki kół o promieniach równych lub większych od podwojonej grubości dolnego przekroju słupa.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !