Monolityczne chłodnie hiperboloidalne

Monolityczne chłodnie hiperboloidalne

Monolityczne chłodnie hiperboloidalne są najbardziej rozpowszechnionym rodzajem chłodni żelbetowych, o większych rozmiarach gabarytowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Spowodowane to jest tym, że na chłodnie tego typu zużywa się najmniej materiałów podstawowych (betonu i stali zbrojeniowej), samo wykonawstwo przy należytym opanowaniu technologii budowy przebiega nadzwyczaj sprawnie, powłoka wykazuje dużą szczelność, trudną do uzyskania np. przy powłokach prefabrykowanych, i wreszcie uzyskuje się niemal idealną linię południka hiperboloidy obrotowej - co ma niemałe znaczenie estetyczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W nowych konstrukcjach grubość powłoki hiperboloidalnej na odcinku wynoszącym ponad 3/4 jej wysokości wynosi zaledwie 12 cm. Dalsze zmniejszenie grubości powłoki nie może być wprowadzane ze względu na stan zgięciowy, który wywołują wpływy termiczne oraz miejscowe obciążenia wiatrem występujące w przypadku dużych obiektów. Powłoka chłodni wymaga zbrojerj podwójnego, dlatego grubość jej równa 12 cm (uprawnienia budowlane). W dolnej części na odcinku wynoszącym ok. 1/4 wysokości hiperboloidala powloką jest stopniowo pogrubiana i przy największych chłodniach osiąg: grubość 40 cm ’>. Dolna część powłoki, obliczana jako dźwigar tarczowy, na przy tym silniejsze zbrojenie dla przyjęcia znacznych sil rozciągających i obciążeń pionowych.

Powloką na całej swej wysokości jest zbrojona podwójnie prętami stalowy mi przebiegającymi wzdłuż południków i równoleżników. Stosuje się pręt; zbrojenia o długości kilku metrów i łączy je w zwykły sposób na zakładkę Wskazane jest stosowanie stali żebrowanej (program egzamin ustny).
Powloką zakończona jest u wylotu pierścieniem wieńczącym ukształtowanyn w postaci galeryjki, przy czym ku wewnętrznej stronie tej galeryjki stosuje się spadek powierzchni 3-5 cm, aby nie dopuścić do zatrzymywania się n; niej wody i śniegu. Na galeryjkę prowadzi właz stalowy, zaczynający się poziomu schodów wejściowych na urządzenie wodorozdzielcze.
Ogólny widok wykonanej w Polsce chłodni hiperboloidalnej wysokości 101 m (opinie o programie).

Rura stalowa

Powloką oparta jest na szeregu slupów ukośnych zamocowanych w żelbetowej ścianie basenu. W celu zapewnienia należytego zamocowania słupów ukośnych ściana basenu ma grubość o 5 cm większą od średnicy slupów. Charakterystyczne zbrojenie ściany basenu wraz ze stopą fundamentową dla opisywanej chłodni o wysokości 101 m. Ściana basenu zakończona jest u góry tacą przeciwrozpryskową, u dołu zaś oparta jest na żelbetowej stopie o wymiarach uwarunkowanych dopuszczalnym naprężeniem krawędziowym na zalegający grunt budowlany (segregator aktów prawnych).

Ze względu na różnice osiadania fundamentu chłodni (obciążonego oddziaływaniem ukośnym słupów podbudowy) i płyty dna zbiornika (obciążonej tylko szeregiem żelbetowych prefabrykowanych slupów pod urządzenie zraszające) żelbetowa stopa ściany oddzielona jest okrężną dylatacją od płyty dna. W tacy przeciwrozpryskowej wykonuje się dylatacje w kierunku promieniowym w odstępach równych odstępowi osi słupów ukośnych podbudowy. Sama płyta dna zbiornika zbrojona krzyżowo górą i dołem ma jeszcze jedną dylatację okrężną w środku, pod pionową częścią żelbetowego kanału doprowadzającego wodę do chłodni; może ona również mieć 3 lub 4 dylatacje promieniowe.

Chłodnie dużych wymiarów są zwykle dzielone na dwie części w celu umożliwienia pracy połowy zraszalnika, podczas gdy druga połowa jest w remoncie. Przegrodą dzielącą jest wówczas sam żelbetowy kanał doprowadzający wodę do chłodni, a w jego przedłużeniu żelbetowa ściana. Zarówno doprowadzenie, jak i odprowadzenie wody z chłodni odbywa się za pomocą stalowych rur o znacznych przekrojach. Przed betonowaniem ściany basenu wstawia się więc w deskowanie odpowiednie króćce rurowe, przy których zbrojenie ściany odpowiednio zagęszcza się (promocja 3 w 1).

Szczelne połączenie kanału żelbetowego z rurą stalową jest trudne do wykonania; obecnie więc projektuje się często zamiast kanału poziome doprowadzenie wody po dnie zbiornika chłodni jedną lub dwiema rurami stalolowymi z odpowiednim kompensatorem.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !