Blog

23.04.2020

Montaż żurawia

W artykule znajdziesz:

Montaż żurawia

Montaż żurawia

Do montażu żurawia należy użyć suwnicy bramowej lekkiego typu oraz wciągarki ręcznej. Suwnica bramowa zestawia części składowe żurawia i unosi go na wysokość. Dalsze podnoszenie wykonywane jest wciągarką, przy czjrm suwnica przesuwa się w tym czasie w kierunku wciągarki (program uprawnienia budowlane na komputer).
W praktyce węgierskiej żurawiami tego typu montowane są słupy dźwigary dachowe o wyjątkowo dużych wymiarach i ciężarach.

Za pomocą czterech dźwigów pracujących jednocześnie przeprowadzono montaż belek mostowych o ciężarze 80 T. Fragment montażu dwuteowej belki dachowej za pomocą 2 żurawi masztowych. Na tylnym planie zdjęcia widoczna jest następna belka leżąca na podłodze i przygotowana do montażu. Po ustawieniu na słupach dźwigara dachowego żurawie należy przestawić na nowe stanowiska przesuwając je (dla ominięcia leżącego na podłodze prefabrykatu) równolegle i prostopadle do osi montowanych ram. Montaż słupów dokonywany jest za pomocą tych samych żurawi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Żurawie masztowe są dźwigami montażowymi, których układ konstrukcyjny pozwala na uzyskanie bardzo dużych udźwigów przy małych wysięgach, co je czyni bardzo przydatnymi przy montażu konstrukcji prefabrykowanych składających się z wielkich i ciężkich elementów.

Ujemną stroną żurawi masztowych stałych jest brak możliwości przesuwania się po szynach lub po podłożu betonowym z zawieszonym na haku ciężarem. Przy montażu zaś konstrukcji prefabrykowanych możliwość poruszania się żurawi wraz z ciężarem ułatwia w wysokim stopniu prace montażowe (uprawnienia budowlane). Rozwój więc prefabrykacji spowodował powstanie szeregu odrębnych, przeznaczonych specjalnie do celów prefabrykacji typów żurawi masztowych przejezdnych.
Przesuwanie żurawia z jednej nawy do drugiej dokonywane jest za pomocą wciągarek ręcznych z podkładaniem pod koła biegowe arkuszy blachy.

Żuraw przejezdny

Przykład zastosowania żurawia przejezdnego typu Derrick (o wys. 11,0 m) do montażu hali przemysłowej. Konstrukcja główna hali składa się z ram naw bocznych o ciężarze około 15 ton i rygli nawy środkowej o ciężarze około 25 ton. Ramy zostały wykonane obok miejsca wbudowania w konstrukcję w pozycji poziomej, rygle zaś w pionowej z rozmieszczeniem na placu budowy.

Przy montażu ram żuraw należy cofać, gdyż gabaryt jego (z opuszczonym wysięgnikiem) nie mieści się w świetle zmontowanej już ramy (program egzamin ustny). Tory są ułożone na słupkach (betonowych) o wysokości nieco większej od grubości ram, tak aby żuraw mógł bez przeszkód przesuwać się ponad leżącymi na podłożu elementami. Przy montażu natomiast rygli nawy środkowej, której wysokość w świetle wynosi 15,0 m żuraw posuwa się do przodu pod zmontowanym już ryglem po torach ułożonych na podłożu.
Wysokość żurawi przejezdnych typu Derrick może być obniżona do wymiaru nieco poniżej 6 m, co pozwoliłoby na montaż z posuwaniem się żurawia po podłożu betonowym do przodu licznych konstrukcji hal typowych (krajowych), których wysokość w świetle wynosi 6,0 m (opinie o programie). Projekt żurawia krajowego (jeszcze nie zrealizowanego) o podobnym do powyższego rozwiązaniu przewiduje wysokość konstrukcji żurawia od podłoża do góry ramy 5,85 m oraz uwzględnia możliwość przesuwania go na nowe stanowisko za pomocą dodanego na stałe piątego koła. Ciężar żurawia według projektu wynosi około 18 ton.
Żuraw przejezdny masztowy (produkcji węgierskiej) o udźwigu 20 T przeznaczony do montażu wielkich prefabrykatów w postaci ram i dźwigarów (segregator aktów prawnych).

Jego konstrukcja nośna wykonana jest z odcinków rur stalowych. W konstrukcji żurawia zrezygnowano z rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie jego pod zmontowaną konstrukcją, aby uzyskać możliwie prostą i lekką budowę żurawia.
Konstrukcja żurawia składa się z podwozia 1 opartego na czterech kolach biegowych ustawionych na szynach, pomostu obracającego się do koła czopa 2 i opartego od przodu na kołach 5 toczących się po belce podwozia 3, masztu i wysięgnika 4 wykonanych z rur, z mechanizmu podnoszenia 6 i obrotu 7 oraz przeciwciężaru 8 (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami