Mostki zimna

Mostki zimna
Mostki zimna

Trudności wynikające z przyjętej zasady formowania ścian zewnętrznych miały jeszcze większy wpływ na tworzenie mostków zimna w elementach przeznaczonych do narożników wklęsłych i wypukłych. Powstałe wówczas mostki zimna budziły poważne zastrzeżenia, co do wartości izolacji cieplnej ściany (program uprawnienia budowlane na komputer).

Następną stwierdzoną wadą w ścianach zewnętrznych były uszkodzenia betonu w obrębie wkładek PCW służących jako prowadnice do uszczelek typu omega. Zjawisko to było spowodowane znacznymi odkształceniami wkładki PCW podczas wypełniania formy betonem i obróbki cieplnej elementów, przy sztucznym ich dojrzewaniu. Prowadzone w tym czasie próby stabilizacji wkładek nie dały zdecydowanych rezultatów, lecz wpłynęły na częściową poprawę tego fragmentu płyt. Stosunkowo liczne uszkodzenia betonu przy wkładkach reperowano po rozformowaniu elementów za pomocą polimerozapraw (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przyjęta technologia produkcji stworzyła ponadto niekorzystne warunki przy wykonywaniu powierzchni znajdujących się wewnątrz złączy ścian, przeznaczonych przy montażu do wyklejenia ich taśmą izolacyjną. Powierzchnie te, przykrywane stalowym obrzeżem formy, mają po wykonaniu elementów dość liczne raki i pęcherze powietrzne oraz często są zapylone (uprawnienia budowlane). Podczas montażu płyt powoduje to trudności przy naklejaniu izofolii i wymaga niejednokrotnie wyrównywania powierzchni przeznaczonych do wyklejenia izofolią za pomocą zmodyfikowanej masy szpachlowej „adhezyt”. Przy głębszych ubytkach wymagało to wyrównania powierzchni zaprawą cementową, a dopiero potem zaszpachlowania adhezytem.

Odchyłki wymiarowe ścian konstrukcyjnych

Jak stwierdzali Autorzy, zmiana technologii produkcji dotycząca formowania elementów warstwą fakturową do góry powinna przynieść zdecydowaną poprawę jakości elementów. Postulat ten jak wiadomo został już zrealizowany. Obecnie ściany zewnętrzne produkuje się fakturą do góry. Produkowane ściany wewnętrzne miały niedopuszczalne odchyłki wymiarowe oraz nierównoległe krawędzie (program egzamin ustny).

Dla montażu ścian zewnętrznych decydujące znaczenie miała kolejność skrajnych ścian wewnętrznych. Ściany zewnętrzne zawieszano na skrajnych ścianach wewnętrznych za pomocą zawiesi opierających się na kątownikach zamocowanych w obrzeżach ścian wewnętrznych. Niedokładne usytuowanie tego kątownika w formie powoduje nierównoległość jego krawędzi w stosunku do krawędzi elementu i wpływa potem decydująco na jakość i dokładność montażu ścian zewnętrznych. Przy produkcji płyt stwierdzono powierzchniowe pęknięcia elementów oraz nierówną ich grubość. Niezachowanie jednakowej grubości stropów stwarzało trudności przy podbetonowaniu ścian konstrukcyjnych (opinie o programie).

Odchyłki wymiarowe ścian konstrukcyjnych i różne grubości stropów uniemożliwiały niejednokrotnie prawidłowe podbetonowanie ścian konstrukcyjnych. Ściana wg założeń projektowych powinna być wpuszczona w wieniec ok. 2 cm. Wysokość wieńca natomiast zależy w praktyce od grubości rzeczywistej stropu. Przy niezachowaniu odpowiednich odchyłek wymiarowych zdarzało się, że ściana usytuowana była na trzpieniach rektyfikacyjnych nad powierzchnią górną stropów, co utrudniało jej podbetonowanie (segregator aktów prawnych).

Niezachowanie odchyłek wymiarowych skrajnych ścian wewnętrznych, nieprawidłowe zamocowanie kątowników do zawiesi ścian osłonowych oraz niezachowanie tolerancji montażu spowodowały nieprawidłowy montaż ścian zewnętrznych. W skrajnych przypadkach stwierdzono w ścianach zewnętrznych bezpośrednie opieranie w złączu poziomym płyty górnej na płycie dolnej za pośrednictwem warstwy fakturowej (promocja 3 w 1). Powodowało to pękanie warstwy fakturowej, szczególnie w pobliżu naroży, przy montażu płyt. Poza tym może to spowodować przekazywanie na warstwę fakturową obciążeń z kilku kondygnacji. Brak wyraźnej przerwy w złączu poziomym może być również przyczyną kapilarnego podciągania wody opadowej przez próg przeciwdeszczowy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !