Nadzór budowlany – kary za błędy

Sankcje karne nakładane przez inspektora nadzoru budowlanego bardzo często wynikają z nieświadomego postępowania. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nawet za utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli można dostać karę (program na komputer). Najczęściej jest ona nakładana na inwestorów, którzy narażeni są przez nagminny nadzór budowlany spowodowany interwencją sąsiadów. Jeśli inspektor nie może przedostać się do obiektu budowlanego, może on wezwać policję. W przypadku, gdy interwencja nie rozwiąże problemu, sprawa trafia do sądu (program na telefon). Według obowiązującego prawa sąd ma możliwość ukarania inwestora, który nie pozwolił na przeprowadzenie kontroli, grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności (program na egzamin ustny).

Inspektor nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany – kary za błędy

Inspektor nadzoru budowlanego jest upoważniony do nałożenia kary także w sytuacji, gdy inwestor odmówi udostępnienia dokumentacji budowy (promocja 3 w 1). Sankcje mogą być nałożone także wtedy, gdy do budowy przystąpiono bez zgłoszenia jej do urzędu lub w sytuacji, gdy nie ma dziennika budowy. Absolutnie niedopuszczalne jest zatrudnienia na stanowisko kierownika budowy osoby, która nie posiada uprawnień budowlanych. Nie można też prowadzić budowy niezgodnie z projektem, bez pozwolenia na budowę lub przy niewłaściwym zabezpieczeniu terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane. Wysokość kary finansowej zależy od stopnia uchybienia przepisom (segregator). Przy niewielkich błędach może ona wynosić 20zł, przy dużych nawet 5000zł. Dokuczliwym skutkiem wykrycia nieprawidłowości może być wstrzymanie budowy.
Najczęstsze błędy wykrywane przez inspektora nadzoru budowlanego to źle dobrany projekt oraz technologia materiałów. Bardzo poważnym uchybieniem jest również rozpoczynanie prac budowlanych przed uprawomocnieniem się zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wówczas prowadzenie prac traktowane jest jako samowola budowlana (opinie). Powszechnym błędem jest zatrudnianie nieodpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Nie warto na tym polu oszczędzać, ponieważ może to skutkować nie tylko karą, ale także licznymi fuszerkami, których naprawa pochłania sporo pieniędzy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !