Blog

Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 10
18.08.2018

Nadzór budowlany – kary za błędy

W artykule znajdziesz:

Nadzór budowlany – kary za błędy

Sankcje karne nakładane przez inspektora nadzoru budowlanego bardzo często wynikają z nieświadomego postępowania. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nawet za utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli można dostać karę (program na komputer). Najczęściej jest ona nakładana na inwestorów, którzy narażeni są przez nagminny nadzór budowlany spowodowany interwencją sąsiadów. Jeśli inspektor nie może przedostać się do obiektu budowlanego, może on wezwać policję. W przypadku, gdy interwencja nie rozwiąże problemu, sprawa trafia do sądu (program na telefon). Według obowiązującego prawa sąd ma możliwość ukarania inwestora, który nie pozwolił na przeprowadzenie kontroli, grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności (program na egzamin ustny).

Inspektor nadzoru budowlanego

Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 11
Nadzór budowlany – kary za błędy

Inspektor nadzoru budowlanego jest upoważniony do nałożenia kary także w sytuacji, gdy inwestor odmówi udostępnienia dokumentacji budowy (promocja 3 w 1). Sankcje mogą być nałożone także wtedy, gdy do budowy przystąpiono bez zgłoszenia jej do urzędu lub w sytuacji, gdy nie ma dziennika budowy. Absolutnie niedopuszczalne jest zatrudnienia na stanowisko kierownika budowy osoby, która nie posiada uprawnień budowlanych. Nie można też prowadzić budowy niezgodnie z projektem, bez pozwolenia na budowę lub przy niewłaściwym zabezpieczeniu terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane. Wysokość kary finansowej zależy od stopnia uchybienia przepisom (segregator). Przy niewielkich błędach może ona wynosić 20zł, przy dużych nawet 5000zł. Dokuczliwym skutkiem wykrycia nieprawidłowości może być wstrzymanie budowy.
Najczęstsze błędy wykrywane przez inspektora nadzoru budowlanego to źle dobrany projekt oraz technologia materiałów. Bardzo poważnym uchybieniem jest również rozpoczynanie prac budowlanych przed uprawomocnieniem się zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wówczas prowadzenie prac traktowane jest jako samowola budowlana (opinie). Powszechnym błędem jest zatrudnianie nieodpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Nie warto na tym polu oszczędzać, ponieważ może to skutkować nie tylko karą, ale także licznymi fuszerkami, których naprawa pochłania sporo pieniędzy.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 16 Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 17 Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 18
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 19
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 20 Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 21 Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 22
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 32 Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 33 Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 34
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 35
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 36 Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 37 Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 38
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Uprawnienia instalacyjne – wymagane na egzaminie akty prawne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami