Nagrzewanie się stropodachów

Nagrzewanie się stropodachów

Wpływ nasłonecznienia na nagrzewanie się stropodachów i ścian ocieplonych styropianem został przebadany przez Instytut Techniki Budowlanej. Przy temperaturze zewnętrznej (w lipcu) ok. +33°C na próbnych odcinkach stropodachu o nachyleniu 30° maksymalna temperatura na powierzchni dachu wynosiła 7(TC, a na powierzchni izolacji termicznej ze styropianu, tuż pod pokryciem, 74°C do 76°C (program uprawnienia budowlane na komputer).

Praktycznie biorąc, dla polskich warunków podane wartości temperatur zbliżone są do maksymalnych i występują stosunkowo rzadko. Maksymalna różnica temperatur na powierzchni styropianu i pokrycia papowego wynosiła około 10°C (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Temperatura na powierzchni płyt żelbetowych ocieplonych wynosiła 36-p38°C i była niższa od temperatury na powierzchni papy o 28 do 34°C. Gładź cementowa ułożona na styropianie w niewielkim stopniu obniża jego temperaturę (o 2 do 4°C). Wpływ rodzaju materiału zastosowanego do ocieplenia zaznaczył się wyraźnie przy zsstąpieniu styropianu płytami wiórkowo-cementowymi. W tym przypadku temperatura na powierzchni papy wynosiła 61°C, a na płycie żelbetowej 29,2°C. Obniżenie temperatur na powierzchni papy i na płycie żelbetowej nastąpiło w wyniku większej zdolności przyswajania ciepła przez płyty wiórkowo-cementowe niż przez styropian.

Przy pokryciu stropodachu papą z folią aluminiową zamiast zwykłej papy stwierdza się duże obniżenie temperatury na powierzchni pokrycia (przy nachyleniu dachu 15° t = 52°C) i na powierzchni styropianu (t = 50°C).
Z badań wynika wyraźnie, że ściany nagrzewają, się znacznie mniej niż stropodachy (maksymalna temperatura na pokryciu dachowym 70°C, a na ścianie 57°C).
Należy podkreślić, że stosowanie w stropodachu nad styropianem gładzi cementowej nie jest konieczne ani ze względu na obniżenie temperatury na powierzchni styropianu, ani ze względów na uszkodzenia mechaniczne. Jednakże należy zwrócić uwagę na sposób przylepiania papy do styropianu (uprawnienia budowlane).

Do przyklejenia papy należy stosować lepiki na gorąco (lepiki na zimno korodują styropian), którymi smaruje się tylko spód papy, a to ze względu na niszczący wpływ wysokich temperatur (powyżej 80°C) na styropian. Niewątpliwie zastosowanie gładzi cementowej na styropianie ułatwia krycie papą i powiększa nieco jego trwałość (mniejsze uszkodzenia przy częstym chłodzeniu dachu), ale jest to związane z powiększeniem ciężaru stropodachu o ok. 50 kG/m2 (program egzamin ustny).

Maksymalny współczynnik przyswajania ciepła

Podłogi na stanowiskach dla zwierząt powinny jak najmniej odbierać ciepła spoczywającym na nich zwierzętom. Jest to ważne szczególnie dla bydła i trzody chlewnej.
Maksymalny współczynnik przyswajania ciepła Sw przez powierzchnie tych podłóg powinien być nie większy niż 14,0 kcal/m-h°C. Przy podłodze warstwowej należy sprawdzić opory cieplne poszczególnych warstw oraz ich współczynniki przyswajania ciepła (opinie o programie).
Wierzchnia warstwa podłogi powinna być z materiałów twardych, niezbyt ciężkich, odpornych na działanie wilgoci i kwasów.

Warstwa dolna (ocieplająca) powinna być z materiałów lekkich o małym współczynniku przyswajania ciepła i niskiej przewodności cieplnej. Warstwa ta powinna być zabezpieczona od zawilgocenia zarówno od góry (szczelność podłogi), jak od dołu (zabezpieczenie przed kapilarnym podciąganiem wilgoci gruntowej) (segregator aktów prawnych).
Przy gruntach przepuszczalnych zabezpieczenie podkładu od wilgoci uzyskuje się stosując warstwy gruboziarnistego kruszywa, najlepiej jednofrakcjowego z większymi porami powietrznymi. Przy gruntach nieprzepuszczalnych niezbędne jest ułożenie dodatkowej warstwy wodoszczelnej.

Materiały stosowane do przegród zewnętrznych ocenia się w zależności od takich cech, jak przewodność cieplna, przepuszczalność pary wodnej, szybkość wysychania, procentowa zawartość wilgotności ustabilizowanej itd. Struktura stosowanych materiałów może być kapilarno-porowata, ziarnista, włóknista lub mieszana; wywiera ona duży wpływ na ich cechy (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !