Blog

Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 10
30.05.2018

Najczęściej zdobywane uprawnienia budowlane w Polsce

W artykule znajdziesz:

Najczęściej zdobywane uprawnienia budowlane w Polsce

 
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 11  
 

Uprawnienia budowlane w specjalizacji budowlano-konstrukcyjnej

Jednymi z najczęściej zdobywanych w Polsce uprawnień budowlanych są te, dotyczące specjalności budowlano-konstrukcyjnej w ograniczonym zakresie. Jeżeli chciałbyś posiadać takie uprawnienia, w pierwszej kolejności musisz się dowiedzieć, jakie ograniczenia są z nimi związane. Pozwoli ci to stwierdzić, czy jesteś w stanie owe uprawnienia użytkować w sposób zgodny ze swoimi oczekiwaniami. Uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, przyznawane w ograniczonym zakresie pozwalają kierować pracami budowlanymi wyłącznie w obiektach, których kubatura nie jest większa niż 1000 m. pozostałe ograniczenia, które w nich występują to między innymi maksymalna wysokość obiektu liczona ponad teren gruntu – 12 metrów i maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, których wysokość nie może przekraczać 480cm. Posadowienie budynków nie może być głębsze niż 3 metry, a wysięg wsporników do 200 cm. Rozpiętość elementów konstrukcyjnych w tym przypadku to 6 metrów. Obiekty nie mogą posiadać elementów wstępnie sprężanych na budowie i nie mogą powstawać na terenach górniczych.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 16 Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 17 Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 18
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 19
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 20 Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 21 Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 22
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 32 Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 33 Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 34
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 35
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 36 Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 37 Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 38
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Okładziny i rdzeń zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami