Najczęściej zdobywane uprawnienia budowlane w Polsce

 
 
 

Uprawnienia budowlane w specjalizacji budowlano-konstrukcyjnej

Jednymi z najczęściej zdobywanych w Polsce uprawnień budowlanych są te, dotyczące specjalności budowlano-konstrukcyjnej w ograniczonym zakresie. Jeżeli chciałbyś posiadać takie uprawnienia, w pierwszej kolejności musisz się dowiedzieć, jakie ograniczenia są z nimi związane. Pozwoli ci to stwierdzić, czy jesteś w stanie owe uprawnienia użytkować w sposób zgodny ze swoimi oczekiwaniami. Uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, przyznawane w ograniczonym zakresie pozwalają kierować pracami budowlanymi wyłącznie w obiektach, których kubatura nie jest większa niż 1000 m. pozostałe ograniczenia, które w nich występują to między innymi maksymalna wysokość obiektu liczona ponad teren gruntu – 12 metrów i maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, których wysokość nie może przekraczać 480cm. Posadowienie budynków nie może być głębsze niż 3 metry, a wysięg wsporników do 200 cm. Rozpiętość elementów konstrukcyjnych w tym przypadku to 6 metrów. Obiekty nie mogą posiadać elementów wstępnie sprężanych na budowie i nie mogą powstawać na terenach górniczych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami