Najważniejsze parametry wody w instalacjach ogrzewania

Najważniejsze parametry wody w instalacjach ogrzewania

Wybór odpowiedniego źródła ciepła, szczególnie jeśli chodzi o budynek wielorodzinny, to warunek konieczny w celu zapewnienia komfortu cieplnego dla jego wszystkich mieszkańców i użytkowników (uprawnienia budowlane). Obecnie najbardziej popularnymi źródłami ciepła, które stosuje się najchętniej, są między innymi: gazowe kotły odzyskujące ciepło z kondensatu, a także pompy ciepła powietrze/woda oraz solanka/woda. Każde z wyżej wymienionych urządzeń potrafi na swój sposób dostarczyć niezbędnej energii cieplnej, a także ciepłej wody użytkowej. Aby napełnić skład instalacji grzewczej, niemal każdy producent z branży grzewczej zaleca wykorzystywanie w tym celu wody o jakości wody pitnej. Nie zmienia to jednak faktu, że coraz częściej do wiadomości publicznej docierają mniej lub bardziej sprecyzowane wymogi, dotyczące szczegółowych parametrów wody służącej do napełnienia układu. Woda nieodpowiedniej jakości może bowiem być przyczyną powstawania korozji, która z kolei może doprowadzić do rozszczelnienia instalacji (program egzamin ustny).

 

Poza tym osady powstałe na skutek używania wody złej jakości blokują sprawne przekazywanie ciepła w danym układzie, podnosząc tym samym koszty eksploatacji na co wpływa między innymi regularne wymienianie układów filtrujących. W dużym skrócie, korozja w instalacji grzewczej powstaje zwykle ze względu na dwa podstawowe czynniki: dostęp wolnego tlenu, a także różne typy zastosowanych materiałów. Najważniejsze parametry wody w instalacjach ogrzewania. Bardzo istotnym parametrem wody, który wpływa na powstanie korozji wewnątrz systemu grzewczego, jest niewątpliwie przewodność właściwa, określająca zasolenie cieczy. Warto mieć na uwadze, że im mniejsza jest ta wartość, tym lepiej. Innym ważnym faktorem pozostaje pH wody (opinie o programie). Przyjmuje się, że pH wody znajdującej się w instalacji grzewczej powinno przekraczać wartość 8,2. Niższe pH może powodować powstawanie różnicy potencjałów między poszczególnymi materiałami i prowadzić do tzw. korozji galwanicznej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !