Najważniejsze parametry wody w instalacjach ogrzewania


Jakość wody w instalacjach grzewczych

 

Wybór odpowiedniego źródła ciepła, szczególnie jeśli chodzi o budynek wielorodzinny, to warunek konieczny w celu zapewnienia komfortu cieplnego dla jego wszystkich mieszkańców i użytkowników. Obecnie najbardziej popularnymi źródłami ciepła, które stosuje się najchętniej, są między innymi: gazowe kotły odzyskujące ciepło z kondensatu, a także pompy ciepła powietrze/woda oraz solanka/woda. Każde z wyżej wymienionych urządzeń potrafi na swój sposób dostarczyć niezbędnej energii cieplnej, a także ciepłej wody użytkowej.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Woda w instalacjach ogrzewania

Aby napełnić skład instalacji grzewczej, niemal każdy producent z branży grzewczej zaleca wykorzystywanie w tym celu wody o jakości wody pitnej. Nie zmienia to jednak faktu, że coraz częściej do wiadomości publicznej docierają mniej lub bardziej sprecyzowane wymogi, dotyczące szczegółowych parametrów wody służącej do napełnienia układu. Woda nieodpowiedniej jakości może bowiem być przyczyną powstawania korozji, która z kolei może doprowadzić do rozszczelnienia instalacji. Poza tym osady powstałe na skutek używania wody złej jakości blokują sprawne przekazywanie ciepła w danym układzie, podnosząc tym samym koszty eksploatacji na co wpływa między innymi regularne wymienianie układów filtrujących. W dużym skrócie, korozja w instalacji grzewczej powstaje zwykle ze względu na dwa podstawowe czynniki: dostęp wolnego tlenu, a także różne typy zastosowanych materiałów.

 

Najważniejsze parametry wody w instalacjach ogrzewania

Bardzo istotnym parametrem wody, który wpływa na powstanie korozji wewnątrz systemu grzewczego, jest niewątpliwie przewodność właściwa, określająca zasolenie cieczy. Warto mieć na uwadze, że im mniejsza jest ta wartość, tym lepiej. Innym ważnym faktorem pozostaje pH wody. Przyjmuje się, że pH wody znajdującej się w instalacji grzewczej powinno przekraczać wartość 8,2. Niższe pH może powodować powstawanie różnicy potencjałów między poszczególnymi materiałami i prowadzić do tzw. korozji galwanicznej.