Nasiąkliwość

 

Nasiąkliwość

Nasiąkliwość jest to zdolność pochłaniania przez materiał wody przy ciśnieniu atmosferycznym i jest jednym z decydujących czynników, świadczących o przydatności materiałów do celów budowlanych.

Nasiąkliwość zależy od szczelności materiału, rodzaju porów (otwarte lub zamknięte) oraz ich wielkości. Im większa szczelność i więcej zamkniętych porów, tym bardziej materiał odporny jest na działanie czynników atmosferycznych (uprawnienia budowlane).

Rozróżnia się nasiąkliwość: a) wagową, b) objętościową, c) objętościową po gotowaniu, d) względną. Nasiąkliwość wagowa nw. Jest to stosunek ciężaru wody pochłoniętej przez próbkę materiału badanego pod ciśnieniem atmosferycznym do ciężaru próbki w stanie suchym G0 (program na telefon).

Badanie przeprowadza się na trzech próbkach materiału jednorodnego lub pięciu próbkach materiału niejednorodnego. Badane próbki, w kształcie prawidłowego sześcianu o boku 4—7 cm lub nieprawidłowego, ale o zbliżonym kształcie i podobnych wymiarach, wysusza się do stałego ciężaru w temperaturze około 105H-110°C.

Próbki zostają zważone, a następnie umieszczone w misce porcelanowej i stopniowo zalewane wodą destylowaną w ciągu 24 godzin, zgodnie z zaleceniami normy (całkowicie po 24 godzinach). Po 48 godzinach od chwili całkowitego zanurzenia, wyjmuje się próbkę nasyconą i po osuszeniu ściereczką ustala się jej ciężar G (program na komputer).

Przewodność cieplna materiału

Nasiąkliwość ma poważny wpływ na przewodność cieplną materiału (program egzamin ustny). Przyrost wilgotności o 1% może zwiększyć przewodność cieplną materiału o kilkanaście procent. Nasiąkliwość objętościowa nQ materiału. Określa się ją (w procentach) stosunkiem objętości wody pobranej przez badany materiał do objętości tegoż materiału (opinie o programie).

Nasycenie materiału wodą może być wykonane albo tylko w procesie zanurzania w wodzie (wg wytycznych normy), lub dodatkowo jeszcze w procesie gotowania w ciągu trzech godzin. Nasiąkliwość osiąga swoją najwyższą wartość nU/mx, gdy próbka nasyca się w próżni lub przez dłuższy czas znajduje się we wrzącej wodzie (segregator aktów prawnych).

Nasiąkliwość objętościową materiału, wchłaniającego wodę pod ciśnieniem niższym od atmosferycznego lub w procesie gotowania, określa się jako nasycalność (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !