Nasycanie dwukrotne

Nasycanie dwukrotne

Nasycanie dwukrotne stanowi inną formę oszczędnościowego nasycania drewna. Polega ono na tym, że w pierwszym etapie nasyca się drewno wodnymi roztworami tanich i łatwo dostępnych środków chemicznych (np. chlorku cynku), następnie zaś nasyca się je po raz drugi drogim i deficytowym olejem kreozotowym (program uprawnienia budowlane na komputer)..

Stosowane w pierwszym etapie roztwory soli zwilżają kapilary i powodują pęcznienie drewna, torując w ten sposób drogę dla trudno wnikającego impregnatu oleistego. Schemat nasycania obejmuje następujące fazy: wytworzenie próżni, wtłaczanie roztworu soli pod ciśnieniem, wytworzenie próżni (odciągnięcie nadmiaru impregnatu), wtłaczanie oleju pod ciśnieniem, powrót do normalnego ciśnienia i odprowadzenie impregnatu z autoklawu. Czas nasycania podkładów kolejowych wynosi, zależnie od gatunku drewna i od stosowanej metody, 2,5-5 godzin (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W pierwszej fazie nasycania podwójnego stosuje się chlorek cynku lub fluorek sodu w roztworach wodnych o temperaturze 60-100 C i o koncentracji 2-3%. W ten sposób na 1 m:i nasycanego drewna stosuje się około 4,5 kG fluorku sodu lub około 6 kG chlorku cynku; wchłonięcie roztworu wynosi 200-300 kG/m3. W drugiej fazie nasycania wtłacza się olej kreozotowy w ilości około 15 kG/m3. W ujęciu łącznym osiąga się pełne nasycenie drewna, przy czym roztwory soli łatwo wnikają w drewno i odgrywają rolę wypełniacza, ogranicza się natomiast wchłonięcie deficytowego oleju kreozotowego (uprawnienia budowlane).

Metody emulsyjne. Metody emulsyjne polegają na pełnym nasycaniu drewna emulsjami roztworów soli z olejem kreozotowym; jako emulgatory stosuje się garbniki, np. taninę, lub inne związki. Prócz tego wprowadza się do emulsji substancje zwilżające, które ułatwiają wnikanie oleistego impregnatu w drewno. Emulsje dają dużą swobodę w dozowaniu oleju kreozotowego, który można stosować w mniejszej lub większej domieszce. Zazwyczaj stosuje się olej kreozotowy w ilości około 2 kG na 1 podkład, czyli około 20 kG na 1 m3 drewna. Wchłonięcie emulsji wynosi 200-300 kG na m3 drewna (program egzamin ustny).
Metoda hydrostatyczna.

Metoda hydrostatyczna

Metoda hydrostatyczna wprowadzona w życie przez Boucherie’go w roku 1841 służy do nasycania świeżo ściętego drewna okrągłego, głównie świerkowych i jodłowych słupów teletechnicznych. Nasycanie należy rozpocząć w ciągu 10 dni od chwili ścięcia drewna. Nie okorowane słupy ze ścinki letniej układa się na pochyłym rusztowaniu z drewnianych legarów. Na czoła nakłada się dobrze przylegającą maskę gumową połączoną wężem gumowym z dopływem impregnatu. Do nasycania stosuje się 1,0-1,5% roztwór siarczanu miedzi, który dopływa ze zbiornika umieszczonego na drewnianej wieży o wysokości 10-12 m; wnika on w drewno pod ciśnieniem 1,0-1,2 atn (opinie o programie).

Impregnat wyciska soki drzewne i zajmuje ich miejsce; nasycanie uważa się za zakończone, gdy impregnat zacznie wypływać przez wierzchołek nasyconego słupa. Siarczan miedzi wiąże się silnie z drewnem i jest dobrym środkiem impregnacyjnym. Według Bub-Bodnara nasycanie słupów o długości 12 m trwa 8-14 dni. W 5 dni po nasyceniu należy drewno okorować; po 4-tygodniowym sezonowaniu słupy są gotowe do użytku. Trwałość nasyconych w ten sposób słupów wynosi 14-18 lat. Zaletą metody hydrostatycznej jest jej taniość, mały nakład inwestycyjny i możliwość szybkiego zainstalowania urządzeń w dowolnym miejscu w sąsiedztwie lasu; dzięki temu nadaje się ona dobrze do instalowania w odległych od kolei, lesistych okolicach. Metoda ta dawniej szeroko stosowana, wychodzi ostatnio z użycia (segregator aktów prawnych).

Metody dyfuzyjne. Metody dyfuzyjne oparte są na wykorzystaniu zjawisk dyfuzji do rozprowadzenia związków antyseptycznych w drewnie.
Metoda Kobra polega na tym, że stosownym aparatem wykonuje się w słupach teletechnicznych 150-200 nakłuć głębokości 5-7 cm, rozmieszczonych w pasie o szerokości 1 m nad ziemią (najbardziej zagrożony przekrój słupa) oraz w górnej części słupa (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !