Nieprzerwane narastanie wytrzymałości

Nieprzerwane narastanie wytrzymałości

Nieprzerwane narastanie wytrzymałości może zachodzić tylko wtedy, jeżeli wyrób cementowy znajduje się w ciepłym i wilgotnym środowisku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zjawisko uszczelniania żelu w czasie twardnienia pociąga za sobą skin wyrobów cementowych przebywających w suchej atmosferze. Skurcz w A wołu je rysy, co jest szczególnie niebezpieczne w ciągu pierwszych kilku kilkunastu dni, zwłaszcza w porze letniej. Skurcz nie zachodzi, jeżeli cement twardnieje pod wodą lub w środowisku bardzo wilgotnym; wówczas jednocześnie z uszczelnieniem żelu powstaje jego pęcznienie a h wskutek stosunkowe szybkiego wchodzenia w reakcje coraz to większe ilości cementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

celu otrzymania wyrobów o większej wytrzymałości i bez rys skurczowych należy je w początkowym okresie twardnienia odpowiednio pielęgnować przez polewanie wodą i ochronę przed palącymi promieniami słońca.

Większość cementów wykazuje początek wiązania w temperaturze 15— 20°C po 2-=-4 godzinach, koniec po 6-8 godzinach (uprawnienia budowlane).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Terminy te są wystarczające, aby zabezpieczyć normalny przebieg robót, ponieważ dają dostatecznie wiele czasu na transport i naniesienie zaprawy lub betonu aż do początku wiązania, a z drugiej strony dzięki stosunkowo szybkiemu zakończeniu wiązania i rozpoczęciu twardnienia nie hamują postępu robót. Podwyższenie temperatury otoczenia wpływa na przyśpieszenie, jej obniżenie zaś na opóźnienie wiązania (program egzamin ustny). W temperaturze + 5°C cement wiąże bardzo powoli, a przy temperaturze zaczynu 0°C w ogóle nie wiąże (opinie o programie).

Trzeba jednak zaznaczyć, że temperatura zaczynu w czasie wiązania jest co najmniej o kilka stopni wyższa od temperatury otoczenia, ponieważ hydratacja cementu jest reakcją egzotermiczną tzn., że towarzyszy jej wydzielanie ciepła. Dlatego też beton i zaprawy cementowe mogą wiązać przy niewielkim mrozie, jeżeli do czasu wiązania utrzyma się temperaturę zaprawy powyżej 0°C (segregator aktów prawnych).

W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba przyspieszenia wiązania — a nawet możliwość wiązania przy temperaturze o kilka stopni niżej 0°C — osiąga się to przez dodanie pewnych domieszek chemicznych, jak np. 2% chlorku wapniowego w stosunku do ciężaru cementu. Zdarza się czasem, że cement wykazuje tzw. fałszywe lub podwójne wiązanie. Polega to na tym, że zaczyn wiąże zbyt szybko, przed upływem czasu przewidzianego normą, następnie jednak po upływie pewnego czasu nabiera znów konsystencji półciekłej i wiąże ponownie w czasie zgodnym z wyznaczeniem normy.

Wypadek ten zachodzi zwłaszcza w cementach, które uległy zbyt silnemu ogrzaniu w czasie przemiału, i związany jest prawdopodobnie z częściowym odwodnieniem gipsu (promocja 3 w 1).

Fałszywe wiązanie nie dyskwalifikuje cementu, lecz przy stosowaniu go należy zachować ostrożność i przede wszystkim nigdy nie zwiększać ilości wody w betonie lub zaprawie dla przywrócenia konsystencji plastycznej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami