Nierównomierność zapotrzebowania produkcji

Nierównomierność zapotrzebowania produkcji
Nierównomierność zapotrzebowania produkcji

Nierównomierność zapotrzebowania produkcji może być wyrównana odpowiednią wielkością zapasu. Jednakże ten oczywisty sposób jest możliwy do zrealizowania jedynie w przypadku produkcji nie ulegającej uszkodzeniu pod wpływem czasu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeśli zatem wytwory określonej produkcji mogą być przechowywane przez dłuższy czas, to moc produkcyjna takich wytwórni może być obliczona jako średnia zapotrzebowania dobowego. Ma to miejsce np. przy półfabrykatach i prefabrykatach, jakimi są: zbrojenia stalowe, elementy deskowania ciesielskiego, elementy betonowe i żelbetowe, okna, drzwi itp.

Natomiast w przypadku, gdy wytwarzane produkty nie wytrzymują przechowywania, moc produkcyjna wytwórni musi być oparta na obliczeniu maksymalnego zapotrzebowania dobowego na danym placu budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Taki sposób musi być zastosowany np. przy produkcji masy betonowej, zapraw i innych półfabrykatów, które się zużywa niezwłocznie po wyprodukowaniu. W tych przypadkach zachodzą duże różnice w zapotrzebowaniach masy betonowej i zapraw, np. na początku budowy i w późniejszym okresie. Wówczas należy zaprojektować wytwórnię masy betonowej lub zapraw w ten sposób, aby mogła ona elastycznie dostosowywać się do zmieniającego się zapotrzebowania. Może to być zrealizowane np. przez stworzenie dwóch sekcji produkcyjnych, wyposażonych w dwa komplety produkcyjne, z których drugi uruchamia się w miarę zwiększonego zapotrzebowania (uprawnienia budowlane).

Natomiast organizowanie w tych przypadkach wytwarzania masy betonowej lub zaprawy przy poszczególnych obiektach w prymitywnych „interwencyjnych” punktach produkcji masy betonowej lub zapraw, stanowi zaprzeczenie samej zasady centralizacji produkcji.

Schemat technologiczny wykonania dowolnego wyrobu (półfabrykatu, prefabrykatu, konstrukcji) w wytwórni pomocniczej stanowi podstawowy dokument projektu technicznego wytwórni i przedstawia wszystkie kolejne procesy przebiegu produkcji począwszy od składu surowców, a skończywszy na składzie gotowej produkcji (program egzamin ustny).

Schemat technologiczny

Schemat technologiczny wytwórni pomocniczej powinien uwzględniać możność zarówno wyłączenia, jak i włączenia niektórych czynności bez szkody dla normalnego toku produkcji, np. włączenia ogrzewania kruszywa zimą, wprowadzenia zgrzewania prętów stalowych w warsztacie zbrojarskim itp. Taki warunek przy projektowaniu wytwórni pomocniczej jest konieczny ze względu na elastyczność, charakteryzującą produkcję pomocniczą w niestałych wytwórniach, w porównaniu z zakładami stałego przemysłu, operującymi zazwyczaj niezmiennymi schematami technologicznymi.

W przypadku dwu- lub więcej stopniowego układu, schemat technologiczny powinien być pokazany także i w rzucie pionowym (opinie o programie).

Wykonywanie schematów technologicznych produkcji pomocniczej, podobnie jak i produkcji stałej, jest konieczne i nie może być zastępowane nawet najobszerniejszymi opisami analitycznymi, które z natury rzeczy ustępują wykresom co do przejrzystości. Zaniechanie przedstawienia schematu technologicznego spowodować może z jednej strony możliwość powstawania różnych niedokładności w przebiegu procesu produkcyjnego, z drugiej zaś strony utrudnienie szybkiej kontroli założeń projektowych wytwórni (segregator aktów prawnych).

Z doświadczenia wiadomo, że projektanci niejednokrotnie unikają wykonywania schematów technologicznych, utrudniając tym samym pracę sobie i późniejszym użytkownikom. To samo doświadczenie uczy, że nawet proste procesy produkcyjne mogą być rozwiązane lepiej lub gorzej i że schemat technologiczny jest zawsze poważnym ułatwieniem w pracy projektanta.

Do opracowywanego schematu technologicznego należy dołączać notatkę wyjaśniającą. Notatka taka powinna z reguły zawierać dane o własnościach gotowego wyrobu, surowców, o sposobach produkcji, metodach transportu, sposobach przechowywania produkcji i o innych okolicznościach mających znaczenie dla zrozumienia przesłanek, jakimi kierował się projektant wytwórni (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !