Nowe Prawo Wodne

 

Nowe Prawo Wodne

W 2018 roku weszła w życie nowa ustawa, która zmieniła regulacje dotyczące warunków zabudowy na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią (program na komputer). Według autorów ustawy, problem leżał często po stronie gmin, które lekceważyły zagrożenia takie jak powódź i zezwalały na usytuowanie budynków w miejscach podwyższonego ryzyka - bez wymagania dodatkowych zabezpieczeń, a nawet informacji o zagrożeniu (program na telefon). Należy zwrócić uwagę, że powódź może wynikać nie tylko z (jak to się powszechnie przyjęło) wystąpienia rzek z korytarzy, ale również przez zjawiska takie jak regularne zalewanie wodami opadowymi określonych obszarów. Lokalne władze, takie jak chociażby starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta otrzymuje mapy takich terenów (program egzamin ustny). Mapy te mają pomóc w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w sposób, który nie zagrozi bezpieczeństwu osiedleńców. Niestety do niedawna nie były one uwzględniane w planach, albo działo się to sporadycznie (opinie o programie). Niepoparte badaniami decyzje o warunkach zabudowy przekładały się na usytuowanie budynku na terenach zalewowych, co często doprowadzało do tragedii i w dalszej kolejności żądania odszkodowania od państwa przez poszkodowanych. Nowa ustawa ma temu zapobiegać. Od teraz stopień zagrożenia powodziowego będzie musiał być brany pod uwagę przez wszystkie gminy (segregator aktów prawnych).

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie mają współuczestniczyć w podejmowaniu takich decyzji i wydawać opinie na bieżąco o aktualnym stanie omawianych terenów. Jak widać, zarządzanie ryzykiem powodziowym ma być rozdzielone na dwa podmioty. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem nie dotyczy jedynie nowych dróg czy budynków, ale również ma wpływ na stosowanie określonych środków zabezpieczających podczas konserwacji zabytków lub istniejącej infrastruktury drogowej czy kolejowej (promocja 3 w 1). Miejmy nadzieję, że dzięki nowej ustawie beztroska urzędników ustąpi miejsca odpowiedzialności.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !