Blog

13.04.2019

Nowe przepisy związane z uprawnieniami budowlanymi

W artykule znajdziesz:

Nowe przepisy związane z uprawnieniami budowlanymi

Już 13 lutego 2019 roku w życie mają wejść zmiany dotyczące uprawnień budowlanych – wynika to z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (program na komputer). Informację tę podał do wiadomości publicznej resort inwestycji i rozwoju. W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego można przeczytać, że „przepisy prawa budowlanego nie określają czynności, które mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz uprawnienia w ograniczonym zakresie”. W wyroku podano też, że „Ustawa nie zawiera także ograniczeń odnoszących się do obu rodzajów uprawnień” (program na telefon). W związku z tym organy władzy wykonawczej nie są uprawnione do wydawania aktów prawnych dotyczących normowania kwestii ograniczania wolności i praw. Konstytucja wymaga, aby takie przepisy miały rangę ustawy (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Projekt ustawy nad projektami

Nowe przepisy związane z uprawnieniami budowlanymi

Z informacji podanych przez ministerstwo wynika, iż „Trybunał Konstytucyjny postanowił, że zakwestionowane przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nowe przepisy w tym zakresie powinny wejść w życie do 13 lutego 2019 roku” (program na egzamin ustny). Co więcej, jeśli wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie będzie wykonany w podanym terminie, nadawanie nowych uprawnień budowlanych będzie niemożliwe. W związku z tym „w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają prace nad projektami ustawy o architektach, ustawy o inżynierach budownictwa oraz przepisami wprowadzającymi te ustawy” (promocja 3 w 1).
W informacji otrzymanej od resortu inwestycji i rozwoju można przeczytać, że „Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych” (segregator). Dopiero w momencie, gdy dojdzie do zamknięcia międzyresortowych uzgodnień, w tym m.in. uzgodnień przeprowadzanych z Rządowym Centrum Legislacji, możliwe będzie skonsultowanie powstających projektów ustaw z samorządami zawodowymi inżynierów budownictwa i architektów. Konsultacje te będą miały bezpośredni wpływ na zawartość tychże ustaw, a w przypadku, gdy zgłoszona zostanie konieczność wprowadzenia zmian, wejście ustaw w życie może być opóźnione (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami