Blog

14.07.2018

Nowoczesne budynki inwentarskie

W artykule znajdziesz:

Nowoczesne budynki inwentarskie


W skład gospodarstwa rolnego wchodzą nie tylko budynki inwentarskie, w których przechowuje się zwierzęta hodowlane, ale także pomieszczenia do pozyskiwania mleka, magazyny do gromadzenia pasz i środków ochrony roślin, nawozów i maszyn, a także kompleksy przeznaczone do mycia sprzętu. Rodzaje budynków inwentarskich. W zależności od tego, jakie zwierzęta są hodowane, budynki inwentarskie dzieli się na: * obory, przeznaczone do hodowli bydła, * chlewnie dla trzody chlewnej, * owczarnie, * kurniki i brojlernie, indyczniki, kaczniki, gęśniki - do hodowli drobiu (program na telefon).

Nowoczesne budynki inwentarskie

Wymogi dla nowoczesnych budynków inwentarskich. Budynki inwentarskie powinny spełniać wiele wymogów, dotyczących określonych norm i warunków zootechnicznych zgodnie z ustawodawstwem polskim i unijnym. Dotyczą one stosowania proekologicznych technologii hodowli zwierząt i odpowiedniego wyposażenia. Dodatkowo nacisk kładzie się na oszczędne zużycie energii, zminimalizowanie nakładów pracy i jej bezpieczeństwo w odniesieniu do personelu. W nowoczesnych budynkach inwentarskich powinno się wykorzystywać energię z surowców powstających w procesie produkcji. Wśród wymogów Unii Europejskiej wymienia się również te, związane z niebezpieczeństwem wybuchu pożaru, czy też na wypadek zaistnienia potrzeby ewakuacji zwierząt. Wdraża się również systemy ochrony przed szkodnikami, owadami i gryzoniami i walkę z nimi. Wszystkie pomieszczenia również powinny spełniać unijne wymagania, zwłaszcza te przeznaczone do pozyskiwania mleka. Ważne są ściany i posadzki, oświetlenie i wentylacja oraz wszelkie urządzenia i sprzęt. Zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych jest szczególnie istotne. Zbiorniki do gromadzenia nieczystości. Jeżeli chodzi o nieczystości powstałe w wyniku hodowli zwierząt gospodarskich, mają być one gromadzone w odpowiednich zbiornikach o nieprzepuszczalnych ścianach i dnie. Takie zbiorniki do gromadzenia nieczystości muszą być wyposażone w szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania ścieków, a dodatkowo odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej pół metra ponad poziom terenu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami