Nowoczesne budynki inwentarskie


W skład gospodarstwa rolnego wchodzą nie tylko budynki inwentarskie, w których przechowuje się zwierzęta hodowlane, ale także pomieszczenia do pozyskiwania mleka, magazyny do gromadzenia pasz i środków ochrony roślin, nawozów i maszyn, a także kompleksy przeznaczone do mycia sprzętu. Rodzaje budynków inwentarskich. W zależności od tego, jakie zwierzęta są hodowane, budynki inwentarskie dzieli się na: * obory, przeznaczone do hodowli bydła, * chlewnie dla trzody chlewnej, * owczarnie, * kurniki i brojlernie, indyczniki, kaczniki, gęśniki - do hodowli drobiu (program na telefon).

Nowoczesne budynki inwentarskie

Wymogi dla nowoczesnych budynków inwentarskich. Budynki inwentarskie powinny spełniać wiele wymogów, dotyczących określonych norm i warunków zootechnicznych zgodnie z ustawodawstwem polskim i unijnym. Dotyczą one stosowania proekologicznych technologii hodowli zwierząt i odpowiedniego wyposażenia. Dodatkowo nacisk kładzie się na oszczędne zużycie energii, zminimalizowanie nakładów pracy i jej bezpieczeństwo w odniesieniu do personelu. W nowoczesnych budynkach inwentarskich powinno się wykorzystywać energię z surowców powstających w procesie produkcji. Wśród wymogów Unii Europejskiej wymienia się również te, związane z niebezpieczeństwem wybuchu pożaru, czy też na wypadek zaistnienia potrzeby ewakuacji zwierząt. Wdraża się również systemy ochrony przed szkodnikami, owadami i gryzoniami i walkę z nimi. Wszystkie pomieszczenia również powinny spełniać unijne wymagania, zwłaszcza te przeznaczone do pozyskiwania mleka. Ważne są ściany i posadzki, oświetlenie i wentylacja oraz wszelkie urządzenia i sprzęt. Zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych jest szczególnie istotne. Zbiorniki do gromadzenia nieczystości. Jeżeli chodzi o nieczystości powstałe w wyniku hodowli zwierząt gospodarskich, mają być one gromadzone w odpowiednich zbiornikach o nieprzepuszczalnych ścianach i dnie. Takie zbiorniki do gromadzenia nieczystości muszą być wyposażone w szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania ścieków, a dodatkowo odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej pół metra ponad poziom terenu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !