Blog

30.05.2018

Nowoczesność na kolei

Nowoczesność na kolei


Nowoczesność na kolei

 

Transport kolejowy w Polsce bardzo potrzebuje zmian. Obecna bowiem sieć linii kolejowych pochodzi w większości jeszcze z poprzedniego stulecia. Dodatkowo prowadzona w latach dziewięćdziesiątych polityka, liczne zaniedbania, ale także ograniczenia nakładów na utrzymanie kolei, spowodowały, że transport kolejowy ulegał szybkiej stagnacji i zniszczeniu. Tym bardziej, że spadła liczba pasażerów oraz ilość przewożonych towarów. Większe pozytywne zmiany nastąpiły dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

 

Postęp na kolei

Kiedy Polska znalazła się w gronie krajów Unii Europejskiej, nastąpiła ogromna zmiana w polityce dotyczącej rozwoju kolei. Dzięki funduszom z Unii, ale także tym krajowym, zaczęło się dużo dziać. Przede wszystkim zajęto się remontami infrastruktury kolejowej oraz zakupem nowego taboru. Przebudowa torów oraz remonty odbywały się i nadal się odbywają, szczególnie na trasach między głównymi miastami kraju. Sieć linii kolejowych jest bowiem nie tylko nierównomiernie rozwinięta w różnych regionach, ale także nie zapewnia bezpośrednich szybkich połączeń. A w planach jej rozwoju postawiono właśnie przede wszystkim na zwiększenie prędkości przewozów. Zrezygnowano więc z wielu innych koncepcji, np. z kompleksowej wymiany torów na rzecz modernizacji linii.

 

Plany na przyszłość

Plany dotyczące kolei są bardzo ambitne, przewidują bowiem budowę linii dużych prędkości. Przeniesienie na takie linie szybkich pociągów pasażerskich, przyczyni się do zwiększenia ruchu towarowego i regionalnego. Jako przykład szybkiego pociągu pasażerskiego może posłużyć polski pociąg kategorii EIC Premium Pendolino, który już kursuje na kilku trasach w kraju.


Obecne inwestycje to jednak wciąż jeszcze za mało, aby dorównać można było krajom zachodnim. Poza przebudową torów czy modernizacją stacji kolejowych potrzebne są także nowoczesne urządzenia kolejowe, dzięki którym możliwe będzie między innymi zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas podróży szybkim pociągiem. Polskie linie już dysponują licznymi nowoczesnymi urządzeniami kolejowymi, np. urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru czy systemy sterowania ruchem kolejowym.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami