Blog

Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 10
30.05.2018

Nowoczesność na kolei

W artykule znajdziesz:

Nowoczesność na kolei


Nowoczesność na kolei

 

Transport kolejowy w Polsce bardzo potrzebuje zmian. Obecna bowiem sieć linii kolejowych pochodzi w większości jeszcze z poprzedniego stulecia. Dodatkowo prowadzona w latach dziewięćdziesiątych polityka, liczne zaniedbania, ale także ograniczenia nakładów na utrzymanie kolei, spowodowały, że transport kolejowy ulegał szybkiej stagnacji i zniszczeniu. Tym bardziej, że spadła liczba pasażerów oraz ilość przewożonych towarów. Większe pozytywne zmiany nastąpiły dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

 

Postęp na kolei

Kiedy Polska znalazła się w gronie krajów Unii Europejskiej, nastąpiła ogromna zmiana w polityce dotyczącej rozwoju kolei. Dzięki funduszom z Unii, ale także tym krajowym, zaczęło się dużo dziać. Przede wszystkim zajęto się remontami infrastruktury kolejowej oraz zakupem nowego taboru. Przebudowa torów oraz remonty odbywały się i nadal się odbywają, szczególnie na trasach między głównymi miastami kraju. Sieć linii kolejowych jest bowiem nie tylko nierównomiernie rozwinięta w różnych regionach, ale także nie zapewnia bezpośrednich szybkich połączeń. A w planach jej rozwoju postawiono właśnie przede wszystkim na zwiększenie prędkości przewozów. Zrezygnowano więc z wielu innych koncepcji, np. z kompleksowej wymiany torów na rzecz modernizacji linii.

 

Plany na przyszłość

Plany dotyczące kolei są bardzo ambitne, przewidują bowiem budowę linii dużych prędkości. Przeniesienie na takie linie szybkich pociągów pasażerskich, przyczyni się do zwiększenia ruchu towarowego i regionalnego. Jako przykład szybkiego pociągu pasażerskiego może posłużyć polski pociąg kategorii EIC Premium Pendolino, który już kursuje na kilku trasach w kraju.


Obecne inwestycje to jednak wciąż jeszcze za mało, aby dorównać można było krajom zachodnim. Poza przebudową torów czy modernizacją stacji kolejowych potrzebne są także nowoczesne urządzenia kolejowe, dzięki którym możliwe będzie między innymi zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas podróży szybkim pociągiem. Polskie linie już dysponują licznymi nowoczesnymi urządzeniami kolejowymi, np. urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru czy systemy sterowania ruchem kolejowym.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 15 Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 16 Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 17
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 18
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 19 Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 20 Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 21
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 31 Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 32 Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 33
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 34
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 35 Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 36 Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 37
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wybrzeża liguryjskie zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami