O czym mówi Polska Norma klasyfikacji ogniowej?


O czym mówi Polska Norma klasyfikacji ogniowej?

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo, co przekłada się na wydawanie norm, zgodnych z dyrektywami unijnymi. Jedną z nich jest Polska Norma klasyfikacji ogniowej o numerze PN-EN 13501-1, która dotyczy tego, jak określony materiał reaguje na ogień.

Klasyfikacja ogniowa materiału powinna być określona na etykiecie produktu. Określa się ją na podstawie badań, a następnie po przyrównaniu do norm określonych dla większości państw Unii Europejskiej. W Polskiej Normie klasyfikacji ogniowej przewidziano 7 podstawowych klas ognioodporności. Najbardziej bezpieczne są klasy A1 , a następnie A2 i B. Kolejne klasy C, D, E i F to materiały, które mogą prowadzić do rozgorzenia - gwałtownego wybuchowego rozprzestrzeniania się ognia. Stąd też, ich użycie powinno być jak najbardziej ograniczone. Do najbezpieczniejszych materiałów zalicza się beton, stal, wełnę skalną oraz wełnę szklaną.

Istnieją również klasy emisji dymu, ze względu na to, że w wielu przypadkach to nie ogień, lecz dym jest przyczyną śmierci człowieka. Zasadniczo emisyjność dymu dzieli się na 3 kategorie, z czego pierwsza s1 oznacza brak emisji, a s3 oznacza wysoką emisję.

Wyroby budowlane, jak na przykład drzwi również posiadają swoje klasy. Są to klasy dymoszczelności, określające szczelność ogniową. Zgodnie z klasami, określa się minimalny czas szczelności i izolacyjności dla danego produktu. Drzwi o wysokiej klasie dymoszczelności pozwalają na ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru oraz zapewnienie ludziom możliwej drogi ucieczki. Montuje się między innymi w biurowcach na klatkach schodowych. Dla takich drzwi, określa się klasy E, EI1, EI2 oraz EW. Samą dymoszczelność również się klasyfikuje - na klasy Sm oraz Sa. Klasyfikacja ta może być stosowana dodatkowo, a także do drzwi, nieposiadających symboli E, W oraz I. Dokładne minimalne wartości, jakimi powinny charakteryzować się określone materiały oraz wyroby, znajduję się w Polskiej Normie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !