Obciążenia mechaniczne

Obciążenia mechaniczne

Korozja powodowana przez procesy chemiczne lub elektrochemiczne przebiega szybciej w przypadku, gdy na metal działają dodatkowo obciążenia mechaniczne, np. naprężenia, tarcie, uderzenia lub drgania. Obciążenia mechaniczne mogą stanowić nawet główną przyczynę korozji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przykłady mechanicznych obciążeń:

  • naprężenia od zginania lub rozciągania powstające przy obróbce plastycznej metali na zimno;
  • tarcie powodowane przez rozszerzalność cieplną elementów metalowych, stykających się z innymi częściami budowli;
  • uderzenia występujące przy odrdzewianiu metalu za pomocą młotków i przecinaków;
  • drgania blach powodowane przez wstrząsy w czasie ruchu maszyn i pojazdów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy obciążeniach mechanicznych zmienia się gwałtownie struktura metalu albo tylko przy jego powierzchni, np. przez nakucia karbów mechanicznym odrdzewianiu młotkiem lub przecinakiem, albo tez i ;ałej grubości elementów, np. przy ich zginaniu.

Spośród wymienionych obciążeń najczęściej przyczyną korozji są natężenia. Powodują one korozję zwaną korozją naprężeniową. Jest bardzo niebezpieczna, gdyż jej zewnętrzne objawy, w przeciwieństwie do innych rodzajów korozji, stają się dostrzegalne dopiero wówczas, gdy spowodowane przez nią rysy lub pęknięcia czynią uszkodzone e-ementy niezdatnymi do użytku (uprawnienia budowlane).

Stąd też w zależności od tego jak przebiegają rysy powstające w metalu korozja naprężeniowa bywa określana również jako korozja między- D krystaliczna bądź korozja śródkrystaliczna. Korozja naprężeniowa występuje często w połączeniu z procesami korozyjnymi chemicznymi lub elektrochemicznymi. Musicie wasze wiadomości o korozji naprężeniowej poszerzyć przez porównanie przedstawionych tu materiałów z innymi, zawartymi w tym podręczniku, oraz przez obserwacje i przeprowadzenie doświadczeń (program egzamin ustny).

Rysy naprężeniowe

Z blach aluminiowej i stalowej (blacha czarna) o grubości około 1 mm wytnijcie nożycami do cięcia blachy paski o szerokości 15 mm i długości 100 mm. Każdy z pasków dwukrotnie zegnijcie pod kątem 90°. Następnie włóżcie paski do wody zakwaszonej małą ilością kwasu siarkowego. *0 upływie 12 godzin wyjmijcie paski blachy z roztworu i pozostawcie je na powietrzu przez 12 godzin. Czynność tę powtórzcie kilkakrotnie. Równocześnie obserwujcie, w których miejscach blach (zgięcia, krawędzie, powierzchnie płaskie) wystąpią najprędzej i najsilniej objawy korozji (opinie o programie).

Rysy naprężeniowe mogą być spowodowane również przez rozszerzalność cieplną metalu, np. w przypadku gdy przy konstruowaniu metalowych elementów budowlanych nie został uwzględniony współczynnik rozszerzalności cieplnej.

Przykłady takich błędów:

  • Brak urządzeń kompensacyjnych w długich rurociągach, przez które przepływa ciecz podlegająca dużym wahaniom temperatury.
  • Obustronne utwierdzenie w betonie długich konstrukcji metalowych. Poniżej podano zadanie, którego rozwiązanie uświadomi wam, że wydłużenia liniowe spowodowane przez silne ogrzanie lub oziębienie wadliwie zaprojektowanej i wykonanej konstrukcji mogą doprowadzić do powstania naprężeń i ewentualnie rys naprężeniowych.

Jak wielkim wydłużeniom ulegają rury stalowa i aluminiowa o długości 20 m przy podniesieniu temperatury o 70°C?Korozja naprężeniowa, ponieważ powoduje ona korozję między- krystaliczną lub śródkrystaliczną przyczyniające się do powstawania rys w metalu (segregator aktów prawnych). Obecnie zajmiemy się korozją atmosferyczną. W zakresie ochrony przed korozją zajmuje ona pierwsze miejsce, ponieważ prawie wszędzie metale bywają narażone na działanie agresywnych składników atmosfery.

Agresywnie działającymi składnikami atmosfery są:

  • tlen 02 - zawartość jego w powietrzu wynosi 20,95% objętości,
  • dwutlenek węgla C02 - znajduje się on w powietrzu w ilości 0,03% objętości;
  • para wodna H20 - ilość jej w atmosferze ulega dużym wahaniom Tlen i dwutlenek węgla działają agresywnie tylko w obecności wody Dwutlenek węgla w połączeniu z wodą tworzy kwas węglowy. Szczególnie agresywna jest atmosfera o następujących właściwościach (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !