Blog

Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 10
23.02.2022

Obciążenia mechaniczne

W artykule znajdziesz:

Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 11
Obciążenia mechaniczne

Korozja powodowana przez procesy chemiczne lub elektrochemiczne przebiega szybciej w przypadku, gdy na metal działają dodatkowo obciążenia mechaniczne, np. naprężenia, tarcie, uderzenia lub drgania. Obciążenia mechaniczne mogą stanowić nawet główną przyczynę korozji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przykłady mechanicznych obciążeń:

  • naprężenia od zginania lub rozciągania powstające przy obróbce plastycznej metali na zimno;
  • tarcie powodowane przez rozszerzalność cieplną elementów metalowych, stykających się z innymi częściami budowli;
  • uderzenia występujące przy odrdzewianiu metalu za pomocą młotków i przecinaków;
  • drgania blach powodowane przez wstrząsy w czasie ruchu maszyn i pojazdów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy obciążeniach mechanicznych zmienia się gwałtownie struktura metalu albo tylko przy jego powierzchni, np. przez nakucia karbów mechanicznym odrdzewianiu młotkiem lub przecinakiem, albo tez i ;ałej grubości elementów, np. przy ich zginaniu.

Spośród wymienionych obciążeń najczęściej przyczyną korozji są natężenia. Powodują one korozję zwaną korozją naprężeniową. Jest bardzo niebezpieczna, gdyż jej zewnętrzne objawy, w przeciwieństwie do innych rodzajów korozji, stają się dostrzegalne dopiero wówczas, gdy spowodowane przez nią rysy lub pęknięcia czynią uszkodzone e-ementy niezdatnymi do użytku (uprawnienia budowlane).

Stąd też w zależności od tego jak przebiegają rysy powstające w metalu korozja naprężeniowa bywa określana również jako korozja między- D krystaliczna bądź korozja śródkrystaliczna. Korozja naprężeniowa występuje często w połączeniu z procesami korozyjnymi chemicznymi lub elektrochemicznymi. Musicie wasze wiadomości o korozji naprężeniowej poszerzyć przez porównanie przedstawionych tu materiałów z innymi, zawartymi w tym podręczniku, oraz przez obserwacje i przeprowadzenie doświadczeń (program egzamin ustny).

Rysy naprężeniowe

Z blach aluminiowej i stalowej (blacha czarna) o grubości około 1 mm wytnijcie nożycami do cięcia blachy paski o szerokości 15 mm i długości 100 mm. Każdy z pasków dwukrotnie zegnijcie pod kątem 90°. Następnie włóżcie paski do wody zakwaszonej małą ilością kwasu siarkowego. *0 upływie 12 godzin wyjmijcie paski blachy z roztworu i pozostawcie je na powietrzu przez 12 godzin. Czynność tę powtórzcie kilkakrotnie. Równocześnie obserwujcie, w których miejscach blach (zgięcia, krawędzie, powierzchnie płaskie) wystąpią najprędzej i najsilniej objawy korozji (opinie o programie).

Rysy naprężeniowe mogą być spowodowane również przez rozszerzalność cieplną metalu, np. w przypadku gdy przy konstruowaniu metalowych elementów budowlanych nie został uwzględniony współczynnik rozszerzalności cieplnej.

Przykłady takich błędów:

  • Brak urządzeń kompensacyjnych w długich rurociągach, przez które przepływa ciecz podlegająca dużym wahaniom temperatury.
  • Obustronne utwierdzenie w betonie długich konstrukcji metalowych. Poniżej podano zadanie, którego rozwiązanie uświadomi wam, że wydłużenia liniowe spowodowane przez silne ogrzanie lub oziębienie wadliwie zaprojektowanej i wykonanej konstrukcji mogą doprowadzić do powstania naprężeń i ewentualnie rys naprężeniowych.

Jak wielkim wydłużeniom ulegają rury stalowa i aluminiowa o długości 20 m przy podniesieniu temperatury o 70°C?Korozja naprężeniowa, ponieważ powoduje ona korozję między- krystaliczną lub śródkrystaliczną przyczyniające się do powstawania rys w metalu (segregator aktów prawnych). Obecnie zajmiemy się korozją atmosferyczną. W zakresie ochrony przed korozją zajmuje ona pierwsze miejsce, ponieważ prawie wszędzie metale bywają narażone na działanie agresywnych składników atmosfery.

Agresywnie działającymi składnikami atmosfery są:

  • tlen 02 - zawartość jego w powietrzu wynosi 20,95% objętości,
  • dwutlenek węgla C02 - znajduje się on w powietrzu w ilości 0,03% objętości;
  • para wodna H20 - ilość jej w atmosferze ulega dużym wahaniom Tlen i dwutlenek węgla działają agresywnie tylko w obecności wody Dwutlenek węgla w połączeniu z wodą tworzy kwas węglowy. Szczególnie agresywna jest atmosfera o następujących właściwościach (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 16 Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 17 Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 18
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 19
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 20 Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 21 Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 22
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 32 Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 33 Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 34
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 35
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 36 Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 37 Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 38
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Radzę się dobrze zastanowić zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami