Obciążenie stropu uprawnienia budowlane

 

Obciążenie stropu uprawnienia budowlane

Przy tym samym łącznym obciążeniu stropu (własnym i użytkowym) uzyskuje się oszczędność na materiale wynoszącą 50%. Konstrukcja ta jest stosowana również jako dach. Belki rozstawia się w odstępach 0,80-1,40 m. Przy rozpiętościach stropów 4,00-7,00 m mogą one przenieść (zgodnie z przepisami niemieckimi) łączne obciążenie stałe i użytkowe 250-650 kG/m2 (program uprawnienia budowlane na komputer).

strop systemu MAN stosowany w szkieletowych budynkach wielopiętrowych. Składa się on z kształtowników giętych z blachy o grubości 2,0 mm, wzmocnionych kątownikami 45x30x4 mm, i z prefabrykowanych płyt żelbetowych o grubości 5,0 cm. Te płyty złączone są z belką stalową, tak że całość tworzy ustrój zespolony. W strefie ściskanej pracuje płyta żelbetowa i część środnika wraz ze stalowym pasem z kątowników. Natomiast w strefie rozciąganej pracuje tylko dolna część profilu z blachy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ciężar stały stropu wraz z posadzką i podsufitką wynosi 240 kG/m2, z czego na stal przypada 30 kG/m2. Przy rozpiętości 7,70 m strop przenosi obciążenie użytkowe 350 kG/m2 i obciążenie zastępcze 75 kG/m2 od ścianek działowych.

Płyty są układane na ruszcie szkieletu budynku i na lekkich kratowych belkach stropowych, których rozstaw wynosi 1,50 lub 2,00 m. Płyty mogą być jedno- lub dwuprzęsłowe. Leżą bezpośrednio na pasach górnych belek stropowych i są przymocowane śrubami (uprawnienia budowlane).

Pożądane jest, aby stosować między płytą a belką stropową przekładki, np. z plastiku, gumy, płyty pilśniowej, które tłumią drgania. Zużycie stali wynosi 22,0 kG/m2. Dodając do tego ciężar belek stropowych uzyskuje się zużycie stali ok. 28 kG/m2. Strop może przenosić obciążenia użytkowe do 600 kG/m2. Ciężar elementów montażowych wynosi 40^90 kG, a ciężar stały stropu wraz z tynkiem gipsowym jako podsufitką i posadzką ze skałodrzewu - 150 kG/m2.
Fragment stropu montowanego z pojedynczych dyli stalowych, które mogą mieć przekrój korytkowy lub zamknięty od dołu blachą (program egzamin ustny). Dyle są ocynkowane i łączone na bolce do rozpór szkieletu. Strop wymaga wykonania od dołu podsufitki ogniochronnej. Od góry taką rolę spełniają prefabrykowane płyty żelbetowe, układane między dylami a posadzką.

Rozpiętości stropu

Rozpiętości stropu wynoszą 3,00-6,00 m, a obciążenia użytkowe - odpowiednio do rozwiązania konstrukcyjnego - 200-h 1700 kG/m2, zużycie stali -  25-45 kG/m2 (opinie o programie).

Spośród stropów amerykańskich najbardziej jest rozpowszechniony również w Europie Zachodniej strop systemu Robertson offcaczony symbolem Q. Ma on wiele odmian, lecz najczęściej jest stosowany w pięciu rozwiązaniach. Ocynkowana blacha o grubości 1,5 mm ze stali gatunku St3 jest fałdowana w elementy o szerokości 610 mm.

Elementy mają na podłużnych krawędziach znormalizowane zamki, za pomocą których są łączone w dużą płytę stropową (segregator aktów prawnych). Rozpiętości stropów wynoszą 1,50-6,50 m, a obciążenia użytkowe odpowiednio od ok. 300 do 1700 kG/m2. Na elementach może być układana warstwa betonu o grubości 5,0 cm. Wówczas obciążenie użytkowe stropu wzrasta znacznie (ok. 1,5 raza). Przykład rozwiązania stropu systemu Q. Istnieje również wiele odmian płyt dachowych systemu Robertson o różnych wysokościach fałd i grubościach blachy (0,75-1,5 mm). Rozpiętości płyt, jakie można uzyskać przy dachach tego typu, wynoszą 2,00-8,00 m przy obciążeniach użytkowych 65-t-380 kG/m2.

Zużycie stali do płyt stropowych jest duże, gdyż wynosi dla omawianych rozwiązań 22-42 kG/m2. Podobnie jest w przypadkach płyt dachowych, chociaż zużycie stali jest bardziej zróżnicowane, wynosi bowiem 8-r38 kG/m2.

Przekrój poprzeczny trójżebrowej płyty dachowej systemu Fenestra. Jest to płyta znana pod nazwą Holorib Deck. Przekrycia wykonane z takich blach mają dużą sztywność. Ich montaż jest łatwy. Płyty układa się na- stalowych płatwiach i za pomocą spawania łączy z nimi. Gdy spawanie z góry jest utrudnione lub niemożliwe, wówczas stosuje się specjalne zaciski (promocja 3 w 1).

Po wciśnięciu płyty w zacisk, zawinięte jego ścianki ściśle przylegają do żebra i unieruchamiają je. Aby umożliwić nakładanie się blach, trójkątne żebra na jednym końcu płyty są spłaszczone na długości 63,5 mm.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !