Blog

30.05.2018

Obliczenia statyczne konstrukcji drewnianych

W artykule znajdziesz:

Obliczenia statyczne konstrukcji drewnianych


Jaka jest dopuszczalna wilgotność drewna w elementach konstrukcyjnych?

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zależna jest od warunków eksploatacji I od przyjętej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczać: 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 23% - w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.

 

Podaj graniczne wartości wilgotności drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne i na elementy klejone warstwowo według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zależna jest od warunków eksploatacji i od przyjętej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczać: 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu, 15% drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo.

 

Reklama: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.

 

Ile klas użytkowania konstrukcji drewnianych określa norma PN-B-03150:2000 oraz czym te klasy się charakteryzują?

Norma określa trzy klasy użytkowania konstrukcji drewnianych: klasa użytkowania 1 charakteryzuje się zawartością wilgoci w materiale odpowiadającą temperaturze 20oC i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 65% tylko przez kilka tygodni w roku, klasa użytkowania 2 charakteryzuje się zawartością wilgoci w materiale odpowiadającą temperaturze 20oC i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 85% tylko przez kilka tygodni w roku, klasa użytkowania 3 odpowiada warunkom powodującym wilgotność drewna wyższą niż odpowiadającą klasie 2.

 

Podaj założenia analizy statycznej uproszczonej dla drewnianych dźwigarów kratowych.

Założenia analizy statycznej uproszczonej dla drewnianych dźwigarów kratowych to: siły osiowe w elementach wyznaczyć należy przy założeniu, że każdy z węzłów jest przegubowy, moment zginający w elementach jednoprzęsłowych wyznaczyć należy również przy założeniu, że węzeły końcowe są przegubowe, moment zginający w ciągłych elementach wieloprzęsłowych wyznaczyć należy przy założeniu, że element jest belką swobodnie podpartą w każdym złączu, wpływ przemieszczeń węzłów i niepełnej sztywności złączy uwzględniać należy przez redukcję o 10% momentów zginających w węzłach, zredukowane momenty węzłowe uwzględniać należy przy obliczaniu przęsłowych momentów zginających.

 

Jakie, według normy PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane, są minimalne przekroje elementów z drewna litego?

Najmniejszy przekrój poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nośnej, za wyjątkiem łat dachowych, powinien wynosić nie mniej niż 4 000 mm2, przy czym jego grubość nie powinna być mniejsza niż 38 mm. W konstrukcjach o złączach na gwoździe lub śruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna być mniejsza niż 1 400 mm2, a grubość pręta nie mniejsza niż 19 mm.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami