Blog

Dypresja zdjęcie nr 10
30.05.2018

Obliczenia statyczne konstrukcji drewnianych

W artykule znajdziesz:

Obliczenia statyczne konstrukcji drewnianych


Jaka jest dopuszczalna wilgotność drewna w elementach konstrukcyjnych?

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zależna jest od warunków eksploatacji I od przyjętej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczać: 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 23% - w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.

 

Podaj graniczne wartości wilgotności drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne i na elementy klejone warstwowo według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zależna jest od warunków eksploatacji i od przyjętej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczać: 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu, 15% drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo.

 

Reklama: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.

 

Ile klas użytkowania konstrukcji drewnianych określa norma PN-B-03150:2000 oraz czym te klasy się charakteryzują?

Norma określa trzy klasy użytkowania konstrukcji drewnianych: klasa użytkowania 1 charakteryzuje się zawartością wilgoci w materiale odpowiadającą temperaturze 20oC i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 65% tylko przez kilka tygodni w roku, klasa użytkowania 2 charakteryzuje się zawartością wilgoci w materiale odpowiadającą temperaturze 20oC i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 85% tylko przez kilka tygodni w roku, klasa użytkowania 3 odpowiada warunkom powodującym wilgotność drewna wyższą niż odpowiadającą klasie 2.

 

Podaj założenia analizy statycznej uproszczonej dla drewnianych dźwigarów kratowych.

Założenia analizy statycznej uproszczonej dla drewnianych dźwigarów kratowych to: siły osiowe w elementach wyznaczyć należy przy założeniu, że każdy z węzłów jest przegubowy, moment zginający w elementach jednoprzęsłowych wyznaczyć należy również przy założeniu, że węzeły końcowe są przegubowe, moment zginający w ciągłych elementach wieloprzęsłowych wyznaczyć należy przy założeniu, że element jest belką swobodnie podpartą w każdym złączu, wpływ przemieszczeń węzłów i niepełnej sztywności złączy uwzględniać należy przez redukcję o 10% momentów zginających w węzłach, zredukowane momenty węzłowe uwzględniać należy przy obliczaniu przęsłowych momentów zginających.

 

Jakie, według normy PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane, są minimalne przekroje elementów z drewna litego?

Najmniejszy przekrój poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nośnej, za wyjątkiem łat dachowych, powinien wynosić nie mniej niż 4 000 mm2, przy czym jego grubość nie powinna być mniejsza niż 38 mm. W konstrukcjach o złączach na gwoździe lub śruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna być mniejsza niż 1 400 mm2, a grubość pręta nie mniejsza niż 19 mm.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Dypresja zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Dypresja zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Dypresja zdjęcie nr 15 Dypresja zdjęcie nr 16 Dypresja zdjęcie nr 17
Dypresja zdjęcie nr 18
Dypresja zdjęcie nr 19 Dypresja zdjęcie nr 20 Dypresja zdjęcie nr 21
Dypresja zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dypresja zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dypresja zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Dypresja zdjęcie nr 31 Dypresja zdjęcie nr 32 Dypresja zdjęcie nr 33
Dypresja zdjęcie nr 34
Dypresja zdjęcie nr 35 Dypresja zdjęcie nr 36 Dypresja zdjęcie nr 37
Dypresja zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dypresja zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dypresja zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami