Obliczenia termiczne i statyczne

Obliczenia termiczne i statyczne

Obliczenia termiczne i statyczne wykonuje się wg znanych wzorów i metod powszechnie stosowanych. Przy zestawieniu obciążeń należy zwrócić uwagę na ciężar stosowanych kadzi żużlowych, gdyż obciążenia do nich mogą się okazać większe niż obciążenia od zwykłego taboru kolejowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Obciążenie to działa w poziomie terenu i może być przyjęte jako równomiernie rozłożone.
Obliczenie dynamiczne płyty zbiornika.

Jako obciążenie dynamiczne od uderzenia czerpaka suwnicy przyjmuje się siłę analogiczną do siły uderzenia bryły spadającej na konstrukcję bunkra żelbetowego. Mieszalnik surówki jest urządzeniem niezbędnym w każdej stalowni przerabiającej płynną surówkę, otrzymaną bezpośrednio z wielkich pieców.
Mieszalniki surówki stosuje się w celu zharmonizowania pracy wielkich pieców z pracą stalowni; umożliwiają one regularną, nieprzerwaną dostawę surówki do stalowni, zapewniając ciągłość pracy stalowni w przypadku nieprzewidzianych przerw w dostawie surówki z wydziału wielkopiecowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Surówkę dostarczoną z wielkiego pieca w kadziach wlewa się do mieszalnika i utrzymuje w nim w stanie płynnym. W miarę zapotrzebowania pobiera się z kilku spustów wielkiego pieca niezbędną ilość surówki, która po zmieszaniu w mieszalniku, ma w przybliżeniu stały skład chemiczny. W mieszalniku zachodzi także częściowe odsiarczanie surówki.
Mieszalnik jest to duży cylindryczny zbiornik wykonany z grubych blach ze stali kotłowej i wyłożony wewnątrz cegłą ogniotrwałą. Ściany boczne są rozbieralne i łączone śrubami ze ścianą cylindryczną zbiornika. Do kadłuba mieszalnika przymocowane są dwa pierścienie staliwne. Na masywnym fundamencie żelbetowym umocowane są dwie specjalne „kołyski”. Podczas przechylenia, za pomocą mechanizmu zębatkowego lub śrubowego, mieszalnik toczy się po walkach i obraca wokół osi poziomej.

Aby zmniejszyć straty ciepła przez ściany mieszalnika, układa się między płaszczem a wymurówką warstwę wykładziny z materiału izolacyjnego. Mieszalnikowi nadaje się z reguły kształt cylindryczny, o stosunku długości do średnicy nieco większym od jedności, gdyż w krótkich mieszalnikach surówkę dobrze się miesza (uprawnienia budowlane).
Mechanizmy mieszalników mogą być napędzane elektrycznie lub hydraulicznie (obecnie w Polsce stosuje się tylko napęd elektryczny).
Mieszalnik obraca się z położenia normalnego w kierunku leja, umożliwiając w ten sposób wylewanie surówki do podstawionej niżej kadzi.

Napełnienie mieszalnika

Napełnienie mieszalnika surówką odbywa się przez otwór umieszczony w górnej części bębna z kadzi podnoszonej suwnicą nad mieszalnik. Mieszalnik o pojemności 1300 T, utrzymujący surówkę w temperaturze średnio 1250°C (program egzamin ustny).
Mieszalnik zaopatrzony w mechanizm napędzający może samoczynnie powrócić w położenie zasadnicze w przypadku przerwy w dostawie prądu w czasie wylewania surówki z mieszalnika.
W stalowniach konwertorowych i martenowskich ustawia się mieszalniki o pojemności 600 i 1300 T. Stosowane są również mieszalniki o pojemności do 2000 T.

Przekrój przez oddział mieszalników stalowni besemerowskiej (opinie o programie).
Wytyczne do obliczania fundamentów
Na obciążenie zasadnicze działające na fundament pod mieszalnik składają się:
a) ciężar własny fundamentu,
b) ciężar mieszalnika napełnionego surówką oraz ciężar urządzeń pomocniczych spoczywających na fundamencie.

Obliczenia statyczne fundamentów blokowych wykonuje się traktując fundament w kierunku dłuższej osi mieszalnika jako belkę obciążoną odporem gruntu. Podpory tej belki stanowią cokoły betonowe zbrojone konstrukcyjnie, na których umieszcza się łożyska mieszalnika (segregator aktów prawnych).

Wpływy dynamiczne od samych pracujących silników elektrycznych o mocy kilkudziesięciu kW są pomijalne w stosunku do bardzo dużych obciążeń statycznych od ciężaru całego mieszalnika. Należy tylko zwrócić szczególną uwagę na silne kotwienie mechanizmów obrotu, gdyż zdarzają się przypadki obluzowania połączeń i uszkodzeń mechanizmów napędowych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !