Ochrona przeciwpożarowa na działce budowlanej

 
Ochrona przeciwpożarowa na działce budowlanej

Ochrona przeciwpożarowa jest jedną z najważniejszych wytycznych, jaka musi być spełniona podczas planowania budowy osiedla mieszkaniowego. Wiele w tej materii zależy od odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami (uprawnienia budowlane). Te z pozoru nieistotne odległości, na które mieszkańcy nie zwracają większej uwagi, determinują w głównej mierze układ przestrzenny na osiedlu. Jeśli w trakcie projektowania popełniony zostanie błąd, należy liczyć się z konsekwencjami w postaci kosztownego wyburzenia budynku lub w najgorszym przypadku kilku z nich. Warto temat ten wytłumaczyć na przykładzie budowy domków jednorodzinnych. Wiele działek jest zagospodarowywanych w momencie, kiedy na sąsiednich już stoją domy. Ma to olbrzymie znaczenie, kiedy planowane jest umiejscowienie domku na działce. Może okazać się, że niektórych rodzajów architektury, w ogóle nie będziemy mogli zastosować. Kiedy rozważamy odległość pomiędzy dwoma domami murowanymi, musimy wziąć pod uwagę ich zorientowanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 

Domy te muszą mieć pomiędzy sobą minimum 8m odległości, jeśli zwrócone są do siebie ścianami z oknami. Jeśli jeden z nich zwrócony jest ścianą z oknami, a drugi bez okien odległość ta może mieć 7m. W przypadku dwóch budynków zwróconych do siebie ścianami bez okien, odległość może wynosić 6m. Odległość pomiędzy wymienionymi wyżej budynkami, zawsze musi wynosić minimum 12m. Nieważne jest w tym przypadku zorientowanie budynków względem siebie. Odległość pomiędzy dwoma domami z drewna zawsze musi wynosić 16m. Oznacza to w praktyce, że jeśli dom sąsiedni jest posadowiony np. 7m od płotu, to my musimy postawić nasz budynek minimum 9m od tego samego płotu. Powyższe przykłady pokazują, że ochrona przeciwpożarowa jest niezwykle restrykcyjna (program uprawnienia budowlane na komputer). Z drugiej strony pokazuje sens prowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego, na danym obszarze.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami