Odcinki blach rynnowych

Odcinki blach rynnowych

Odcinki blach rynnowych cynkowanych lutuje się, a stalowych ocynkowanych i miedzianych (odpowiadające długości arkusza) nituje się i lutuje. Ażeby w miejscach lutowanych szwów rynny cynkowe nie pękały, ogranicza się długość jednej rynny do 20-4-25 m (nie może przekraczać 40 m) (program na komputer). W ten sposób przy dłuższych budynkach rynny są podzielone na odcinki, przy czym odgraniczenia tych odcinków znajdują się w miejscach najwyższego-wzniesienia rynny. Każdy odcinek jest zakończony czołową poprzeczną blachą (denkiem) i z drugim odcinkiem nie jest połączony. W miejscach załamania rynny w planie przylutowuje się od wklęsłej strony krawędzi tzw. podszewki z blachy (program na telefon). Rynny metalowe podtrzymywane są przez specjalnie wygięte uchwyty z płaskowników 4X25 do 5X30 mm (rynhaki), których kształt jest dopasowany do przekroju rynny.

Odstęp tych uchwytów wynosi do 0.5 m i jest zależny od średnicy rynny i od grubości blachy użytej na rynny: powinien on być w każdym razie taki, aby rynna wypełniona wodą nie ulegała zniekształceniom (program egzamin ustny). W dachu z podkładem drewnianym uchwyty mocowane są za pomocą gwoździ lub wkrętek do specjalnej deski okapowej o grubości 38-1-50 mm, przybitej na krokwi, rzadziej bezpośrednio do krokwi. V.’ dachu betonowym uchwyty rynien blaszanych mocowane są do desek, kawałków łat lub klocków, zabetonowanych przy krawędzi połaci dachowej. Uchwyty rynien cynkowych wykonane są ze stali ocynkowanej, miedzianych — ze stali pokrytej miedzią sposobem galwanicznym lub lakierem asfaltowym (opinie o programie). Przy drobnych naprawach rynien z blachy cynkowej, stalowej ocynkowanej i miedzianej (uszczelnienie, wstawienie łatek) stosuje się lutowanie. Większe naprawy wykonywa się przez wstawienie nowych odcinków rynien.

Brzeg rynny

Rozpatrzymy bardziej szczegółowo rynny blaszane i omówimy rynny żelbetowe. Istnieją dwie odmiany tych rynien: półokrągłe i skrzynkowe (dwupowłokowe). Niektórzy projektodawcy żądają, aby w rynnach wiszących jak również i stojących przednia górna krawędź rynny me wystawała ponad przedłużenie płaszczyzny dachu, a to dlatego, aby zsuwający się śnieg i inne przedmioty nie odchylały rynny (segregator aktów prawnych). Z drugiej strony jednak, znaczne obniżenie przedniej krawędzi rynny przyczynia się do przelewania się strumieni silnego deszczu przez rynnę, co jest też niepożądane.

Za właściwe wymaganie należy w naszych warunkach przyjąć, aby przedni zwój rynny był niższy od tylnego o 1 cm, w celu zabezpieczenia od przelewania wody przez wewnętrzny brzeg rynny. Odkształcenia rynny, o którym wspomniano, można się nie obawiać, jeżeli uchwyty są odpowiednio mocne (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !