Blog

30.05.2018

Odczucia kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane

Odczucia kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane


Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

 

Uprawnienia budowlane to szansa na aktywne wykonywanie zawodu projektanta lub kierownika budowy w różnych specjalnościach. Abu móc samodzielnie zarządzać budową lub opracowywać projekty, konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, składającej się od 3 do 5 członków. Zależnie od zdobywanych uprawnień, otrzymamy od 5 do 10 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi ustnej. Za każde pytanie możemy otrzymać od 0 do 5 punktów. Po wylosowaniu pytań, kandydat ma kilka minut na zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi. Ocena odpowiedzi jest wykonywana natychmiast.

 

Odczucia kandydatów

 

Nie ulega wątpliwości że egzamin ustny na uprawnienia budowlane jest bardzo stresujący. Na szczęście statystyki mówią, że ponad 75% kandydatów kończy go z oceną pozytywną. To oczywiście zasługa ich odpowiedniego przygotowania i rzetelnego odbycia praktyk zawodowych. Jaka jest obowiązująca kolejność organizacji egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane? W większości Izb obowiązuje niepisana reguła, że w pierwszej kolejności odbywa się egzamin ustny na uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jako ostatni natomiast egzamin o specjalności instalacje. Nie jest to jednak regułą i o kolejności egzaminów decyduje komisja. Może na to wpływać liczba kandydatów przystępujących do poszczególnych egzaminów. Kandydaci, którzy zdali egzamin ustny i zostali zapytani o ocenę jego przebiegu, zazwyczaj bardzo pozytywnie oceniają pracę komisji. Zwracają uwagę na bardzo dobre przygotowanie członków komisji, ich dużą wiedzę i otwartość w stosunku do kandydatów. Oczywiście przy tak ważnym egzaminie nie można liczyć na pobłażliwość i przymykanie oka na brak wiedzy, ale już sama życzliwość widoczna w oczach komisji, ułatwia zebranie myśli i udzielenie pełnej odpowiedzi na pytania.

 

Jak się przygotować do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

To chyba interesuje każdego kandydata. W przybliżeniu wszystkich pytań na egzamin na uprawnienia budowlane jest około 1800. Można się ich uczyć z materiałów drukowanych, ale zazwyczaj nie jest to wygodne. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem są programy komputerowe, zawierające pełną bazę pytań. Dzięki nim można losować przykładowe zestawy egzaminacyjne i udzielać na nie odpowiedzi. Swoje odpowiedzi można następnie porównać z prawidłowymi, które program również posiada. Wykonanie odpowiednio dużej liczby egzaminów testowych pozwala dobrze się przygotować do egzaminu oraz poznać swoje słabe strony, nad którymi warto popracować.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami