Oddziaływanie najniższego stropu

Oddziaływanie najniższego stropu

W budynkach ze szkieletem o węzłach sztywnych, ze względu na siły wewnętrzne w ramach, udział ram w przenoszeniu obciążeń poziomych powinien być zawsze uwzględniany, chociaż najczęściej jest on niewielki około 10-20% (program uprawnienia budowlane na komputer). W przypadkach budynków nie obciążonych momentami skręcającymi siły wewnętrzne z reguły wyznacza się przyjmując dla całego budynku (ram i ścian) schemat ramowy.

Schematy te tworzy się podobnie jak schematy budynków o konstrukcji ściennej, z tym że ramy o jednakowych wymiarach i przekrojach elementów nakłada się na siebie, tworząc jedną ramę o szerokościach przekrojów równych sumom szerokości odpowiednich przekrojów ram składowych. Podobnie można postępować ze ścianami usztywniającymi, pod warunkiem że są one identyczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeśli budynek ze szkieletem o węzłach sztywnych jest skręcany, ciągle jeszcze trzeba posługiwać się zastępczymi sztywnościami ścian i ram. Zastępcze sztywności ścian zdefiniowane zostały w p. Podobnie definiuje się zastępcze sztywności ram (El)*, z tą tylko różnicą, że wyznacza się je nie dla jednostkowego obciążenia ciągłego, a dla jednostkowej siły skupionej działającej w osi geometrycznej najwyższego rygla (uprawnienia budowlane).

Zasada ta wynika z charakteru współpracy ram ze ścianami, która może być odwzorowana przybliżonym schematem. Schemat ten zakłada i potwierdzają to rozwiązania dokładne że siła poprzeczna przenoszona przez ramę jest stała na całej wysokości ramy i znika w poziomie najniższego stropu. Oddziaływanie najniższego stropu na ramy nie wpływa istotnie na ich ugięcia i przy określaniu jest pomijane. Należy jednak pamiętać, że w poziomie najniższej kondygnacji siły poprzeczne przenoszone są tylko przez ściany usztywniające (program egzamin ustny).

W obliczeniach budynków szkieletowych można stosować również schematy pasmowe, w których ramy są pasmami odkształcającymi się giętnie i postaciowo. Schematy te wymagają jednak stosowania ETO. Odkształcalność budynków szkieletowych jest zwykle znacznie większa niż budynków ściennych. Dlatego w budynkach tych należy sprawdzać również, czy nie ulegają zarysowaniu elementy niekonstrukcyjne.

Zarysowanie elementów niekonstrukcyjnych

Zarysowanie elementów niekonstrukcyjnych może nastąpić wówczas, gdy kąty nachylenia konstrukcji równe pochodnym ugięć w poziomie najwyższego stropu są większe od kątów odkształcenia postaciowego elementów, przy których pojawiają się w nich rysy. W najbardziej niekorzystnych warunkach są elementy niekonstrukcyjne, znajdujące się pomiędzy dwoma pasmami ściennymi leżącymi w jednej płaszczyźnie. Przyjmuje się, że kąty bądź jeśli w budynku nie występują pasma ścienne leżące w jednej płaszczyźnie lub występują, ale nie ma pomiędzy nimi elementów niekonstrukcyjnych kąty <p nie powinny być większe niż 1/500 (opinie o programie).

Konstrukcje szkieletowe z prefabrykatów wielkowymiarowych podzielić można na:

  1. konstrukcje złożone ze słupów i rygli,
  2. konstrukcje z prefabrykatów ramowych,
  3. konstrukcje bezryglowe, w których płyty stropowe opierają się bezpośrednio na słupach.

Zarówno konstrukcje złożone ze słupów i rygli, jak i konstrukcje złożone z prefabrykatów ramowych mogą pracować jako ustroje płaskie (w jednym kierunku głównym) lub jako ustroje przestrzenne (w dwu ortogonalnych kierunkach głównych) (segregator aktów prawnych).

Typy konstrukcji szkieletowych i miejsca występowania złączy Podział konstrukcji szkieletowej na poszczególne prefabrykaty, może być bardzo różny. Szczegółowe kryteria wyboru rodzaju i usytuowania złączy, poza względami statycznymi, wynikają przede wszystkim z dążenia do uzyskania możliwie małej liczby typów elementów, technologiczności ich połączeń oraz konieczności dostosowania ciężarów, wymiarów i kształtu prefabrykatów do warunków produkcji, transportu i montażu (promocja 3 w 1).

Odpowiednio do rodzaju łączonych prefabrykatów rozróżnia się podstawowe typy połączeń:

  • połączenia słup-słup,
  • połączenia słup-rygiel i rygiel-rygiel,
  • połączenia słup-fundament,
  • połączenia rygiel-płyta stropowa,
  • połączenia słup-płyta stropowa.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami