Blog

24.07.2018

Odległość od sąsiedniej działki

W artykule znajdziesz:

Odległość od sąsiedniej działki


Jak sytuować budynek na działce? Przy podejmowaniu decyzji o zakupie działki budowlanej należy pamiętać o tym, że posiadanie takowej na własność nie oznacza jeszcze, iż można usytuować na niej co tylko się chce i gdzie tylko ma się ochotę. Dotyczy to na przykład umiejscowienia obiektu na działce - tutaj obowiązują określone przepisy i przed podjęciem ważnych decyzji powinno się z nimi zapoznać. Odległość od sąsiedniej działki. O czym należy pamiętać w tej kwestii? Przede wszystkim o tym, że sytuowanie budynku zostało dokładnie określone w Warunkach Technicznych Prawa Budowlanego. Istnieją pewne minimalne odległości od granicy z sąsiednią działką, które trzeba zachować, jeżeli pragnie się uzyskać pozwolenie na zabudowę. Są to 4 metry w przypadku, jeśli ściana zwrócona do granicy posiada drzwi i okna oraz 3 metry, jeżeli takowych na ścianie nie ma. Istnieją jednak odstępstwa od tej normy. Kiedy dozwolone jest ich zastosowanie?

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych. Segregator:Segregator

Ważny Plan Miejscowy. Najważniejszym dokumentem, który pełnić może funkcję nadrzędną w stosunku do przepisów prawa budowlanego (jeżeli takie ustępstwo zostało uprzednio w nich określone) jest Plan Miejscowy, czyli MPZP. Z Warunków Technicznych wynika zatem, iż budynek usytuować można nawet bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, ale tylko jeżeli MPZP na to zezwala i jeśli w tym przypadku obiekt przylegać będzie ścianą do innego obiektu. Umożliwia to stworzenie na przykład pierzei kamienic w okolicach zapełnionych zabudową śródmiejską i wpasowywanie w nich uzupełniających plomb. Inne odstępstwa. Istnieją jednak również inne odstępstwa od klasycznych 3-4 metrów. Odległość tą zredukować można na przykład wtedy, kiedy szerokość działki jest mniejsza niż 16 metrów. Na takiej wąskiej przestrzeni dozwolone jest przybliżenie się do sąsiedniej działki nawet o 1,5 metra! Oddzielne przepisy dotyczą też umiejscowienia garażu, który, jeżeli nie przekracza długości 6,5 metra i wysokości 3 metrów przybliży się o taką samą odległość - oczywiście jedynie ścianą nieposiadającą okien i drzwi.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami