Odporność betonu na ścieranie

Odporność betonu na ścieranie

Odporność betonu na ścieranie uzyskuje się przez: stosowanie kruszywa ze skał twardych (najlepiej jednego rodzaju) o szorstkiej powierzchni, dodawanie odpowiedniej ilości cementu (nie mniej niż 350 kg/m3), wysokiej marki betonu (nie mniej niż 350 kG/ /cm2). Odporność betonu na ścieranie można zwiększyć dodając środki utwardzające (w wierzchniej warstwie) jak drobnoziarniste okruchy korundu, karborundu, opiłki metalowe itp.

Pochylnia w budynku jest to stały pomost ułożony pomiędzy dwoma lub więcej poziomami i przystosowany do stałej komunikacji (program uprawnienia budowlane na komputer).
Stosowanie pochylni jest uwarunkowane względami użytkowymi, funkcjonalnymi lub bezpieczeństwem użytkowników (zakłady przemysłowe, magazyny, garaże, zakłady lecznicze itp.).
Nachylenie pochylni jest zależne od przeznaczenia, bardziej zróżnicowane i znacznie mniejsze niż w schodach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Większe nachylenie pochylni niż schodów jest dopuszczalne tylko dla pochylni drewnianych, które mają podłogi z desek z przybitymi do nich listwami, przeznaczonymi do przenoszenia niewielkich ciężarów. Takie pochylnie stosuje się w budowlach prowizorycznych, np. w schodniach na rusztowaniach drewnianych.

Pochylnie przeznaczone do ręcznego przetaczania beczek lub stosowane przy schodach terenowych do wprowadzania wózków dziecięcych mają w środku szerokości wąskie schody umożliwiające wchodzenie.
Bardzo często pochylnie stosuje się w garażach indywidualnych i zbiorowych  (uprawnienia budowlane). Nachylenie pochylni umożliwiających wjazd samochodu jest zależne przede wszystkim od intensywności ruchu. W garażach indywidualnych wynosi ono 20%; betonowa płyta przed wjazdem powinna mieć karbowaną powierzchnię.

W garażach zbiorowych pochylnia zewnętrzna ma nachylenie tylko 10% ze względu na możliwość zawilgocenia przez opady atmosferyczne, co może spowodować poślizg wjeżdżającego pojazdu. Nachylenie pochylni wewnętrznej zależy od prostoliniowego lub krzywoliniowego kierunku wjazdu.
W zakładach leczniczych (szpitale, sanatoria) pochylnie mają niewielkie nachylenie (do 18%) ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Pochylnie stosuje się również przed wejściami do budynków zamiast schodów zewnętrznych. Zależnie od kształtu i wielkości pochylnie mają różną konstrukcję (program egzamin ustny). Najczęściej wykonuje się je jako stropy żelbetowe monolityczne o konstrukcji płytowo-żebrowej. W pochylniach usytuowanych wewnątrz budynku żebra są oparte na ścianach.

Części składowe dźwigu

Pochylnie przed budynkami wykonuje się w postaci stropów płytowo-żebrowych opartych na podciągach i słupach. Pochylnie zewnętrzne należy wykonywać z betonu nienasiąkliwego, a powierzchnia ich powinna być nieścieralna (opinie o programie).
Ze względu na przeznaczenie dźwigi szybowe dzieli się na: towarowe, towarowo-osobowe i osobowe.

W zakładach przemysłowych, leczniczych, domach handlowych, magazynach itp. instaluje się dźwigi szybowe, osobowe i towarowo-osobowe.
Dźwigi lokalizuje się w pobliżu klatek schodowych lub głównych ciągów komunikacyjnych, instaluje w szybach obudowanych ze wszystkich stron, a oddylatowanych od konstrukcji i ustawianych na niezależnych fundamentach (segregator aktów prawnych).
Części składowe dźwigu. Kabina dźwigowa, która jest główną częścią dźwigu szybowego, jest zawieszona na linie stalowej nawiniętej na bęben umieszczony w maszynowni. Zrównoważenie ciężaru kabiny z obciążeniem uzyskuje się dzięki zastosowaniu przeciwwagi.

Maszynownię dźwigu sytuuje się przeważnie nad szybem, a urządzenia napędowe i inne instaluje się na stropie oddzielającym maszynownię od szybu. Istnieją również dźwigi, których maszynownia umieszczona jest na parterze budynku lub w podziemiach obok szybu dźwigowego (promocja 3 w 1).

Drabiny w budynkach stosuje się jako wyłazowe na dach do pokonywania różnicy poziomów pomiędzy połaciami dachowymi, jako zejścia ewakuacyjne w wypadku pożaru lub wybuchu na wyższych kondygnacjach budynku, jako wyjścia kontrolne na kominy, wejścia na pomosty do obsługi maszyn i urządzeń itp.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !