Blog

23.06.2021

Odporność na wstrząsy termiczne

W artykule znajdziesz:

Odporność na wstrząsy termiczne

Odporność na wstrząsy termiczne

Odporność na wstrząsy termiczne cementu glinowo-fosforanowego wzrasta również ze zwiększeniem powierzchni właściwej fazy a A1203 i zmniejszeniem zawartości kwasu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Cementy glinowo-fosforanowe stosuje się często do wykonywania wykładzin w piecach hutniczych. Okres pracy wykładzin zależy od stopnia ich zwilżania przez stopy metali. O
znaczone w próżni metodą „spoczywającej kropli” wartości skrajnego kąta zwilżania i pracy adhezji na granicach układu cement glinowo-fosforanowy z zestawów 3, 4 i 5 - stop glinowy, które świadczą o tym, że zwilżalność cementu glinowo-fosforanowego po zalaniu płynnym aluminium maleje przy przejściu od zestawu 3 do zestawu 5. Mniejszą zwilżalność cementu glinowo-fosforanowego po zalaniu płynnym aluminium osiąga się przez zwiększenie jego gęstości i zmniejszenie porowatości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dla porównania oznaczono wartości skrajnego kąta zwilżania i pracy adhezji na granicach stopu aluminium i niektórych materiałów obecnie stosowanych w przemyśle odlewniczym.
Cement glinowo-fosforanowy jest gorzej zwilżalny od mulitowego cementu fosforanowego.
Z analizy uzyskanych danych wynika, że wartości podstawowych czynników technologicznych, zapewniających dużą wytrzymałość cementu glinowo-fosforanowego, wpływają korzystnie na jego odporność na wstrząsy termiczne i obniżają zwilżalność stopami aluminium (uprawnienia budowlane).

Zastosowanie cementów glinowo-fosforanowych.
Cement glinowo-fosforanowy o składzie 77% mielonej fazy a A1203 (Sm = 4,3 m2/g) i 33% kwasu ortofosforowego (q = 1,70 Mg/m3) zastosowano do wytwarzania rurociągów przeznaczonych do transportu stopu aluminiowego metodą magnetohydrodynamiczną.

Rurociągi

Rurociągi formowano przez ubijanie i utwardzano w formach, powoli ogrzewając. Końcowa temperatura prażenia wynosiła 1000°C (program egzamin ustny). Wytrzymałość rurociągów, uzyskana w trudnych warunkach eksploatacyjnych (raptowne nagrzewanie do temperatury 1000°C i studzenie do normalnej temperatury, zetknięcie z poruszającym się stopem aluminiowym), świadczy o odporności na wstrząsy termiczne cementu glinowo-fosforanowego, a także odporności na działanie stopu aluminiowego.

Glinowo-fosforanowy beton komórkowy o składzie:-16^-20% technicznego tlenku glinowego, 60-64% elektrokorundu, 12-1-18% kwasu ortofosforowego (o = 1,70 Mg/ /m:i) i 0,3-f 0,5 czynnika pianotwórczego zastosowano do produkcji ogniotrwałych filtrów w urządzeniach do pobierania próbek z wanny do wytapiania stali. Przepuszczalność betonu glinowo-fosforanowego (chodzi o gaz), niezbędną do szybkiego usuwania powietrza z próbnika i wypełnienia go płynnym metalem, osiągnięto przez wprowadzenie dodatku pianotwórczego do masy formierskiej. Masa ta twardniała w temperaturze 140-i-150oC, a końcowa temperatura jej obróbki wynosiła 500°C (opinie o programie).

Na wykładziny agregatów cieplnych w zakładach przemysłu materiałów budowlanych oraz na obmurza pieców martenowskich, elektrycznych pieców do wytapiania i kadzi do rozlewania stali w przemyśle metalurgicznym stosuje się betony zwarte i masy torkretowe, uzyskiwane również z cementów glinowo-fosforanowych. Takie wykładziny i obmurza wykazują dużą ogniotrwałość, brak skurczliwości, wysoką wytrzymałość i dobrą odporność na ścieranie (segregator aktów prawnych). Okres pracy obmurzy ogniotrwałych, wykonanych z zaprawy z cementu glinowo-fosforanowego, jest około pięciokrotnie większy niż przy użyciu zapraw i materiałów murarskich.

Z cementów glinowo-fosforanowych przygotowuje się zaprawy do obmurzy ogniotrwałych. Stosując zamiast kwasu ortofosforowego bezwodnik fosforowy, można przygotowywać masy glinofosforanowe do długotrwałego przechowywania. Masy takie zarabia się wodą (promocja 3 w 1).
Jako materiały ogniotrwałe stosuje się również betony z cementów glinowo-fosforanowych z lekkimi wypełniaczami (betony lekkie). Kruszywa lekkie stanowią tu: perlit, keramzyt i fosforyt, otrzymywane w postaci granul z rozpylonej mieszaniny spoiwa fosforanowego i wypełniacza ogniotrwałego.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami