Odpowiednie rozpoznanie

Odpowiednie rozpoznanie

Ponieważ sprawy gospodarki materiałowej są szeroko omawiane w ustawodawstwie gospodarczym i fachowej literaturze specjalistycznej - w dalszym ciągu pracy potraktowano je fragmentarycznie, starając się przede wszystkim podać zagadnienia bezpośrednio związane z technologią betonu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jak wiadomo, na jakość wykonywanego betonu, podyktowaną warunkami jego pracy i środowiska, wpływają między innymi rodzaj i jakość użytych składników.
Odpowiednie rozpoznanie i wybór rodzaju cementu, kruszywa, ich marek itp. powinno poprzedzać każdy zakup i zawsze być konsultowane z techniczno- -produkcyjną służbą budów. Tak np. właściwy dobór cementu z punktu widzenia jego przydatności do betonu hydrotechnicznego musi uwzględniać takie jego cechy, jak niską kaloryczność, mały skurcz i odporność na agresję.
Pomocą służbie zaopatrzeniowej mogą służyć tutaj informatory central materiałowych, normy oraz Karty Katalogu Budownictwa (dział KB-1). W zasadzie przedsiębiorstwo może kupować surowce, a jedynie dla specjalnych robót betonowych oraz w pewnych okresach deficytu materiałowego uzyskuje je z przydziału. Stąd duże znaczenie gospodarcze ma stosowanie materiałów miejscowych lub wytwarzanych w najbliższym rejonie.

Długie przewozy kolejowe tak dalece rzutują na koszty zakupu, że czasami nawet wyłania się konieczność analizy ewentualnego zastosowania materiału gorszej jakości, lecz z bliższej odległości. Na przykład z powodu braku przewidzianego żwiru gatunku I, czasami można zastosować uzyskany z bliższej odległości żwir gatunku II lub pospółkę, a dla otrzymania założonej marki betonu - zwiększyć ilość cementu.
Decyzja taka musi być poparta badaniem laboratoryjnym i musi też uwzględniać aktualne dostawy cementu na rynek krajowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dla uzyskania założonej marki betonu należało użyć wskazany w dokumentacji gatunek I żwiru i 275 kg cementu marki 350 na 1 m3 betonu. Żwir taki trzeba było sprowadzić z odległości 300 km. Tymczasem z odległości 100 km można było otrzymać żwir, nieco gorszej jakości niż wspomniany.
Korzystając z laboratorium stwierdzono, że można uzyskać założoną w dokumentacji markę betonu, używając żwir sprowadzony z bliższej odległości przy zwiększeniu dawki cementu o 25 kg na 1 ms betonu.

Oprócz technicznego uzasadnienia dostawa musi uwzględniać czynniki ekonomiczne, kształtujące koszty betonu na budowie i całej inwestycji. Należą do nich:
- źródła zakupu,
- cykliczność (równomierność) dostaw,
- technika rozładunkowo-przeładunkowa i wyładunkowa składników,
- składowanie (magazynowanie) (uprawnienia budowlane).

Cykliczność (równomierność) dostaw

Dominuje tutaj zagadnienie organizowania dostaw z możliwie najbliżej położonych zakładów (program egzamin ustny).
Stąd w naszym kraju obowiązuje zasada rejonizacji produkcji i zużycia kruszyw i cementów według poszczególnych województw (opinie o programie).
Dystrybucją cementu zajmują się Biuro Zbytu Cementu w Sosnowcu oraz Wojewódzkie Centrale Materiałów Budowlanych, którym podlega też zbyt kruszywa miejscowego. Kruszywa eksploatowane przez przemysł kluczowy są centralnie rozprowadzane przez Biuro Zbytu Kruszyw w Warszawie.

Podobnie jak każdy materiał masowo zużywany - cement w workach, a zwłaszcza kruszywo, wymaga znacznej pracochłonności przy rozładunku lub przeładunku i dowozie. Aby więc zapewnić stałe zatrudnienie związanej z tymi czynnościami brygady roboczej na placu budowy, konieczne jest zapewnienie (umownie) ciągłej, równomiernej dostawy materiałów, nawiązującej do harmonogramu dostaw materiałowych projektu organizacji robót (segregator aktów prawnych).
Wszelkie zakłócenia na tym odcinku powodują:
- niewykorzystanie siły roboczej (przy zahamowaniu dostaw),
- konieczność okresowego zwiększonego stanu zatrudnienia - najczęściej w postaci wysoko opłacanych godzin nadliczbowych (w przypadku spiętrzonych dostaw) bądź płacenia kar za postoje nie rozładowanych w terminie wagonów.

Z uwagi na masowość zużycia tych materiałów oba te zjawiska w konsekwencji poważnie rzutują na zwiększenie kosztów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !