Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

Prawidłowe zabezpieczenie terenu, na którym odbywa się budowa jest bardzo ważne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na postęp wszystkich prac, a także na bezpieczeństwo. Maszyny budowlane lub otwarte wykopy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zabezpieczenie placu budowy

Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy powinien zostać zagospodarowany w odpowiedni sposób, co zostało określone w prawie budowlanym. Minimalnym wymogiem jest wykonanie ogrodzenia budowlanego. Konieczne jest także dokonanie wyznaczenia stref niebezpiecznych. Trzeba również przygotować zaplecze budowy, w tym pomieszczenia funkcyjne, na przykład socjalne i sanitarne, a także miejsca do składowania materiałów (opinie o programie).

Ogrodzenia budowlane

Roboty budowlane stwarzają zagrożenie dla pracowników, a także dla osób postronnych. Ogrodzenia budowlane są niezbędnym elementem zabezpieczenia placu, na którym odbywa się budowa. Wysokość takiego ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie ma możliwości zbudowania ogrodzenia, należy umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze. Takie tablice są również niezbędne, jeśli na terenie budowy znajdują się materiały kwalifikowane jako niebezpieczne.

Maszyny budowlane

Również prawidłowa eksploatacja maszyn budowlanych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Dotyczy to maszyn, a także wszystkich urządzeń technicznych, które znajdują się na placu budowy. Urządzenia powinny być zawsze obsługiwane zgodnie z instrukcją i jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie maszyn uszkodzonych, a także doprowadzenie do przeciążenia urządzeń.

Odpowiednie regulacje dotyczą także prowadzenia robót budowlanych na wysokości. Duże znaczenie ma właściwe ustawianie podestów roboczych i rusztowań. Każde rusztowanie powinno mieć określone maksymalne obciążenie, musi również przechodzić systematyczne przeglądy techniczne. Konieczna jest także właściwa organizacja robót prowadzonych na wysokości. Prac na wysokości nie można prowadzić przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !