Blog

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 10
30.05.2018

Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

W artykule znajdziesz:

Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

Prawidłowe zabezpieczenie terenu, na którym odbywa się budowa jest bardzo ważne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na postęp wszystkich prac, a także na bezpieczeństwo. Maszyny budowlane lub otwarte wykopy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zabezpieczenie placu budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 11
Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy powinien zostać zagospodarowany w odpowiedni sposób, co zostało określone w prawie budowlanym. Minimalnym wymogiem jest wykonanie ogrodzenia budowlanego. Konieczne jest także dokonanie wyznaczenia stref niebezpiecznych. Trzeba również przygotować zaplecze budowy, w tym pomieszczenia funkcyjne, na przykład socjalne i sanitarne, a także miejsca do składowania materiałów (opinie o programie).

Ogrodzenia budowlane

Roboty budowlane stwarzają zagrożenie dla pracowników, a także dla osób postronnych. Ogrodzenia budowlane są niezbędnym elementem zabezpieczenia placu, na którym odbywa się budowa. Wysokość takiego ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie ma możliwości zbudowania ogrodzenia, należy umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze. Takie tablice są również niezbędne, jeśli na terenie budowy znajdują się materiały kwalifikowane jako niebezpieczne.

Maszyny budowlane

Również prawidłowa eksploatacja maszyn budowlanych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Dotyczy to maszyn, a także wszystkich urządzeń technicznych, które znajdują się na placu budowy. Urządzenia powinny być zawsze obsługiwane zgodnie z instrukcją i jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie maszyn uszkodzonych, a także doprowadzenie do przeciążenia urządzeń.

Odpowiednie regulacje dotyczą także prowadzenia robót budowlanych na wysokości. Duże znaczenie ma właściwe ustawianie podestów roboczych i rusztowań. Każde rusztowanie powinno mieć określone maksymalne obciążenie, musi również przechodzić systematyczne przeglądy techniczne. Konieczna jest także właściwa organizacja robót prowadzonych na wysokości. Prac na wysokości nie można prowadzić przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 16 Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 17 Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 18
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 19
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 20 Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 21 Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 22
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 32 Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 33 Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 34
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 35
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 36 Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 37 Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 38
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami