Odpowiedzialność na przykładzie budowlanym

 
Odpowiedzialność na przykładzie budowlanym

Niezależnie od szerokości geograficznej, na której powstaje dany budynek - zasady, jakimi rządzi się egzystowanie w większej branży, w tym wypadku budowlanej, są rzeczą ściśle uregulowaną zapisami odpowiedniej ustawy (segregator aktów prawnych). Zazwyczaj mniej więcej podobna litera prawa sankcjonuje chociażby wszystko to, co zwykło się określać sformułowaniem “odpowiedzialność zawodowa w budownictwie". Idąc jednak nieco dalej i starając się nadmieniony zapis maksymalnie wyjaśnić - co dokładnie kryje się pod tymi czterema słowami? Kogo właściwie tyczyć się może zawodowa odpowiedzialność i co należy przez nią rozumieć? Wszystko odnaleźć można w art. 95. rozdziału dziesiątego prawa budowlanego. Definiuje ona osoby ponoszące “odpowiedzialność zawodową" jako postaci pełniące tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Na pozór jest to kolejne określenie nieczytelne dla osób nieobeznanych w tematyce, lecz jego uproszczona definicja powinna być zrozumiała już dla każdego (promocja 3 w 1).

 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to wedle najbardziej popularnej definicji “jednoosobowa działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych". De facto można to wszystko określić mianem swoistych funkcji kontrolnych, sprawowanych nad powstającym obiektem. Jakie przypadki uznać można za naruszenie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie? Sytuację do końca wyjaśnia wspomniana już wyżej ustawa - konkretnie ten sam jej artykuł i rozdział. Mowa o osobach, które dopuściły się wykroczeń wymienionych w ustawie, postaciach zawczasu już ukaranych za przewinienia podczas pełnienia “samodzielnych funkcji", dopuszczających się niedbalstwa lub zaniechania, oraz uchylających się od nałożonego nadzoru (uprawnienia budowlane). W momentach więc, w których chcemy zyskać pełne spektrum wiedzy na temat ogólnopolskiej tematyki budownictwa, najlepszą opcją jest poszukiwanie w ustawie o prawie budowlanym. Najciemniej pod latarnią.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami