Blog

30.05.2018

Odpowiedzialność na przykładzie budowlanym

W artykule znajdziesz:

Odpowiedzialność na przykładzie budowlanym

 
Odpowiedzialność na przykładzie budowlanym

Niezależnie od szerokości geograficznej, na której powstaje dany budynek - zasady, jakimi rządzi się egzystowanie w większej branży, w tym wypadku budowlanej, są rzeczą ściśle uregulowaną zapisami odpowiedniej ustawy (segregator aktów prawnych). Zazwyczaj mniej więcej podobna litera prawa sankcjonuje chociażby wszystko to, co zwykło się określać sformułowaniem “odpowiedzialność zawodowa w budownictwie". Idąc jednak nieco dalej i starając się nadmieniony zapis maksymalnie wyjaśnić - co dokładnie kryje się pod tymi czterema słowami? Kogo właściwie tyczyć się może zawodowa odpowiedzialność i co należy przez nią rozumieć? Wszystko odnaleźć można w art. 95. rozdziału dziesiątego prawa budowlanego. Definiuje ona osoby ponoszące “odpowiedzialność zawodową" jako postaci pełniące tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Na pozór jest to kolejne określenie nieczytelne dla osób nieobeznanych w tematyce, lecz jego uproszczona definicja powinna być zrozumiała już dla każdego (promocja 3 w 1).

 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to wedle najbardziej popularnej definicji “jednoosobowa działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych". De facto można to wszystko określić mianem swoistych funkcji kontrolnych, sprawowanych nad powstającym obiektem. Jakie przypadki uznać można za naruszenie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie? Sytuację do końca wyjaśnia wspomniana już wyżej ustawa - konkretnie ten sam jej artykuł i rozdział. Mowa o osobach, które dopuściły się wykroczeń wymienionych w ustawie, postaciach zawczasu już ukaranych za przewinienia podczas pełnienia “samodzielnych funkcji", dopuszczających się niedbalstwa lub zaniechania, oraz uchylających się od nałożonego nadzoru (uprawnienia budowlane). W momentach więc, w których chcemy zyskać pełne spektrum wiedzy na temat ogólnopolskiej tematyki budownictwa, najlepszą opcją jest poszukiwanie w ustawie o prawie budowlanym. Najciemniej pod latarnią.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami