Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – przesłanki

Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane i sprawują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, podlegają odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie Prawo budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jedną z tych przesłanek jest dopuszczenie się występków lub wykroczeń, które zostały określone w przepisach karnych tej ustawy.

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – przesłanki

Warto przy tym pamiętać, że w przypadku tej przesłanki wystarczające do poniesienia odpowiedzialności zawodowej jest popełnienie czynu, który określany jest jak wykroczenia lub występek (program na komputer). Oznacza to, że nie ma konieczności wydawania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, ponieważ automatycznie pojawia się druga przesłanka, czyli ukaranie z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon).

Kolejna przesłanka to dopuszczenie się rażących błędów bądź zaniedbań, których skutkiem było powstanie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, a także bezpieczeństwa środowiska lub mienia lub powstanie znacznej szkody materialnej. Dochodzi wówczas do naruszenia dóbr, które są chronione prawem (opinie o programie). Odpowiedzialność zawodowa powstaje wtedy, gdy naruszenie było efektem błędu lub zaniedbania podmiotu sprawującego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Oznacza to, że do ukarania niezbędny jest związek przyczynowo skutkowy oraz łącznie wystąpienie tych naruszeń (segregator aktów prawnych).

Niespełnienie obowiązków

Przesłanką do odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest także niedbałe spełnianie swoich obowiązków lub ich niespełnianie. W tym wypadku pociągnięcie do odpowiedzialności zawodowej zależy od tego, czy w postępowaniu stwierdzono, że taki obowiązek istniał, a podmiot wobec którego toczy się sprawa, faktycznie się z niego nie wywiązał (promocja 3 w 1).

W każdym przypadku, jeśli zaistnieje taka przesłanka, konieczna jest indywidualna ocena sprawy. Ostatnia przesłanka dotyczy uchylania się od pełnienia funkcji nadzoru autorskiego lub niedbałe sprawowanie tej funkcji. W każdym z wymienionych przypadków na osobę pełniącą samodzielne funkcje techniczne mogą być nałożone kary, z których najdotkliwszą jest zakaz pracy w zawodzie (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !