Kierownik budowy a odpowiedzialność zawodowa

Na kierowniku budowy, podobnie jak na innych osobach posiadających uprawnienia budowlane, spoczywa odpowiedzialność zawodowa (https://uprawnienia-budowlane.pl). W przypadku, gdy kierownik budowy zostanie ukarany grzywną w efekcie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, może być na niego nałożona także kara wynikająca z odpowiedzialności zawodowej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (program na komputer).

Odpowiedzialność zawodowa

Co więcej, inwestor jest uprawniony do zażądania od kierownika naprawy szkody, jeśli wynikła ona z niedopełnienia obowiązków związanych z tą funkcją. Trzeba jednak pamiętać też o tym, że kierownik budowy jest w swojej pracy narażony na decyzje, jakie podejmuje inwestor, związane np. z koniecznością odstąpienia od niektórych założeń projektowych i to bez zachowania odpowiedniej procedury (program na telefon).

W przypadku, gdy kierownik budowy zgodzi się na wprowadzenie takich rozwiązań bez zachowania procedur, to zgodnie z przepisami, będzie on wobec inwestora ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą, pomimo tego, że dane rozwiązania zostały wprowadzone na wyraźne żądanie inwestora (opinie o programie). Jeśli więc inwestor proponuje rozwiązania, które są niezgodne ze sztuką budowlaną lub wykraczają poza przyjęty projekt budowlany, to kierownik budowy powinien się im sprzeciwić, a nawet wstrzymać prace budowlane. Kierownik budowy musi, z racji pełnionych przez siebie funkcji, posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest to zresztą wymagania Polskiej Izby Inżynierów, w której zrzeszone są osoby posiadające uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Bez ubezpieczenia OC nie można sprawować samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

O czym warto pamiętać?

Warto przy tym pamiętać, że jeśli kierownik budowy lub każdy inny inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane, posiada ubezpieczenie OC w wysokości (program egzamin ustny), która wskazana jest w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, to w przypadku wyrządzenia szkody wynikającej ze sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w swoim zakresie uprawnień, ubezpieczyciel w jego imieniu wypłaci odszkodowanie do wartości 50 tysięcy euro (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !