Blog

Krój zdjęcie nr 10
10.09.2019

Odpowiedzialność związana z kierowaniem praktyką zawodową

W artykule znajdziesz:

Odpowiedzialność związana z kierowaniem praktyką zawodową

 

Krój zdjęcie nr 11
Odpowiedzialność związana z kierowaniem praktyką zawodową

Kierowanie praktyką zawodową do uprawnień budowlanych jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym (program na komputer). Znaczenie praktyki zawodowej jest bardzo duże, ponieważ przygotowuje ona do wykonywania zawodu inżyniera. Warto przy tym zauważyć, że doświadczenie praktyczne powinno stanowić istotną kwestię w trakcie studiów technicznych. Dzięki zwiększeniu wymiaru praktyk zawodowych w trakcie trwania studiów, możliwe byłoby poszerzenie zakresu wiedzy praktycznej, która jest przecież niezbędna, aby móc samodzielnie rozwiązywać problemy techniczne, a przecież na tym m.in. polega praca przyszłego inżyniera (program na telefon). Biorąc pod uwagę programy kształcenia na uczelniach, oferujących kierunki odpowiednie i pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych, można zauważyć, że dochodzi do stopniowej redukcji znaczenia praktyk zawodowych w tych programach (program egzamin ustny).
Właśnie dlatego zarówno kandydaci na uprawnienia budowlane, jak i kierujący praktyką zawodową, nie mogą bagatelizować znaczenia praktyk zawodowych, które są niezbędne do uzyskania uprawnień budowlanych. Takimi praktykami mogą kierować wyłącznie osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne na budowie lub w projektowaniu i należą do okręgowych izb samorządu zawodowego (opinie o programie). Pod uwagę trzeba wziąć także fakt, że obecne przepisy całą odpowiedzialność za praktykę zawodową składają na barki osób kierujących praktyką zawodową.

Postępowanie dochodowe


W czasie postępowań kwalifikacyjnych okręgowe komisje kwalifikacyjne tak naprawdę nie mają możliwości dokonania oceny czynności, które w ramach praktyki zawodowej były wykonywane przez praktykanta (segregator aktów prawnych). Dotyczy to nie tylko zakresu prac, ale również czasu trwania praktyki zawodowej, który bardzo często jest zdecydowanie za długi w stosunku do czynności, jakie praktykant wykonywał na budowie czy przy projektowaniu. W szczególnie podejrzanych przypadkach komisja kwalifikacyjna ma prawo do przeprowadzenia postępowania dowodowego, mającego na celu ustalenie rzeczywistego stanu odbytej praktyki zawodowej (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Krój zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Krój zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Krój zdjęcie nr 16 Krój zdjęcie nr 17 Krój zdjęcie nr 18
Krój zdjęcie nr 19
Krój zdjęcie nr 20 Krój zdjęcie nr 21 Krój zdjęcie nr 22
Krój zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Krój zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Krój zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Krój zdjęcie nr 32 Krój zdjęcie nr 33 Krój zdjęcie nr 34
Krój zdjęcie nr 35
Krój zdjęcie nr 36 Krój zdjęcie nr 37 Krój zdjęcie nr 38
Krój zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Krój zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Krój zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami