Odpowiedzialność związana z kierowaniem praktyką zawodową

 

Odpowiedzialność związana z kierowaniem praktyką zawodową

Kierowanie praktyką zawodową do uprawnień budowlanych jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym (program na komputer). Znaczenie praktyki zawodowej jest bardzo duże, ponieważ przygotowuje ona do wykonywania zawodu inżyniera. Warto przy tym zauważyć, że doświadczenie praktyczne powinno stanowić istotną kwestię w trakcie studiów technicznych. Dzięki zwiększeniu wymiaru praktyk zawodowych w trakcie trwania studiów, możliwe byłoby poszerzenie zakresu wiedzy praktycznej, która jest przecież niezbędna, aby móc samodzielnie rozwiązywać problemy techniczne, a przecież na tym m.in. polega praca przyszłego inżyniera (program na telefon). Biorąc pod uwagę programy kształcenia na uczelniach, oferujących kierunki odpowiednie i pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych, można zauważyć, że dochodzi do stopniowej redukcji znaczenia praktyk zawodowych w tych programach (program egzamin ustny).
Właśnie dlatego zarówno kandydaci na uprawnienia budowlane, jak i kierujący praktyką zawodową, nie mogą bagatelizować znaczenia praktyk zawodowych, które są niezbędne do uzyskania uprawnień budowlanych. Takimi praktykami mogą kierować wyłącznie osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne na budowie lub w projektowaniu i należą do okręgowych izb samorządu zawodowego (opinie o programie). Pod uwagę trzeba wziąć także fakt, że obecne przepisy całą odpowiedzialność za praktykę zawodową składają na barki osób kierujących praktyką zawodową.

Postępowanie dochodowe


W czasie postępowań kwalifikacyjnych okręgowe komisje kwalifikacyjne tak naprawdę nie mają możliwości dokonania oceny czynności, które w ramach praktyki zawodowej były wykonywane przez praktykanta (segregator aktów prawnych). Dotyczy to nie tylko zakresu prac, ale również czasu trwania praktyki zawodowej, który bardzo często jest zdecydowanie za długi w stosunku do czynności, jakie praktykant wykonywał na budowie czy przy projektowaniu. W szczególnie podejrzanych przypadkach komisja kwalifikacyjna ma prawo do przeprowadzenia postępowania dowodowego, mającego na celu ustalenie rzeczywistego stanu odbytej praktyki zawodowej (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !