Odstąpienie od projektu budowlanego – kiedy jest istotne, a kiedy nieistotne?

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy (program na komputer). We właściwym postępowaniu można dokonać zmian w pozwoleniu na budowę. Daje to możliwość odstąpienia od zatwierdzonego wcześniej projektu budowlanego. Takie odstąpienie może mieć charakter nieistotny lub istotny (program na telefon). W prawie budowlanym nie ma definicji istotnego odstąpienia od projektu (program na egzamin ustny). Do określenia tego terminu służą wyroki polskich sądów, zgodnie z którymi o tym, czy odstąpienie jest istotne czy nie powinny decydować okoliczności danej sprawy, które powinien wziąć pod uwagę właściwy organ. Istotne odstąpienie od obiektu budowlanego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę (promocja 3 w 1).

Nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego

Odstąpienie od projektu budowlanego

Nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego określone jest przepisach prawa budowlanego, a dokładnie w art. 36a ust. 5, zgodnie z którym „nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne” tylko wtedy, gdy nie obejmuje wysokości, długości obiektu, liczby pięter, zakresu objętego projektem zagospodarowania teren czy zapewnienia warunków do korzystania z obiektu osób niepełnosprawnych (segregator).
Zmiana pozwolenia na budowę nie może dotyczyć robót, które już zrealizowano. W przypadku, gdy roboty, które obejmuje wniosek o zmianę pozwolenia, zostały już wykonane, postępowanie zostaje uznane za bezprzedmiotowe i jest umarzane. Wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie podlega takim samym wymogom jak wydanie decyzji o pozwoleniu budowlanym. Oznacza to, że decyzja o zmianie może obejmować wyłącznie roboty, które jeszcze nie zostały wykonane. W przypadku, gdy budowa obiektu prowadzona jest bez wymaganych decyzji, jest ona uznawana za samowolę budowlaną (opinie). Za samowolę zostają uznane również te elementy budowy, w których pojawiły się istotne odstępstwa od projektu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !