Blog

24.01.2020

Odwadniacze używane przy centralnym ogrzewaniu parowym

Odwadniacze używane przy centralnym ogrzewaniu parowym

Odwadniacze używane przy centralnym ogrzewaniu parowym

Służą do odprowadzenia z przewodów parowych skroplonej pary (kondensatu).
Odwadniacz płynowy żeliwny typu Samson o średn. 15 do 50 mm stosuje się w centralnym ogrzewaniu niskiego ciśnienia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Działanie odwadniaczy Samson polega na kurczeniu się i rozszerzaniu płynu znajdującego się w zbiorniczku 4. Woda (skroplona para), o niższej temperaturze niż para powoduje kurczenie się płynu w zbiorniczku 4 i cofnięcie stożka 3. Przez otwarty w ten sposób otwór odpływowy 5 woda (skropliny) odpływa. Gdy woda odpłynie, a na grzybek zacznie działać para, wówczas rozszerzenie się płynu w zbiorniczku spowoduje automatyczne zamknięcie otworu wskutek przesunięcia się stożka.

Przy większych ilościach skroplin i większych ciśnieniach pary stosuje się tzw. garnki kondensacyjne. Działanie garnków kondensacyjnych polega na tym, że zalany wodą pływak 3 obniża iglicę 4, a wówczas przez otwór przy iglicy przechodzi para; ciśnienie pary wypycha skropliny przez tuleję, w której znajduje się iglica, do odpływu skroplin 5 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Gdy woda z pływaka zostanie w ten sposób usunięta, pływak podnosi się do góry, a iglica zamyka otwór i nie pozwala na ucieczkę pary do odpływu skroplin 5, garnek znów powoli zaczyna napełniać się skroplinami.
Zawory redukcyjne mają korpus wykonany z żeliwa, staliwa lub brązu, grzybek zaś przeważnie z brązu.

Zawór redukcyjny służy do zmniejszenia (zredukowania) wysokiego ciśnienia pary lub wody do ciśnienia, jakie powinno być za zaworem. Korpusy zaworów redukcyjnych są wykonywane przeważnie ze staliwa, wewnętrzne ich uzbrojenie, jak sprężyny, wrzeciono ze stali, a grzybek z brązu (uprawnienia budowlane).

Naczynia wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze, zwane również naczyniem rozszerzalnym, opisano już przy ogrzewaniu grawitacyjnym i pompowym systemu otwartego. Zgodnie z obowiązującą normą PN/B-02414 naczynie wzbiorcze powinno mieć przekrój cylindryczny i być wykonane z blachy o grubości 2,5 do 4 mm - płaszcza, 3-4 mm - dno i 2 do 3 mm - pokrywa. Wielkość naczynia zależna jest od temperatury wody i zawartości wody w całym zładzie ogrzewczym.

Zbiorniki odpowietrzające najczęściej wykonywane są z odcinków rur kotłowych, do których są przyspawane dna (program egzamin ustny). W górne dno przyspawany jest przewód odprowadzony nad najbliższy zlew i zakończony zaworem zamykającym.

Ciepło do pomieszczeń oddawane jest za pomocą grzejników. Rozróżniamy następujące typy grzejników:
a) grzejniki radiatorowe,
b) z rur gładkich,
c) żebrowych (opinie o programie).

Grzejniki radiatorowe wykonywane są z żeliwa (grzejniki żeliwne) lub z blachy stalowej (grzejniki blaszane) (segregator aktów prawnych).
Zarówno grzejniki żeliwne, jak i grzejniki blaszane składają się z szeregu elementów skręcanych ze sobą za pomocą złączek o średn. 32 lub 40 mm (tzw. nipli). Liczba tych elementów składających się na grzejnik może być dowolna, zależy ona oczywiście od ilości zapotrzebowanego ciepła.

Grzejniki radiatorowe są skręcane z elementów jedno-, dwu-, trzy- i wielosłupowych (promocja 3 w 1).
Oprócz grzejników skręcanych na złączki produkuje się również grzejniki blaszane, których elementy są ze sobą spawane.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami